Top Local Places

Studiesenteret Nesset

Nesset Næringshage, Eidsvåg, Norway
Education

Description

ad

Studiesenteret Nesset er Nessets eneste høyskole og gjennom tilknytning til studiesenteret.no kan du studere helt opp til bachelorgrad Nesset er helt i bunnskiktet i Møre og Romsdal når det gjelder antall personer i befolkningen med utdanning på høgskole- eller universitetnivå, nest lavest med 14,1 prosent, mot gjennomsnittet i Møre og Romsdal på 22,5 prosent. Vi håper å kunne gjøre noe med denne situasjonen gjennom å tilby et velfungerende desentralisert studietilbud til deg.

Som student hos oss får du tilgang til kjempeflotte fasiliteter:
◾Internett og printer
◾Seminarrom med videokonferanse
◾Inspirerende omgivelser og folk
◾Personell som bistår deg

Vi inngår personlige kontrakter med alle våre studenter der vi klargjør hvilke tjenester vi gir deg og de kostnader som påløper:

◾Det koster kr 100 pr 10 SP pr semester å bruke studiesenteret- uavhengig av hvilke studium du tar
◾Du får nøkkeltilgang hele døgnet
◾Du får arbeidsplass, trådløs internettaksess og tilgang til printer

Som elev hos oss kan du søke støtte fra Statens lånekasse

Stedsansvarlig: Ulrik S Molton
E-post:            ulrik@nessethagen.no
Telefon:           712 33 533/ 957 22 818

RECENT FACEBOOK POSTS

facebook.com

Kunnskapstrening It

facebook.com

Hei! :-) Da er det eksamenstid, og ved Studiesenteret i Nesset startet vi opp med eksamensavviklingen i går 4.mai :-) Det skal tilsammen avlegges 15 eksamener her for våren 2017. Det er vi stolte av å kunne meddele! :-) Dette er studenter som studerer via Studiesenteret i Nesset og eksterne studenter som velger å ta sin eksamen her. Vi ønsker alle sammen lykke til! :-)

facebook.com

Hva arbeidstakere må tåle?

Daglig må ansatte på servicetorg, i NAV, barnevern, tekniske tjenester, helse- og omsorgstjenester osv. møte krevende brukere. I noen tilfeller vil disse møtene innebære kraftige konfrontasjoner og personlig sjikane rettet mot arbeidstaker, og i enkelte tilfeller trusler og psykisk eller fysisk vold. Dette kurset gjennomgår regelverket omkring kommunens veiledningsplikt overfor brukerne, sammenholdt med Arbeidsmiljølovens regler om plikten for kommunene til å verne arbeidstakerne mot uakseptable fysiske og psykiske påkjenninger under brukermøtene. Påmeldingsfrist 16. mai. Kan tas ved alle våre lokale studiesentre i hele landet.

facebook.com

Studiesenteret.no

facebook.com

Hei! Beklager så mye! På grunn av fravær har ikke denne siden vært oppdatert på en stund, men nå ligger det mange nye statuser her, så ta en titt nedover siden :-) Her er mange fine studier, og husk at mye av dette har søknadsfrist nå 15. april!! :-o Ha ellers en riktig fin påske! :-)

facebook.com

Påbygging i regnskap og revisjon (Høst 2017)

Skaff deg mer kompetanse innen regnskap og revisjon. Dette studiet gir fordypning innen regnskap- og revisjonsfag, samt innen skatterett og rettslære. Noe for deg? Søknadsfrist 15.04. - og husk: du kan studere lokalt, sjekk ut hvor ditt nærmeste studiesenter befinner seg 😉

facebook.com

Grunnskolelærer 5-10 (Høst 2017)

Norge trenger flere lærere, vil du bli én av dem? Søknadsfrist 15. april.

facebook.com

BA Nyskaping og samfunnsutvikling

Vil du vera med og utvikla lokaldemokrati og attraktive lokalsamfunn nedanfrå? Vil du arbeida med næringsutvikling innanfor natur- og kulturbaserte næringar? Søk på bachelor i Nyskaping og samfunnsutvikling, utdanninga for skapande menneske. Sjekk og studiekatalogen vår for andre kurs. Søknadsfrist 15 mai. Utdanninga er tilgjengeleg frå lokale studiesentra over heile landet.

facebook.com

Master Utdanningsvitenskap (Høst 2017)

Er du interessert i engelsk, norsk eller samfunnsfag og vil forske på undervisning? Dette studiet er midt i blinken for deg som ønsker å arbeide i skoleverket og har forskertrang. Søknadsfrist: 15. april.

facebook.com

Innkjøpsledelse - studieprogram, 30 sp

Lær deg anskaffelsesprosessen fra A til Å. Studiet gir en god innsikt i sentrale elementer i denne prosessen. Søknadsfrist 15. april.

facebook.com

Kurs TEK 17 - ny byggeteknisk forskrift

TEK17 har vært ute på høring i bransjen og skal etter planen vedtas i mai. Har du lyst til å høre om endringene, av en fagmann i bransjen? Da bør du delta på dette kurset med Gustav Pillgram Larsen! Pillgram Larsen viser til at de viktigste endringene fra dagens forskrift er forenklinger og presiseringer i forskriftstekst og i preaksepterte ytelser. I endringene finnes det innsparinger som kan benyttes. Noen steder øker kostnadene også. Endringene i byggeteknisk forskrift gjelder ikke bare for boliger. Også andre bygninger og utearealer omfattes. Direktoratet for byggkvalitet har laget mange nye preaksepterte ytelser som skal inn i veiledningen. Målgrupper: arkitekter, rådgivere, entreprenører, andre aktører i byggebransjen. Arrangeres på våre lokale studiesentre. Les mer og meld deg på her: http://www.studiesenteret.no/tek-17.html

Kurs TEK 17 - ny byggeteknisk forskrift
facebook.com

Årsstudium i bedriftsøkonomi (Høst 2017)

Har du lyst å studere økonomifag? Da kan dette være en flott start, her får du god innføring i faget. Og husk - du kan studere lokalt dersom du velger vårt tilbud - finn ut mer ved å klikke deg inn på saken. Søknadsfrist er 15. april - ikke nøl - søk i dag!

facebook.com

Quiz

NEAR Studiesenteret Nesset