Top Local Places

Fuld Grundskyld

, København, Denmark
Political organization

Description

ad

Statslig afgift på alle natur- og samfundsskabte beliggenhedsværdier, så ingen kan skaffe sig arbejdsfri indkomster på bekostning af fællesskabet. Denne tværpolitiske side er dedikeret til idéen om "fuld grundskyld" - dvs. fuld inddragelse til fællesskabet af de natur- og samfundsskabte værdier.

De naturskabte værdier, som giver en grund dens pris/værdi, kan fx være naturressourcer, udsigt til et smukt landskab eller andre naturskabte fænomener.

De samfundsskabte værdier er værdier skabt af fællesskabet, fx ved opbygning af infrastruktur, sygehuse, skoler, arbejdspladser, internetkabler etc. Afstanden til disse får en given grund til at stige i pris/værdi.

Hvis ikke disse værdier inddrages af fællesskabet ved beskatning, vil øgede offentlige investeringer i et område have den paradoksale effekt, at det bliver dyrere at bo der, at købe hus der og at leje en lejlighed i området. Derfor bliver det desværre nødvendigt med socialt boligbyggeri, boligstøtte, boligsikring og et øget indkomstskattetryk for at betale for dette - og en lang række andre offentlige udgifter, som også gøres dyrere, fordi varer stiger i pris pga. dette. De, der allerede ejer grunde i området, vil score en uretmæssig skattefri gevinst fx ved salg eller lån i ejendommene. Denne retmæssige ejer af denne gevinst må til enhver tid være fællesskabet.


Disse enten natur- eller samfundsskabte værdier bør istedet inddrages igennem fuld grundskyld. Det ville have den effekt, at borgerne i de områder som samfundet investerer i, vil skulle betale værdistigningerne tilbage til den fælles kasse. Priserne vil samtidig blive holdt i ro. Til gengæld kan ejendomsværdibeskatningen (skatten på selve huset) samt skat på arbejde reduceres markant og på sigt helt fjernes.

Quiz

NEAR Fuld Grundskyld