Top Local Places

BoligSyd

Humlehaven 2, Aabenraa, Denmark
Home

Description

ad

BoligSyd er Aabenraa Kommunes førende almene boligorganisation, og udlejer boliger til alle indenfor Aabenraa Kommune til omkostningsbestemte priser. BoligSyds Facebookside formidler viden om BoligSyd og om det at bo alment. Vi lægger boliger som er klar til udlejning op på siden, ligesom vi lægger oplysninger op om hvad der sker og er sket i selskabet.
Vi udbreder også viden om den almene boligsektor ad denne vej, for at fortælle så mange som overhovedet muligt om fordelene ved at bo alment frem for privat.

CONTACT

RECENT FACEBOOK POSTS

facebook.com

facebook.com

facebook.com

For få dage siden udkom Nyt Fra, som er BoligSyds beboerblad. Det udsendes til alle vores beboere. Men du skal selvfølgelig også have chancen for at læse det på dette link: http://www.boligsyd.dk/public/userfiles/files/NytFra%20juni%202017.pdf

facebook.com

Tillykke til beboerne i hele afd. 59 og afd. 2s boliger på Vestervang i Smedeby. I aftes stemte afd. 59 for at få fjernvarme ind og i dag gjorde afd. 2 det samme for deres beboere på Vestervang. Så inden jul er fjernvarmen ikke så fjern mere, men dejligt nær og fra BoligSyds side glæder vi os på beboernes vegne over at vi får sikret godt 100 boliger med en sikker og stabil varmeforsyning i fremtiden. For begge afdelingers vedkommende var det et overvældende flertal der traf beslutningen.

facebook.com

Fra den 20.3.2017 går vi igang med årets beboermøder, i afdelingerne 1-43. I den forbindelse er det ret interessant at se at TV2 netop nu skriver om at huslejeforhøjelserne i udlejningsboliger er meget store i øjeblikket. Dette gælder jo formentlig først og fremmest for private udlejere for almene boligorganisationer er jo underlagt den omkostningsbestemte husleje. Ikke destomindre er det med stolthed at vi kan gå til forårets beboermøder og præsentere budgetter med huslejestigninger på maksimalt 1,5 % for 2018. Dette skyldes flere ting, men først og fremmest at vi har stor opmærksomhed på at sænke udgifterne, uden at sænke servicen ude i afdelingerne. Vores administration arbejder konstant på bedre indkøb, bedre planlægning af opgaver osv. osv. hvilket kan ses på resultaterne for 2016 hvor langt størstedelen af afdelingerne er endt i overskud. Overskuddet hænger så også sammen med at vi har haft en heldig hånd med vores økonomi idet det på trods af, at det almindeligvis koster at have penge på kistebunden med negative renter, alligevel er lykkedes BoligSyd at give renter til vores afdelinger, som har trukket regnskabet i en positiv retning. Husk du kan se dagsorden med regnskab og budget for alle de afdelinger der har møder nu her på www.boligsyd.dk under afdelinger. Både bestyrelse og administration glæder sig til til at møde så mange beboere som overhovedet muligt på beboermøderne i afdelingerne og høre hvordan man i de enkelte afdelinger oplever at være beboer i BoligSyd. Venlig hilsen Leif Poulsen Formand.

facebook.com

BoligSyd ønsker alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår. På BoligSyds vegne Leif Poulsen Formand.

facebook.com

I går aftes havde beboerne på Egevej i Padborg den grimme oplevelse at det brændte i kælderen under blokken. Men heldigvis skete der kun materiel skade og der var ikke fare for mennesker og dyr. Billedet er fra branden og er taget af vores fotograf Ewald Löck.

facebook.com

Læs dette, det er mere end vigtigt at have styr på hvis man ikke vil stå i en meget grim situation Indboforsikringen dækker i øvrigt også hvis du skal genhuses efter eksempelvis en vandskade, brand eller andet hvor du ikke kan blive i din lejlighed, så den kan blive meget dyr at glemme at få tegnet.

facebook.com

Gode nyheder for vores fremtidige huslejefastsættelse.

facebook.com

Vi har fra Steen Rolf Fries modtaget disse 3 fine billeder fra Kildekobbel med teksten: Manden som ligger på knæ gør en stor indsats for beboerne på Kildekobbel,det kunne andre lære lidt af BoligSyd siger tak for rosen til Frank og vi er altid glade for at høre fra tilfredse beboere der er glade for vores ansatte.

facebook.com

Så er vi ved at være på plads i vores nye lokaler i Humlehaven 2, Aabenraa. Nu er tiden så inde til, at komme med den næste vigtige nyhed til vores beboere og andre, der gerne vil i kontakt med os. Vi udvider vores åbningstider så vi har åbent fra 09.00-14.00 mandag, tirsdag og onsdag samt torsdag fra 09.00-16.00. Fredag vil der fortsat være lukket. Servicetelefonens åbningstid er uændret fra kl. 07.00 - 09.00, hvor servicemedarbejderne sidder klar ved telefonerne på 73326019. Alt i alt skulle dette gerne give en bedre service til nuværende og kommende beboere.

facebook.com

Så er vi godt igang med at flytte vores hovedkontor fra Kallemosen til Humlehaven 2 i Aabenraa. Fredag blev det gamle kontor pakket ned og tømt, og onsdag er vi klar til at åbne igen. Kontoret er beliggende i den gamle fjernvarmebygning, så vi er nemme at finde for næsten overalt i Aabenraa kan man se vores store skorsten som, uanset at fjernvarmen rykker helt ud af bygningen, nok bliver stående. Det er ikke pga. vi gerne vil rage op over alle andre at vi lader den blive stående, men den er faktisk også i brug, bl.a. som antenne for mobiltelefoni, så den er et aktiv for BoligSyd. Vi håber rigtig mange både beboere, men også kommende beboere vil komme forbi og se de nye lokaler, og husk at det jo kun koster 100 kr. at komme på venteliste til vores næsten 2000 boliger. Så det er billigt at forsikre sig den vej rundt imod hjemløshed.

facebook.com

Quiz