Top Local Places

Inn på Tunet Søre Brekka

Brekken Søre, Dombås, Norway
Farm

Description

ad

Søre Brekka gard ligger på Dombås og er en tilbyder i Inn på tunet. Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gardsbruk. Garden ligger usjenert, men sentralt til bak Dombåshaugen, med jorder og skog omkring. På gården er det mjølkeproduksjon, foringsdyr og sau. Vi har 3 Border Collie hunder som brukes til gjeting av sau.

Søre Brekka er godkjent som Inn på tunet gard og har tilbud i følgende kategorier:
- Avlastning, barnevern
- Skole/Gården som pedagogisk ressurs
- Tilrettelagt arbeid/arbeidstrening
- Tilbud for fysisk funksjonshemming
- Tilbud i psykisk helse
- Eldreomsorg/tiltak for eldre med demens

RECENT FACEBOOK POSTS

facebook.com

facebook.com

facebook.com

facebook.com

facebook.com

Quiz

NEAR Inn på Tunet Søre Brekka