Top Local Places

Stichting Groen Weert

Nobellaan 9, Weert, Netherlands
Non-profit organization

Description

ad

Het belang van duurzaam groen in de leefomgeving. (ANBI status)

RECENT FACEBOOK POSTS

facebook.com

Meer natuur rondom huis gaat gepaard met minder angststoornissen

Met veel groen en water in je directe leefomgeving heb je aanzienlijk minder kans op angststoornissen. Natuur heeft ook een positief effect op ADHD. Dat publiceren wetenschappers van Wageningen Universiteit deze maand. #groenenwelzijn http://www.wur.nl/nl/nieuws/Meer-natuur-rondom-huis-gaat-gepaard-met-minder-angststoornissen.htm

facebook.com

Timeline Photos

Als Stichting Groen Weert zijn we natuurlijk fanatiek voorstander van een groene tuin. Alleen willen we deze plant liever niet. Dit is Ambrosia, een invasieve exoot, die bij veel mensen hevige allergische reacties veroorzaakt. Trek 'm uit de grond en in de groenbak ermee. Zorg dat hij niet gaat bloeien en de kans krijgt zich te vermeerderen. #groenenwelzijn Meer informatie over Ambrosia vind je hier: https://www.nvwa.nl/onderwerpen/ambrosia

Timeline Photos
facebook.com

De grijze stad moet groener!

Ook met technologie kun je de stad groener maken: https://www.scientias.nl/grijze-stad-moet-groener/

facebook.com

www.nvwa.nl

Vanaf deze zomer is de Unielijst (verboden invasieve soorten) van kracht. Dit gaat over planten- en diersoorten die schadelijk zijn voor de lokale ecologie en economie. Dit is een dynamische lijst. Dus de inhoud kan met de tijd veranderen. Belangstelling? Kijk dan naar deze website: https://www.nvwa.nl/onderwerpen/plantenziekten-en-plagen/inhoud/invasieve-exoten/eu-verordening-1143-2014/unielijst

facebook.com

De actie RABO Bank Samen Sterker van oktober 2016 heeft SGW een aardig bedrag opgeleverd (189,-) Alle sympathisanten hartelijk dank.

facebook.com

Start X-factor Voortuin

Start X-factor Voortuin
facebook.com

Home - Tree Ground Solutions

Vanmorgen een uitvoerig gesprek gehad met Wil op het Roodt van de Gemeente Weert over de bomen op de Oude Markt, bij café De Gruyter. De twee bomen die daar staan hebben een slechte conditie en geen toekomst. In het verleden zijn die daar geplant met slechts 16 m2 ruimte voor de wortels, en slechte beluchting en geen goede manier om water te geven. Ze worden vervangen door 3 andere bomen, van dezelfde soort. De nieuwe bomen hebben een stamdoorsnede van 25cm en de wortelkluit bedraagt liefst 180cm. Dit laatste is een belangrijke voorwaarde om goed aan te slaan en de leverancier geeft daar 3 jaar herplantgarantie op. Men schat dat deze bomen de komende 60 jaar probleemloos kunnen opgroeien. Bij de nieuwe aanplant wordt veel aandacht besteed aan de ondergrond. Er komt één gat voor alle drie de bomen, zodat mycorrhiza één groot netwerk kunnen vormen. Hierdoor kunnen de bomen via de schimmels elkaar ondersteunen. Feitelijk vormen ze zo een ‘mini-bos’. Het plantgat zal 100m2 beslaan en wordt op de bodem en op de afdeklaag van een nieuw type krattensysteem voorzien. Het plantgat wordt 161 cm diep. Behalve speciale bomengrond van 1 meter komt in het plantgat ook een strooisel laag met nutriënten. Die nutriënten bestaan niet uit compost of kunstmest, omdat deze de bomen en de schimmels eerder schade toebrengen dan iets toevoegen. Rondom de wortels komt een beluchting systeem en een bewatering/voedingsysteem. Voor het water wordt de dak afwatering van nabijgelegen panden van het riool afgekoppeld, zodat het regenwater naar de bomen geleid wordt. Binnen de onderste kratten kan zich een buffer vormen en overtollig water gaat via een afvoerbuis direct naar het grondwater. Daarnaast kunnen de boomwortels op termijn ook zelfstandig het grondwater bereiken. De afwerking van de boomspiegel wordt opnieuw een gietijzeren rooster. Daar bovenop kunnen de ondernemers weer een terras zetten. Vanuit de gemeente is nog geprobeerd om de ondernemers te overtuigen dat rondom de bomen heesters zouden komen om de grond van natuurlijke nutriënten te voorzien, maar die zagen daardoor het terras kleiner worden. Omdat dit omzet scheelt hebben de ondernemers dit plan verworpen. Zodoende komen de boomspiegelroosters weer terug en komen er extra kosten voor voorzieningen voor beluchting, water en voeding. Het graafwerk wordt gedaan door Aannemer Kessels. Het planten verzorgt Faassen uit Maasbree, onder toezicht van de leverancier, Boomkwekerij De Berk uit St. Oedenrode. De Berk geeft 3 jaar nazorg en gedurende diezelfde periode een herplant garantie. De werkzaamheden starten met het omzagen van de bomen op maandag 31 oktober. De nieuwe bomen zijn er dan al. Het hele project moet 4 november klaar zijn, inclusief de nieuwe bestrating (wegens intocht Sinterklaas). De totale kosten bedragen € 55.000. Dit is een pilotproject. Men wil hier van leren, want in de gehele binnenstad worden de nu wegkwijnende bomen vervangen en deze, plus de extra bomen die er nog bij komen, zullen in hetzelfde systeem geplant worden. Als tenminste de ervaringen op de Oude Markt bevredigend zijn. Dit is nodig, omdat er zoveel verharding in de binnenstad (noodzakelijk) is, dat bomen hier geen toekomst hebben – tenzij het met beleid wordt aangepakt. Dit TGS-systeem (http://www.tgs.nl/) zou dit moeten veranderen.

