Top Local Places

Romski centar za promicanje i zaštitu ljudskih prava

Mrsunjska 47, Slavonski Brod, Croatia
Non-governmental organization (ngo)

Description

ad

Cilj Romskog centra je promicanje i zaštita ljudskih prava na temelju ustavnog zakona o zaštiti ljudskih prava Republike Hrvatske.

RECENT FACEBOOK POSTS

facebook.com

Zamolba za financijsku pomoć

facebook.com

Međunarodni dan sjećanja na holokaust

facebook.com

Sretan Božić

facebook.com

Quiz

U OKOLINI Romski centar za promicanje i zaštitu ljudskih prava

Europe House Slavonski Brod

Slavonski Brod, Croatia
Non-Governmental Organization (NGO)