Top Local Places

Salt Aquaservice As

Vestvikvegen 1, Bømlo, Norway
Tour Agency

Description

ad

Salt Aquaservice AS driv fartøyet "Mariner" som er eit spesialtilpassa servicefartøy for å assistere oppdrettaren med H2O2 badebehandling i merd. Ved hjelp av vårt servicefartøy "Mariner" og samarbeidspartner Chemco kan me tilby utdosering av Hydrogenperoksid ved badbehandling i merd. "Mariner" er utstyrt med heile 7 tank containere og kan dermed supplera meir enn 150 000 liter H2O2 uten å måtte gå til lands for etterfylling. Behandling i både store og små anlegg blir derfor meget effektivt.

RECENT FACEBOOK POSTS

facebook.com

Timeline Photos

I samband med mannskapskifte på Mariner i dag diska mannskapet opp med julemiddag for både avtroppande, påtroppande og landkrabbane. Det vart laga til eit festmåltid ombord og alle vart gode og mette. No skal nokre gå i land etter ein månad ombord medan andre skal ta til på sin neste turnus. Takk til mannskapet for fantastisk innsats i 2016. (Me er sjølvsagt klar til å bistå med behandling også i romjula).

Timeline Photos
facebook.com

Timeline Photos

Timeline Photos
facebook.com

Bremnes Seashore

facebook.com

facebook.com

Timeline Photos

Timeline Photos
facebook.com

Salt Aquaservice As's cover photo

Salt Aquaservice As's cover photo
facebook.com

Timeline Photos

Flott vêr og gode forhold også i dag. Straks ferdig med dagens to merdar, og då kan båt og mannskap ta helg med god samvittighet.

Timeline Photos
facebook.com

Timeline Photos

"Mariner" er godt i gong med dagens oppdrag. 2 stk 120m merd skal behandlast. På bildet er prøvedose kjørt og me måler verdier for å kalkulere kor masse vatn det er i merden.

Timeline Photos
facebook.com

Timeline Photos

Særs vellykka operasjon utført av Mariner i dag. Godt vêr og flinke folk frå oppdrettaren på merden gjorde sitt til at behandlinga blei heilt i tråd med resepten frå veterinæren. På bildet ser ein kapteinen som styrer heile utdoseringssystemet frå brua.

Timeline Photos
facebook.com

Timeline Photos

"Mariner" er no godt igong med H2O2 behandling. Dette er første jobben etter ombygging så for å sikre at utstyret fungerer som ønska er både leverandør av utdoseringsutstyr og kontrollsystem med ombord.

Timeline Photos
facebook.com

– Det har vært en del prøving og feiling med nye metoder

facebook.com

Salt Aquaservice As

Salt Aquaservice As
facebook.com

Quiz