Top Local Places

St.Vincentiusschool

Meidoornstraat 17, Volendam, Netherlands
School

Description

ad

St.Vincentiusschool Sinds de Wet op het Primair Onderwijs hebben de basisscholen in Volendam en een basisschool uit Marken afspraken gemaakt over de extra zorg voor leerlingen in het onderwijs. Binnen het geheel van samenwerkende basisscholen is die zorg georganiseerd, zodat elke leerling die zorg behoeft, volgens dezelfde richtlijnen zal worden begeleid.

Om de opvangmogelijkheden en capaciteit binnen onze gemeente en Marken te versterken, heeft dit samenwerkingsverband van basisscholen de St. Vincentiusschool zodanig ingericht, dat kinderen vanaf 4 tot en met 13 jaar met vele uiteenlopende begeleidings- en onderwijsbehoeften adequaat kunnen worden opgevangen.

Over welke kinderen gaat het?
- kinderen die op 5-jarige leeftijd al kunnen lezen, maar moeite hebben met concentreren;
- kinderen die al goed kunnen rekenen maar juist meer begeleiding bij het lezen vragen, of andersom;
- kinderen die goede leervorderingen laten zien, maar sociaal emotioneel niet lekker in hun vel zitten;
- kinderen met een intelligentie variërend van laag-gemiddeld tot hoog begaafd;
- kinderen bij wie het leerproces is vertraagd en dat in de juiste banen moet worden geleid;
- kinderen die moeite hebben zich te motiveren.

De vakken en het onderwijsaanbod zijn hetzelfde als op de basisschool, alleen de wijze waarop hiermee wordt omgegaan is beduidend anders en meer gespecialiseerd. De gebruikte lesmethodes zijn allemaal basisschoolmethodes die voldoen aan de landelijke kerndoelen.


Een onderwijsprogramma wordt aangeboden dat aansluit bij haar/zijn leerkenmerken. Tegelijk wordt er een persoonlijk ontwikkelingsperspectief bepaald, waarbij de verwachtingen hoog zijn ingezet. In overleg met de ouders/verzorgers wordt het leerproces van hun zoon/dochter regelmatig besproken. Indien nodig beschikt de school naast een deskundige leerkrachten over een fysiotherapeut, jeugdarts, logopedist, orthopedagoog en een onderwijskundige. Deze specialisten kunnen hun deskundigheid en ervaring toepassen op de hulpvragen van de leerlingen.

Elk schooljaar wordt er voor elke leerling bepaald of het onderwijsaanbod de juiste effecten heeft en of het kind wel op de goede plek zit. Wanneer de ontwikkeling van de persoonlijkheid en het leren sterk zijn, kan over een mogelijke terugplaatsing naar de basisschool gesproken worden. Indien ouders en school het hierover eens zijn, zullen de contacten worden gelegd ter voorbereiding op terugplaatsing.Evert Kroon

CONTACT

RECENT FACEBOOK POSTS

facebook.com

facebook.com

facebook.com

facebook.com

Kampfoto's deel 2 http://www.sintvincentius.nl/onze-school/fotos/kampfotos-deel-2-2/

facebook.com

Wat hebben we vandaag genoten in Familiepark Drievliet

facebook.com

Kampfoto's 2017 - deel 1 http://www.sintvincentius.nl/onze-school/fotos/kampfotos-2017-deel-1/

facebook.com

Wegens verkeersdrukte zijn de kinderen van groep 8 later terug van kamp. We verwachten rond 6 uur terug te zijn. Het was een zeer geslaagd kamp! We hebben genoten

facebook.com

Vandaag hebben onze kanjers de Eerste Heilige Communie gedaan. Wat deden jullie het goed, wij zijn trots op jullie! Namens alle meesters en juffen wensen wij jullie een fantastische dag toe!

facebook.com

facebook.com

Untitled Album

Foto's gevonden in oude Barkels (schoolkrant)

Untitled Album
facebook.com

Photos from St.Vincentiusschool's post

Vanmorgen hebben de kinderen, die 18 juni meedoen aan de communie, een bezoek gebracht aan De Meermin. Zij hebben daar liedjes gezongen en er is een loterij gehouden met cadeautjes die de kinderen voor de ouderen mee hadden genomen. Het was een gezellige ochtend!

Photos from St.Vincentiusschool's post
facebook.com

Photos from St.Vincentiusschool's post

We mogen vandaag wel met een hele luxe bus naar het zwembad! Dolle pret!! ☺️

Photos from St.Vincentiusschool's post
facebook.com

Quiz