Top Local Places

Sundt Indeklima & DK Ejendomsservice

Skellet 15 , Vordingborg, Denmark
Local business

Description

ad

Vi sørger for et sundt indeklima rådgivning,special rengøring, affugtning, skimmelsenering
Vi varetager også ejendomsservice

RECENT FACEBOOK POSTS

facebook.com

Photos from Sundt Indeklima & DK Ejendomsservice's post

Så har vi fået styr på vinduerne, også i højden, på den gamle Max Bank... Skal vi også håndterer jeres!?

Photos from Sundt Indeklima  & DK Ejendomsservice's post
facebook.com

Timeline Photos

Køre her søndag morgen og salter og er overrasket over hvor mange der ikke fik ryddet sne, da den kom, eller udfører grusning/saltning nu hvor vi i stedet har så mange skøjtebaner... Husk jeres pligt, ellers kan vi sagtens hjælpe med opgaven... Ring blot...

Timeline Photos
facebook.com

Photos from Sundt Indeklima & DK Ejendomsservice's post

<3

Photos from Sundt Indeklima  & DK Ejendomsservice's post
facebook.com

SKAT

Husk det nu :-)

facebook.com

Energi-& Boligvejledning

Vi er glade for at kunne sige vi nu har indledt et super samarbejde med Energi- & Boligvejledning v. Brian Henriksen og ser frem til en spændende fremtid hvor I også kan få Brian på besøg hvis I vil bygge om, optimeret huset på den ene eller den anden måde eller blot få en fornuftig vedligeholdelse plan med prioritering....

Energi-& Boligvejledning
facebook.com

Photos from Sundt Indeklima & DK Ejendomsservice's post

En glad og tilfreds kunde fik tilrettet sit tag og samtidig sat snefang op, så sneen ved næste omgang, ikke glider ned i hovedet på folk 😀

Photos from Sundt Indeklima  & DK Ejendomsservice's post
facebook.com

1. Grundejere Grundejere har selv ansvaret for, at fortove, trapper og lignende er ryddet for sne 'snarest efter, at sneen er faldet'. Som udgangspunkt skal fortovet omkring din grund skal være snefrit fra klokken 7 om morgenen til klokken 22 om aftenen. Om søndagen får du dog lov til at sove lørdagsbranderten ud lidt længere, for søndag skal sneen først være væk klokken 8. Hvis det begynder at sne klokken 9, når du allerede er mødt på arbejde, må man henholde sig til reglen om at finde sneskovlen frem 'snarest efter, at sneen er faldet' - med andre ord, når du kommer hjem fra arbejde. Men begynder det at sne, når du er på vej ud af døren for eksempel klokken 7.30 bør du som god samfundsborger rydde fortovet, før du tager på arbejde. 2. Sådan gør du Snerydningspligten omfatter de første ti meter fra ejendommens skel. Er der inden for de ti meter en vej eller en cykelsti som også er beregnet til andre end dig selv, skal du kun rydde mellem din ejendom og dette areal. Det er ikke nok at skovle sneen væk - der skal også saltes eller gruses, så der ikke er fare for faldulykker. Når du rydder sne, skal du undgå at placere sneen på steder, som gør det besværligt for andre. For eksempel ud for busstoppesteder, fodgængerovergange eller på gadehjørner, hvor det er naturligt at krydse gaden. Sneen må heller ikke samles op ad træer, brandhaner, elfordelerskabe eller installationer til trafikregulering. Fortovet skal ryddes i hele sin bredde - eller i mindst to meters bredde – og er der isglat, skal du hurtigst muligt strø salt eller sprede grus. Hvis der er plads, skal sneen samles i en vold på fortovet langs rendestenen. Ellers skal du samle sneen langs rendestenen på vejen. 3. Privat vej Grundejere, som bor på en privat vej, skal også rydde kørebanen i deres egen side af vejen. 4. Særregler Der gælder stort set samme regler for snerydning i hele landet. Dog har nogle kommuner lavet særlige regler. For eksempel kan man i visse kommuner som grundejer være ansvarlig for at rydde sne ved busstoppesteder, som ligger foran ens grund. I store byer er det dog trafikselskabets ansvar, at der er snefrit her. 5. Virksomheder, skoler og institutioner mv. Den overordnede regel for virksomheder er, at der i byer og bymæssige bebyggelser skal holdes snefrit på fortove og trapper, som grænser til offentlig vej (også de såkaldte private veje) snarest efter, at de hvide fnug har lagt sig. Altså mellem klokken 07 og 22 - søndage mellem klokken 08 og 22. Derudover skal der være snefrit på virksomhedens område, så ansatte ikke risikerer at komme til skade på arbejdspladsens arealer i arbejdstiden. Ved supermarkeder på restauranter og lignende steder, hvor mange mennesker færdes efter klokken 22, er der et udvidet ansvar for at holde snefrit også efter dette tidspunkt. Børnehaver og andre institutioner, som åbner før klokken 7 skal rydde sne fra åbningstidspunktet. 6. Straf Opstår der uheld eller ulykker, fordi sneen ikke er ryddet efter reglerne, risikerer grundejeren et erstatningskrav. Manglende snerydning og saltning kan også udløse en bøde, ligesom myndighederne kan lade sneen rydde på grundejerens eller virksomhedens regning. Er der ikke ryddet sne, så for eksempel skraldemænd og postbude kan komme frem, er de i sin gode ret til at køre igen - med posten eller uden skraldet.

facebook.com

Photos from Sundt Indeklima & DK Ejendomsservice's post

Lige et par billeder af de tre store drenge Vi har haft på arbejde i ugens løb :-)

Photos from Sundt Indeklima  & DK Ejendomsservice's post
facebook.com

Timeline Photos

Husk dette... Og er det ikke en opgave du magter, råder vi over alt fra sneskovle, til fejemaskiner og over til traktorer og ser gerne på netop din opgave. Ring blot 61775001 eller 60804683. Mvh DK Ejendomsservice ApS

Timeline Photos
facebook.com

Quiz