Top Local Places

Kunsthuset i Rimstaddalen

Bryggja, Bryggja, Norway
Museum/Art Gallery

Description

ad

Gerd Endestad har sitt eige atelier i Kunsthuset. Eg held kurs i teikning(blyant,kol,pastell), og farge/måling(akryl). Leiger ut lokala og arrangerer workshop og kurs, og kunstutstillingar. Tek imot grupper for kunstrelaterte samankomstar,t.d."blåturar" Kunsthuset i Rimstaddalen inneheld min eigen arbeidsplass; atelier/studio for produksjon av kunst. Eg arbeider med fotografiske utrykk, med tresnitt(japansk tresnitt; mokuhanga) og installasjonar. Tidlegare også mange arbeid i trematerialet: skulpturar/relieff. Er medlem i Norske Billedkunstnere(NBK) og Biletkuntnarane i Sogn og Fjordane(BKSF), samt Forbundet Frie Fotografer(FFF). Sjå cv på heimeside: www.gerdendestad.com  

Arbeide også som kunstkonsulent for KORO; kunstprosjekt i offentlege rom og bygningar, refr: konsulent ved Operahuset i Nordfjord, Trivselhagen på Sandane, Sogndal Vidaregåande skule, og Høgskulen i Sogn og Fjordane, begge Sogndal.

Kunsthuset i Rimstaddalen har gode rom for kurs og workshop, og små events. Tek i mot grupper og held måle/teiknekurs. Tilrettelagde events med kunstinnhald for t.d "blåturar". Godkjent kjøkken for lett servering.

Kunsthuset i Rimstaddalen har jamnlege utstillingar; hovudsakleg min eigne kunstarbeid. Vil gjerne utvide og få med anerkjente kunstnarar frå fylket og elles i landet.

RECENT FACEBOOK POSTS

facebook.com

AMFI Førde

Supert at det er mogeleg for dei dyktige fordjupningselevane i visuell kunst i fylket å få vise seg fram. Sikkert inspirerende for dei å jobbe i eit felles prosjekt ..og med dyktige proffe lærarar. Gratulerer til dokke!!!

AMFI Førde
facebook.com

Frå spøk til alvor

Så kjekt å sjå arbeida i frå UKM, fylkesmønstringa. Glede Kulturskulelærar-hjertet mitt :-)

facebook.com

Fylte kirkerommet med klassiske toner

Ja flott oppleving, med sånne dyktige musikarar!

facebook.com

Det norske huset

Hyttebygging er tingen!

facebook.com

Nei til deling av faget Kunst og håndverk

facebook.com

Sunnfjord Kunstlag

Gratulerer til Astrid Wittersø som opne utstilling i Førde; denne håper eg å få sjå!!

Sunnfjord Kunstlag
facebook.com

Vågsøy kommune

facebook.com

Lærte teknikkar frå kjend målar

Supert å få så god omtale i lokalavisa. Hurra for flinke kulturskule-elevar. Og bruk sjansen å sjå utstillinga av arbeida deira på biblioteket i Mlåløy; står i to veker.

facebook.com

Ålesund Kunstfagskole

Godt tilbud for de unge som lurer på om de vil ta ei kreativ/kunstfagleg utdanning..og så er det gratis!:-)

Ålesund Kunstfagskole
facebook.com

Disse går videre til fylkesmønstringen

Supert å vere på UKM i går, og så flott at det var så mange deltakarar. Gratulerer til dei som går vidare til fylkesmønstringa og skal vise kva som rører seg av kultur i Vågsøy og Selje. Eg er stolt kulturskulelærar :-)

facebook.com

Utstillingsopning: Vestlandsutstillinga 2017

Gratulerer til alle dyktige utvalgte kunstnar som er komne med på Vestlandsutstillinga 2017. Særleg til dei to som er med i frå vårt fylke i år: Karen Helga Maurstig og Aud Marit Skarrebo Holmen. Hurra! Og dobbelthurra for desse to som også sit i styret for Biletkunstnarane i Sogn og Fjordane, og gjer ein framifrå god jobb for oss kunstnarar i fylket. Gleder meg til å sjå utstillinga!

facebook.com

Norwegian Crafts

Gratulerer til Lars Sture!

facebook.com

Quiz