Top Local Places

VVE Gebouw Stadssingel, VVE Code 7332

Boezemkade, Rotterdam, Netherlands
Community Organization

Description

ad

Vertegenwoordiging van de eigenaren van appartementencomplex "Stadssingel"

RECENT FACEBOOK POSTS

facebook.com

De eigenaar van dit voertuig wordt vriendelijk doch dringend verzocht deze hier weg te halen. Parkeren van voertuigen anders dan fietsen van bezoekers is niet toegestaan. Bovendien worden de brievenbussen en het bellen plateau volledig geblokkeerd. Pakket bezorgers maar ook eventueel een dokter of ambulance kan niet aanbellen. Dit is een niet acceptabele situatie.

facebook.com

Beste bewoners, Inmiddels hebben alle eigenaren / huurders van een parkeerplaats de parkeerpas voor de Stadssingel ontvangen. Deze passen zijn geïntroduceerd om parkeren door onbevoegden in de garage te voorkomen. Wij verzoeken u deze pas uiterlijk 01-01-2018 achter uw voorruit te bevestigen. Begin januari zal er nog een mededeling worden opgehangen dat de parkeerpassen zichtbaar achter de voorruit geplaats dienen te worden. Worden na 01-01-2018 auto’s in de parkeergarage aangetroffen zonder parkeerpas dan gaan wij er van uit dat deze niet gerechtigd is om in de parkeergarage te staan en kan deze van een wielklem worden voorzien of in het uiterste geval uit de garage worden verwijderd. Let op! Indien u (tijdelijk) met een andere auto in de parkeergarage wil staan zorgt u er dan voor dat de parkeerpas zichtbaar in die auto is aangebracht.

facebook.com

Dit geeft nog maar eens aan wat het belang is van goede brandpreventie en beveiliging in een groot appartementen complex.

facebook.com

Er is in ons complex (koop) een fitnesspas gevonden. Degene die een pasje van de fitnessclub mist kan deze afhalen op nummer 243

facebook.com

Op woensdag 29 november a.s. om 09:30 zal de firma BAM controle werkzaamheden en preventief onderhoud uitvoeren aan de speedgate (toegangshek parkeergarage). Hierdoor kan enige hinder / vertraging ontstaan bij het in- en uitrijden. De werkzaamheden zullen zo snel mogelijk worden afgerond. De huismeester zal in de buurt zijn om eventueel assistentie te verlenen bij in- en uitrijden.

facebook.com

Op 1 november zijn 4 zes kilo ABC poederblussers in de parkeergarage geplaatst.

facebook.com

Het scharnier van de toegangsdeur naar het atrium koop is helaas weer afgescheurd. Dit is inmiddels doorgegeven aan VVE Beheer in Rijswijk voor een spoed reparatie.

facebook.com

Op 1 november a.s. zullen 4 compacte brandblussers in de parkeergarage worden aangebracht. Deze zijn in geval van nood (auto) brand te gebruiken. De brandblussers worden in het zicht van de camera's geplaatst. Misbruik en/of verwijdering van de brandblussers wordt dus geregistreerd. Met deze brandblussers hopen we het complex weer een stukje veiliger te maken.

facebook.com

Er is een storing in de rechterlift in het huurgedeelte. De firma OTIS is reeds geïnformeerd en zij zullen een monteur sturen om de storing te verhelpen.

facebook.com

BELANGRIJK! Eindelijk hebben we elektrische deuren naar de bergingen. Een hele verbetering! In de berging uw fiets stallen zou dus geen probleem meer moeten opleveren.We gaan ons fietsbeleid daarom weer strikter handhaven; a.s. weekeind worden de geparkeerde fietsen voor de ingangen van de atria van een geel label voorzien. Op 18/9 worden alle fietsen met dit gele label opgehaald door de fa. Roos. Tegen betaling van € 17,50 kunt u uw fiets ophalen bij: Roos Berging Plantsoenstraat 13, 2902 HL Capelle a/d IJssel t. 0104516705. Wanneer de fietsen na 6 weken niet opgehaald zijn bij de fa. Roos, dan zullen die fietsen die zichtbaar niet meer dan € 50. waard zijn worden gesloopt. Die fietsen die niet opgehaald zijn na deze 6 weken en niet voor de sloop bestemd zijn, zijn we voornemens aan een goed doel te schenken; te denken valt aan ‘Stichting fiets voor Afrika’. En………….. nog maar eens ten overvloede: Wanneer u grote stukken afval heeft raadpleeg dan www.rotterdam.nl/loket/grofvuil/ geen reden dus om zomaar iets naast de vuilcontainer te zetten! Houd uw omgeving schoon! U, ik, hij, zij en wij doen er allemaal aan mee om onze eigen leefomgeving schoon te houden. Het bestuur.

facebook.com

Vandaag is de elektrische bediening van de toegangshekken naar de bergingen geïnstalleerd. Rechts van het toegangshek vind u een kastje met een slot. Hierop past uw sleutel die u ook gebruikt om in het atrium te komen. Het hek zwaait dan automatisch open en sluit na ongeveer 10 seconden. Het is nu dus niet moeilijk meer om uw fiets in de berging te stallen in plaats van voor de deur. Binnenkort zal dus weer strikter toezicht worden gehouden op voor het atrium gestalde fietsen. Fietsen die hier langdurig staan zullen worden gelabeld en na 14 dagen door het bestuur worden verwijderd.

facebook.com

De schoonmaak van de betonnen rand bij het dak van de parkeergarage is begonnen.

facebook.com

Quiz

NEAR VVE Gebouw Stadssingel, VVE Code 7332

Bloementempel

Rotterdam, Netherlands
Retail and consumer merchandise