Top Local Places

Nueva kabinet za razvojnu podršku i savjetovanje

J.E. Tomica 5, Varazdin, Croatia
Company
advertisement

Description

ad

NUEVA je prvi kabinet na području Varaždinske županije koji pruža usluge edukacijske rehabilitacije i psihoterapijskog savjetovanja.

  
Obratite nam se ako imate pitanja i/ili nedoumice vezane za rast i razvoj vašeg djeteta ili vam je potrebno psihoterapijsko savjetovanje.

U sklopu naših usluga možete saznati  kako poticati potencijale i sposobnosti vašeg djeteta na području senzorike, motorike, kognicije, emocija i socijalnih interakcija.

Usluga procjene je izrazito važna kako bi uočili koje su jake strane i mogućnosti vašeg djeteta te koja je područja razvoja potrebno dodatno poticati. Ona nam također omogućava rano uočavanje rizika za moguće odstupanje od tipičnog razvoja.

Usluga psihoterapijskg savjetovanja obuhvaća pružanje podrške te poticanje osobnog razvoja pojedinca  uz pomoć različitih metoda i tehnika. Namijenjeno je djeci i odraslim osobama koje žele raditi na sebi, ili koje se suočavaju sa životnim teškoćama i žele poboljšati kvalitetu života.

Opening Hours

ponedjeljak
08:00 - 20:00
utorak
08:00 - 20:00
srijeda
08:00 - 20:00
četvrtak
08:00 - 20:00
petak
08:00 - 20:00
subota
08:00 - 20:00

RECENT FACEBOOK POSTS

facebook.com

Aktivno smo sudjelovali na kongresu "Suvremeno poimanje i identitet edukacije i rehabilitacije" u Primoštenu. Podijelili smo svoja iskustva i način rada te dobili nove ideje za primjenu u našem kabinetu.

facebook.com

Još nam je ostalo jedno mjesto slobodno za ciklus radionica "Individualizirani pristup odgojitelja u inkluzivnom vrtiću" koji organiziramo u suradnji s Pučkim otvorenim učilištem. Radionice će se održati 11.4., 25.4. I 9.5.2018. u 17:00 sati. Hvala na velikom i brzom odazivu;)

facebook.com

"Usmjerite se na ono što mogu i znam učiniti, radije nego na ono što ne mogu ili ne znam. Kao i ostala djeca, lakše mi je učiti u okruženju koje uvažava različitosti..."

facebook.com

facebook.com

Kod nas je uvijek dinamično i zabavno ;) Trenutno uređujemo novi, ljepši i veći prostor u kojem će nam biti ugodnije, sa ciljem da pružimo što kvalitetnije usluge <3 Vjerujemo da će se i Vama svidjeti!

facebook.com

Završio je dinamičan ciklus od 4 radionice pod nazivom "Jačanje kompetencija stručnjaka iz područja odgoja i obrazovanja"... Ova grupa divnih stručnjaka bila je visoko motivirana za usvajanje novih spoznaja i rad na sebi, preispitivanje svojih uvjerenja i osobnih granica, kao i podjelu vlastitih iskustva od kojih smo svi imali prilike učiti <3 Hvala na prekrasnom druženju sa željom da što više toga primijenimo i u svakodnevnom životu ;)

facebook.com

Super prilika za nabaviti svoj vlastiti uređaj za korištenje kod kuće👂👂👂👌👌👌👀👀💫

facebook.com

Od ožujka naš kabinet je bogatiji za novi dijagnostički test za deficit pažnje/hiperaktivni poremećaj.💪💪✍✍👌👌 Može se koristiti već u dobi od 3 godine djeteta pa na dalje. ADHD je jedan od najčešće dijagnosticiranih neurobihevioralnih poremećaja u djetinjstvu, koji pogađa djecu od rane dojenačke dobi do školske i odrasle dobi. Za njegovo dijagnosticiranje potrebno je javljanje tri skupine simptoma (hiperaktivnost, impulzivnost, nepažnja) prije 7. godine života, u najmanje dva različita okruženja. Test za deficit pažnje/hiperaktivni poremećaj je standardiziran i normiran test namijenjen procjeni ponašanja osoba s poremećajem pažnje/hiperaktivnim poremećajem (ADHD) ili osoba s problemima ponašanja, te dijagnosticiranju učenika s deficitom pažnje/hiperaktivnim poremećajem. Više informacija na kabinetnueva@gmail.com 098/1911566

facebook.com

facebook.com

Javite se ako... -niste sigurni da li se Vaše dijete uredno razvija -ste primijetili određena odstupanja u razvoju Vašeg djeteta -imate dijete s teškoćama u razvoju -imate Vi ili Vaše dijete potrebu za psihoterapijskim savjetovanjem 098/1911 566 www.kabinet-nueva.com

facebook.com

Za subotnje divno jutro, jedan članak o sretnom djetetu <3

facebook.com

facebook.com

Recommended Before and After transformation