Top Local Places

Forum for natur og friluftsliv i Nordland - FNF Nordland

Storgata 39, Fauske, Norway
Non-governmental organization (ngo)

Description

ad

FNF Nordland er et samarbeidsnettverk mellom 14 natur- og friluftslivsorganisasjoner i Nordland. FNF Nordland arbeider for å sette friluftslivet og dets behov på dagsorden og øke bevisstheten om helse og livskvalitet, samt viktigheten av å ta vare på naturen og miljøet og sikre arealer for et aktivt friluftsliv og gode naturopplevelser.

FNF Nordland er en møteplass for samarbeid mellom de tilsluttede organisasjonene der saker av felles interesser diskuteres og oppgaver fordeles. FNF er også en arena for natur- og friluftslivsfaglig kompetansebygging i organisasjonene.

Følgende organisasjoner har sluttet seg til FNF Nordland:

4H Nordland

KFUM/ KFUK Speidere på Helgeland

Naturvernforbundet i Nordland

NOF Nordland

Nordland Orienteringskrets

Norges Jeger- og Fiskerforbund, Nordland

Leknes Padleklubb

Ofoten Friluftsråd

Polarsirkelen Friluftsråd

Salten krets av Norges speiderforbund

Salten Naturlag

Syklistenes landsforening, BodøSyklistene

Turistforeningene i Nordland

Vesterålen Friluftsråd

CONTACT

RECENT FACEBOOK POSTS

facebook.com

Tur- og treningskompis Nordland

Tur og trenings kompis - FNF Nordland på Aktiv UNG konferanse

Tur- og treningskompis Nordland
facebook.com

Årsmøte og temasamling 2016

Vi minner om FNF Nordlands årsmøte den 27. februar. Påmeldingskjema finner dere her: http://fnf-nett.no/11940.Arsmote-og-temasamling-2016.html

facebook.com

UDI har en tilskuddsordning til aktivitetstilbud for barn i asylmottak – 2016. http://www.udiregelverk.no/no/rettskilder/departementets-rundskriv-og-instrukser/2016-01-15-jd/#_Toc441482605 Tilskuddsordningens formål er at barn i asylmottak skal ha en meningsfull hverdag og en så normalisert barndom som mulig innenfor rammene av et asylmottak. Søknadsfristen for virksomheter som ønsker å søke om tilskudd til tiltak er 1. mars 2016. Foreninger som finner dette interessant anbefales å ta kontakt med lokalt asylmottak, slik at forslag utarbeides etter behov og i forståelse med mottaket. FNF Nordland kan også være behjelpelig med å komme i gang. I vårt nyhetsbrev (http://fnf-nett.no/file=12012) finner dere også et dokument med andre støtteordninger som det fortsatt kan søkes på.

facebook.com

Tur- og treningskompis Nordland

Tur og Treningskompis er presentert for Norsk Friluftsliv!

Tur- og treningskompis Nordland
facebook.com

Økning i ulovlig snøskuterkjøring: – Store mørketall

I forbindelse med innføringen av lovlige snøskuterløyper vil SNO styrke fokuset på ulovlig snøskuterkjøring i 2016.

facebook.com

Skoleskyss i eit helseperspektiv - nordlandsforskning

Ei organisering av grunnskolen som tar frå elevane den naturlege, daglege mosjon som ein fysisk aktiv gå- eller sykletur til og frå skolen gjev, synest ikkje å vere i tråd med intensjonane i Lov om folkehelse, og vil kunne føre til nedsett livskvalitet langt ut over skolealderen.

facebook.com

Tur- og treningskompis Nordland

https://www.facebook.com/Tur-og-treningskompis-Nordland-1710669225679358/?ref=hl

Tur- og treningskompis Nordland
facebook.com

Timeline Photos

Tur- og treningskompis har fått egen facebook side! For oppdatert informasjon - trykk liker :)

Timeline Photos
facebook.com

Quiz

NEAR Forum for natur og friluftsliv i Nordland - FNF Nordland