Top Local Places

Intek Lyngen AS

Industriveien 6, Furuflaten, Norway
Company

Description

ad

Industri-inkubator i SIVA-nettverket.  Med vår kjernekompetanse innen industri- og forretningsutvikling bistår vi etablerere/gründere og bedrifter med utvikling av vekstkraftige idéer, helt fra idéfasen og til bedriften er i vekstfasen og videreutvikles. Vi samarbeider med bl.a. regionalt/nasjonalt innovasjonsnettverk, FoU-miljøer, offentlig virkemiddelapparat og andre finansieringskilder.  

Intek Lyngen AS er lokalisert på Furuflaten i Lyngen kommune, om lag 12 mil utenfor landsdelssenteret Tromsø. Industriforum Furuflaten, som utgjør basisnettverket til inkubatoren, består av 3 bedrifter innen plastindustri, 2 metallbearbeidende, 1 båtbygging, 2 avfallshåndtering, 1 som produserer elektriske toalett og 1 avansert IT-bedrift.

RECENT FACEBOOK POSTS

facebook.com

Statsråder søker bedrifter fra Nord-Troms

facebook.com

Quiz