facebook.com

Doe mee en stem op uw favoriete club!

Via de club actie van de RABO Bank kun je ook Stichting Groen Weert een stem geven. De pagina waar je daarvoor terecht kunt blijkt kortgeleden veranderd. Hier de nieuwe URL: https://www.rabobank.nl/lokale-bank/weerterland-en-cranendonck/doe-mee-en-stem-op-uw-favoriete-club/

facebook.com

de voortuin met de x-factor

Stichting Groen Weert is met de Gemeente Weert en andere partners een wedstrijd voor 2017 aan het voorbereiden: De voortuin met de X-factor. Nieuws en voortgang vind je tzt in de media en op deze pagina: http://groenweert.nl/X-factor

facebook.com

Groene daken en gevels

Gemeente Weert biedt subsidie voor het aanleggen van groene daken. Een groen dak ziet niet alleen mooi uit, het verduurzaamt ook de dakconstructie, zorgt dat regenwater langzaam wordt afgevoerd, zorgt in de winter voor isolatie en 's zomers wordt je dak zo'n 35 Graden in plaats van 70-80. Het vermindert zo de kans op hittestress. Meer informatie via deze link: http://www.heerlijkweert.com/groenedakenengevels

facebook.com

Radio Gemist | WeertFM

Stichting Groen Weert op de radio in debat met de wethouder over het groenbeleid van Weert. Terug te luisteren via uitzending gemist van WeertFM: http://www.weertfmtv.nl/radiogemist/overzicht?radio_date=18-09-2016&radio_search

facebook.com

Doe mee met Rabobank Samen Sterker!

Ben jij lid van de RABO Bank? Ook dit jaar organiseert de RABO Bank een sponsoractie onder het motto “Samen Sterker”. Er wordt dan € 100.000 verdeeld onder de deelnemende goede doelen. Van 13 tot 23 oktober kun je 5 stemmen verdelen over de organisaties die jij een warm hart toedraagt. Meer informatie ontvang je binnenkort via e-mail of je klikt al vast op deze link naar de pagina van RABO BANK Weerterland en Cranendonk. https://www.rabobank.nl/lokale-bank/weerterland-en-cranendonck/doe-mee-en-stem-op-uw-favoriete-club/ Ben jij lid van de RABO Bank Weerterland en Cranenbroek en heb je een groen hart? Dan rekent de Stichting Groen Weert op jouw stemmen. Je mag maximaal 2 stemmen op ons uitbrengen en wij waarderen het zeer, als je SGW 2 stemmen gunt. Wij hebben je steun hard nodig. Iedereen heeft recht op een gezonde leefomgeving en het groen speelt daarin een belangrijke rol. Stichting Groen Weert zet zich in voor een verantwoorde inpassing van planten en bomen binnen het stedelijk gebied en de dorpskernen. Donaties Los van de RABO-actie stelt Stichting Groen Weert aanvullende donaties zeer op prijs. Ook ons kasboekje moet kloppen. Je kunt donateur worden door op deze site een formulier in te vullen. Je ontvangt dan het boek “Groen en Welzijn” gratis. Het kost je slechts € 15 per jaar. Ook losse donaties stellen wij op prijs. Bijvoorbeeld door een storting op onze bankrekening. Maar ook uit bijvoorbeeld erfenissen, de Weerter notarissen kunnen je daarin adviseren. Stichting Groen Weert heeft de ANBI-status, dus is een donatie ook nog eens fiscaal aftrekbaar.

facebook.com

Quiz