Top Local Places

Dovre Bondelag

DOVRE, Dovre, Norway
Agriculture Company

Description

ad

Som ett av 530 lokallag i Norge, jobber vi for å bedre vilkårene for landbruket, og synliggjøre dets betydning for samfunnet - både lokalt og nasjonalt. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for næringspolitikk og service i landbruket.

Dovre Bondelags styre 2016/2017:

- Leder: Bjørnhild Vigerust/bvigerust@gmail.com
- Nestleder: Ingebrigt Vigenstad/ingebrigt@hotmail.com
- Sekretær: Invhild Haugom/   nordre.saetrom@gmail.com
- Kasserer: Gunvor Gauteplass/gunvor.gauteplass@tine.no
- Styremedlem: Anne Ragnhild Talleraas/artalleraas@gmail.com
- Første vara: Hans Kåre Vorkinnslien/hka-vo@live.no
- Andre vara: Knut Arne Stene
- Leder valgkomite: Frode Stordal

RECENT FACEBOOK POSTS

facebook.com

Aksjon mot inntektsgap

facebook.com

Photos from Dovre Bondelag's post

Delegasjon Dovre er på plass i Oslo, sammen med bønder og bondevenner fra hele landet!

Photos from Dovre Bondelag's post
facebook.com

Oppland Bondelag

facebook.com

Photos from Dovre Bondelag's post

Bønder på Dovre/Dombås markerer med stilleaksjon langs E6 i dag. #norgetrengerbonden #framtidsbonden

Photos from Dovre Bondelag's post
facebook.com

Oppland Bondelag

Bli med! Gratis buss og servering, med avreise fra Lesjaskog ca 4.45. Mer info kommer. Påmelding til Bjørnhild i løpet av dagen: 482 46 123.

Oppland Bondelag
facebook.com

Brudd i jordbruksoppgjøret 2017

Dovre Bondelag aksjonerer for å vise sin motstand mot statens tilbud.

Brudd i jordbruksoppgjøret 2017
facebook.com

Oppland Bondelag

Bli med! Gratis buss og servering, med avreise fra Lesjaskog ca 4.45. Mer info kommer. Påmelding til Bjørnhild i løpet av dagen: 482 46 123.

Oppland Bondelag
facebook.com

Lokale bønder holder stille aksjon

facebook.com

Opplendinger til Oslo 23. mai

Husk påmelding til opptog i Oslo! Alle er invitert ☺

facebook.com

Traktorkolonne til stilleaksjon

Traktor eller ei, bli med! 👍

Traktorkolonne til stilleaksjon
facebook.com

Traktorkolonne til stilleaksjon

Traktorkolonne til stilleaksjon
facebook.com

Dovre Bondelag

Dovre Bondelag
facebook.com

Quiz