Top Local Places

Eiendomsdrift Fauske

terminalveien 4, Fauske, Norway
Professional services

Description

ad

Eiendomsdrift Fauske AS ble etablert i 2014. Vi leverer tjenester innen vedlikehold av bygg. Renhold, vaktmester og kantine. Innen for renhold kan vi tilby følgende:

Daglig renhold:
Med daglig renhold menes det det renholdet som utføres for at kunden skal ha det rent i sine lokaler. Er tilbyr vi forskjellig frekvens med tanke på bruk. Et lager her mindre frekvens enn ett butikklokale. Vi er god på kvalitet og stabilitet. Vi ønsker at våre kunder skal bli godt kjent med den som vasker hos dem. Vi kan også utføre ekstra tjenester som vanning av blomster og klargjøring av lunsj.


Temporære tjenester:

Rundvask: Alle lokaler anbefales å rundvaskes regelmessig. Dette avhenger av frekvens på daglig renhold.

Skuring, boning og polering: Vi har utstyr og kompetanse til å kunne foreta service på alle typer gulvbelegg

Teppe- og stolrens: Når stoff produkter skal rengjøres er viktig at dette blir gjort av noen som kan. Vi har kompetanse og utstyr for dette.

Fliser: Fliser må behandles regelmessig. Våre ansatte kan vurdere om det trenges dyp rens eller impregnering.

Byggvask: Alle nye og renoverte bygg må vaskes før bruk. I forbindelse med Byggvask behandles gulv i henhold til FDV.

Vindusvask: vi vasker innvendig og utvendig vinduer iht. avtale.

Disse tjenestene kan enkelt bestilles eller legges inn i en renholdskontrakt. Våre ansatte har sertifikater og kurs som gjør at de kan utføre jobbene med høy faglig dyktighet.


Vaktmestertjenester og drift av bygg:
Faste vaktmesteroppdrag.

Ambulerende vaktmester.

Stedlige vaktmestertjenester.

Støttefunksjoner for stedlige vaktmestere.
Drift av tekniske anlegg med oppfølging av serviceavtaler.(heis, ventilasjon, el-anlegg, alarm, sprinkler, fyrrom mv).

Alt av utvendig stell av grøntareal, som plenklipp, beskjæring/fjerning av trær/busker.

Merking av parkeringsplasser, reparasjoner av kantstein og annet forefallende vedlikehold rundt forretningsbygg.

Snørydding/måking og strøing om vinteren. For maskinell snøbrøyting av parkeringsplasser innhenter vi anbud og koordinerer dette for våre samarbeidspartnere.

Brannvern.

Dette gir fleksibilitet for den enkelte huseier, med lave faste kostnader. Huseier/leietaker av forretningsbygg slipper å tenke på sykefravær, ferier og annet fravær. Våre medarbeidere har bred erfaring.

Eiendomsdrift Fauske AS kan drive din personalrestaurant eller kantine etter et gjennomarbeidet og kvalitetssikret driftskonsept. Vår ambisjon er å skreddersy en sunn og variert meny sammen med og for våre gjester.

Det er viktig å kose seg litt i en ellers hektisk hverdag.

For at våre kunder skal kunne holde seg oppdatert med hva som skjer i våre personalrestauranter/kantine, bruker vi sosiale medier for å holde kontakt. Der legger vi ut dagens meny, samt at våre gjester kan gi oss ris og ros som alle kan lese. Dette gjør slik at vi hele tiden må strekke oss litt lenger.

CONTACT

Quiz