Top Local Places

Yara Norge AS, Yara Glomfjord

Ørnesveien 3, Glomfjord, Norway
Industrial Company

Description

ad

Verdens nordligste mineralgjødselfabrikk holder til i Glomfjord Industripark. FB-siden vil bli benyttet som en informasjonskanal til samfunnet rundt oss. Dette som et supplement til hjemmesiden, industrifolk og andre informasjonskanaler. Yara International ASA er verdens største leverandør av mineralgjødsel og bidrar til matforsyning og fornybar energi til verdens voksende befolkning.
Produktene våre bidrar også til å rense luften og eliminere giftig avfall. Selskapet har over 13 000 ansatte med virksomhet i mer enn 50 land og salg til 150. Vi har 30 produksjonssteder i 18 land.

Yara Glomfjord er en enhet i datterselskapet Yara Norge AS. Årlig produseres ca 580 000 tonn NPK og Fullgjødsel® samt 200 000 tonn Kalksalpeter.

RECENT FACEBOOK POSTS

facebook.com

Vi utvider staben vår og søker nå etter automasjonsingeniør. Søknadsfrist: 20. februar 2018.

facebook.com

Yara Glomfjord ønsker alle en riktig God Jul. Spesiell hilsen sendes til de av våre ansatte som er på jobb.

facebook.com

Informasjon om periode med midlertidig økt støy i sentrumsområdet: Innbyggingen av O2-anlegget i Syreområdet er nå kommet til en fase som gjør at det er nødvendig å demontere den midlertidige støyskjermen av konteinere mot sentrum. Demonteringen starter i uke 1/18 og det vil da bli en periode på tre til fire uker hvor støynivået i nærområdet vil variere og kunne oppfattes som noe mere intens enn hva tilfellet er nå. Yara Glomfjord vil selvsagt gjøre sitt ytterste for å redusere den nevnte perioden med økt støy fra anlegget. Innbyggingen vil gi et permanent lavere støynivå fra O2-anlegget, og forventes ferdigstilt innen utgangen av mars 2018.

facebook.com

Interessant stilling som Vedlikeholdsingeniør, Mekanisk, ledig. Søknadsfrist: 17. desember 2017. Klikk på link for nærere infomasjon/link til søknad.

facebook.com

Nå er stilling som Teknisk sjef ledig hos oss, søknadsfrist: 22. oktober 2017.

facebook.com

Øyvind Jenssen er begynt å flytte inn på fabrikksjefens kontor. Øyvind, som er Glomfjord-gutt, kommer fra stilling som Teknisk sjef ved Yara Glomfjord. Han overtar nå fabrikksjef-stillinga etter Arve Jordal som har gått over i annen stilling i konsernet.

facebook.com

Yara er i år inne på topp-10 blant selskapene som endrer verden til det bedre. Økt matproduksjon basert på en bærekraftig drift blir lagt merke til.

facebook.com

facebook.com

Det skjer mye spennende på teknologifronten innen landbruket 🚜

facebook.com

Den siste tiden har vi blitt kontaktet av flere naboer i forbindelse med støy fra Yara Glomfjord. Det er i hovedsak dampavblåsning fra syrefabrikken som har blitt kommentert som belastende. På bakgrunn av dette ønsker Yara å gi litt informasjon om hva vi jobber med i forbindelse med støy fra fabrikken. Slik vi ser det så er det i hovedsak tre utfordringer når det gjelder støy fra Yara Glomfjord 1. Støy fra dampavblåsning over tak 2. Støy fra ny O2 fabrikk 3. Generell støy fra Yara Glomfjord 1. Støy fra dampavblåsning Damp produseres som et bi-produkt i syrefabrikken (SSO) og forbrukes i fullgjødselfabrikken (FVO). I utgangspunktet skal det være balanse mellom det som produseres av damp i SSO og det som forbrukes i FVO. De siste 5-6 årene har Yara Glomfjord redusert energiforbruket med 25-30%. Dette er svært bra for lønnsomheten til fabrikken og er med å sikre fremtidig drift av Yara i Glomfjord. Forbedring av dampbalanse er gjort med reduksjon av dampforbruk i fullgjødselfabrikken og samtidig økt produksjon i syrefabrikken. Tidligere måtte vi store deler av året bruke elektriske kjeler for å produsere nok damp til fullgjødselfabrikken, mens i dag har vi normalt ikke behov for å bruke elektriske kjeler. Baksiden av medaljen er at vi store deler av året har høyt overskudd av damp. Vi har installert en dampdumper som skulle ta hånd det økte dampoverskuddet, men denne har dessverre ikke fungert tilfredsstillende. Leverandøren jobber nå med å re-designe utstyret og planen er at dette skal være i drift ved utgangen av september. Blant annet etter påtrykk fra naboene har vi også gjort andre tilpasninger for å gjøre sjenansen så liten som mulig. En oppsummering av det som pågår er gitt under: • Re-design av dampdumper pågår – montasje i September • Ta i bruk noe av prosessutstyret i fullgjødselfabrikken til å dumpe damp i overskuddssituasjoner • Midlertidig reduksjon av dampbesparelser for å redusere overskudd. Fokusere på samkjøring mellom SSO og FVO • Planlegge oppstart/nedkjøring av fabrikkene også med tanke på støy (under revisjonsstansen ble oppstart av en syrefabrikk holdt igjen en dag for å redusere dampoverskudd) • Vurdere nytt utstyr for å dumpe damp 2. Støy fra O2 anlegg O2 fabrikken ble satt i drift i 2016 og denne har økt produksjonen av salpetersyre i Glomfjord med 5%. Det har vært jobbet lenge med å se på løsninger for å redusere støyen fra O2 anlegget og noen tiltak er implementert. Vi er fremdeles ikke fornøyd og i disse dager så får vi inn tilbud for å bygge inn hele anlegget. En innbygging vil redusere støyen med 21-23 dB og eliminere dette som en viktig støykilde. En slik innbygging vil koste flere millioner og vi håper å ha endelig godkjenning for prosjektet i løpet av Juli. Dersom prosjektet blir godkjent i Juli, så vil bygging foregå utover høsten. 3. Generell støy fra Yara Glomfjord Det er et pågående prosjekt for å se på andre støykilder, men dette har havnet litt ned på prioriteringslista i forhold til dampavblåsning og O2 fabrikk. Vi har skaffet oss mer kunnskap om støy ved å jobbe med O2 fabrikken og vi har noen muligheter som vurderes for øyeblikket. Det er litt for tidlig å være konkret på detaljer i denne sammenheng. Yara beklager ulempene dette påfører våre naboer og vi tar tilbakemeldingene på alvor. Vi ber om forståelse for at det tar noe tid å få til fullgode løsninger, men vi kan forsikre dere om at dette er høyt på vår agenda.

facebook.com

Vår fabrikksjef skal over i annen stilling i konsernet. Vi søker nå etter kandidater til stillingen.

facebook.com

Glomfjord Industrimuseum, kontakpersoner sommeren 2017

facebook.com

Quiz

NEAR Yara Norge AS, Yara Glomfjord