Top Local Places

Fauske Bibliotek

Torggata 21, Fauske, Norway
Library

Description

ad

Fauske bibliotek er et kinderegg! Her kan du låne ulike medier, skaffe deg informasjon, oppleve utstillinger og ulike litterære arrangementer. Tjenestebeskrivelse og Serviceerklæring
Fauske bibliotek
Fauske bibliotek skal ta vare på og formidle informasjon,
kunnskap og opplevelse
Om tjenesten: Biblioteket har til oppgave å fremme opplysninger, utdanning og annen
kulturell virksomhet gjennom informasjonsformidling, og ved å stille bøker og
annet materiale gratis til disposisjon.
Vårt ansvar: Låne ut - gratis - bøker, tidsskrifter, aviser, lydbøker, språkkurs, video og
musikk.
Legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet i valg av media.
Legge vekt på personlig service og behandle publikum på en effektiv og
imøtekommende måte.
Ha åpningstider tilpasset alle grupper av lånere.
Ha god tilgjengelighet for bevegelseshemmede.
Tilby å låne inn materiale fra andre bibliotek når vi ikke selv har dette
materialet i våre samlinger.
Tilby reservering når ønsket materiale er utlånt, og gi skriftlig eller muntlig
beskjed når materiale er kommet inn.
Tilby gratis bruk av Internett til bibliotekets lånere.
Behandle kunder fortløpende ved skranken ved innlevering, utlån og
referansespørsmål.
Prioritere telefonhenvendelser etter kunder som blir ekspedert ved skranken.

Ditt ansvar: Vise gyldig legitimasjon ved innmelding som låner.
Sette deg inn i utlånsreglementet som blir levert ut til alle nye lånere.
Ta med lånekort ved lån og bruk av Internett.
Være ansvarlig for materiale lånt på eget kort.
Overholde frister.
Betale gebyrer etter vedtatte satser når lånefristen ikke overholdes.

CONTACT

RECENT FACEBOOK POSTS

facebook.com

Timeline Photos

Vet du dette?

Timeline Photos
facebook.com

Timeline Photos

Vinterferie i biblioteket

Timeline Photos
facebook.com

Poesi og musikk i samspill

Poesi og musikk i samspill
facebook.com

Timeline Photos

Velkommen til poesi og musikk i skjønn forening!

Timeline Photos
facebook.com

Timeline Photos

I anledning samenes nasjonaldag den 6. februar har vi laget en utstilling av samiske billedbøker for barn. Du finner den i barneavdelingen.

Timeline Photos
facebook.com

Timeline Photos

Spre gjerne budskapet :-)

Timeline Photos
facebook.com

Timeline Photos

Dette er noe av det vi skal gjøre i februar!

Timeline Photos
facebook.com

Timeline Photos

Er du lesevenn i Fauske eller har du lyst til å bli det? Vedlagt følger en invitasjon til en uforpliktene inspirasjonssamling. Velkommen innom for å bli inspirert. Tirsdag 9.februar, kl. 09.30 - 15.00

Timeline Photos
facebook.com

Timeline Photos

Samiske dager i Fauske! Fredag skjer det i Fauske bibliotek

Timeline Photos
facebook.com

Photos from Fauske Bibliotek's post

Posesalg! Førstemann til mølla!

Photos from Fauske Bibliotek's post
facebook.com

Timeline Photos

Snart er vi igang igjen!

Timeline Photos
facebook.com

Quiz