Top Local Places

Petrokemija d.d. Kutina

Aleja Vukovar 4, Kutina, Croatia
Chemical Company
advertisement

Description

ad

Petrokemija proizvodi mineralna gnojiva uporabom prirodnih mineralnih sirovina, prirodnog plina, atmosferskog dušika i kisika. Iz ovih sirovina se odgovarajućim tehnološkim postupcima proizvode bazne kemikalije, a potom mineralna gnojiva.  

KONTAKT

Recommended Before and After transformation