Top Local Places

SIM

Svartasmåget, Fitjar, Norway
Recycling & Waste Management

Description

ad

Sunnhordland Interkommunale Miljøverk IKS (SIM)  er eigd av sju kommunar i Sunnhordland. SIM skal tilby innbyggjarane rett avfallshandtering til rett pris.

RECENT FACEBOOK POSTS

facebook.com

Vinnarar av SIM sin konkurranse på Utdanningsmessa: Sykkel: Hanna Hollund. To kinobillettar kvar: Lina Rydland og Morten Nes. Me gratulerar vinnarane og takkar alle dei flotte ungdommane som var innom standen vår. Håpar me ser nokon av dykk att i bransjen.

facebook.com

OBS OBS; På grunn av feil varsel i SIM appen er det ein del abonnentar på måndagsruta i Kvinnherad som har fått varsel om feil tømmedag. Ekstrarute vert sett opp for desse kundane. Fredag 5. januar: "Abonnentar i Kvinnherad som skulle hatt tøming 1. nyttårsdag i Rosendal, Dimmelsvik t.o.m. Rød får ekstra tømming fredag 05.01." Måndag 8. januar: " Abonnentar i Kvinnherad som skulle hatt tøming 1. nyttårsdag i Gjetningsdalen Mauranger, Matre & Åkra får ekstra tømming mandag 08.01."

facebook.com

Lik sida vår og skriv riktig svaralternativ i kommentarfeltet og du er med i trekninga av middag og ei overnatting (fredag-laurdag eller laurdag-søndag) for to personar på Haaheim Gaard på Tysnes! 😀

facebook.com

Lik sida vår og skriv riktig svaralternativ i kommentarfeltet og du er med i trekninga av to Flax-lodd 😀

facebook.com

Bur du på Stord eller Bømlo og har tømedag måndag 1. juledag. Hugs at tøminga er flytta til laurdag 23. desember. Du må difor setje ut dunken før kl 06.00 vesle julaftan. På Stord er det papirdunken som skal ut. På Bømlo er det biodunken som skal ut.

facebook.com

Kjenner du, eller er du, ein dyktig og kjekk maskinkøyrar? Tips han eller ho om den ledige stillinga vår. http://sim.as/ledig-stilling-som-maskinkoyrar/

facebook.com

Lik sida vår og skriv riktig svaralternativ i kommentarfeltet og du er med i trekninga av to Flax-lodd 😀

facebook.com

Lik sida vår og skriv riktig svaralternativ i kommentarfeltet og du er med i trekninga av to Flax-lodd 😀

facebook.com

Lik sida vår og skriv riktig svaralternativ i kommentarfeltet og du er med i trekninga av to Flax-lodd 😀

facebook.com

Hugs å sjekke om det er endringar i tømerutene der du bur i samband med jul og nyttår. http://sim.as/sjekk-endringar-i-samband-med-jul-og-nyttar/

facebook.com

Lik sida vår og skriv riktig svaralternativ i kommentarfeltet og du er med i trekninga av to Flax-lodd 😀

facebook.com

Lik sida vår og skriv riktig svaralternativ i kommentarfeltet og du er med i trekninga av to Flax-lodd 😀

facebook.com

Quiz