Top Local Places

Moslavina d.o.o

Zagrebačka 1, Kutina, Croatia
Energy Company

Description

ad

Moslavina d.o.o.
za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju
Grad Kutina, Grad Popovača i Općina Velika Ludina Moslavina d.o.o. je javni isporučitelj usluge vodoopskrbe i odvodnje za područje Grada Kutine, Grada Popovače i Općine Velika Ludina

RECENT FACEBOOK POSTS

facebook.com

Obavještavamo cijenjene potrošače da je zbog intervencije na vodovodnoj mreži u prekidu usluga vodoopskrbe dana 03.02.2017. (petak) od 18:30 do 24:00 u Kutini u ulicama: dio A.Mihanovića, Runjaninova, Moslavačka, R.Donassya, D.Šutej. Zahvaljujemo na razumijevanju.

facebook.com

2. veljače - SVJETSKI DAN VLAŽNIH STANIŠTA

2. veljače je Svjetski dan vlažnih staništa. Na taj dan točno prije 40 godina, 1971. godine potpisana je u iranskom gradu Ramsaru, Konvencija o močvarama od međunarodne važnosti, naročito kao staništa ptica močvarica. Konvencija obvezuje svaku zemlju potpisnicu na opće očuvanje močvara na vlastitom teritoriju i predstavlja okvir za međunarodnu suradnju u zaštiti i održivom iskorištavanju močvarnih staništa.

facebook.com

Obavještavamo cijenjene potrošače da je zbog intervencije na vodovodnoj mreži u prekidu usluga vodoopskrbe dana 02.02.2017. (četvrtak) od 9:00 do 13:00 u Kutini u donjem dijelu Ulice Matije Gupca. Zahvaljujemo na razumijevanju.

facebook.com

Obavještavamo cijenjene potrošače da je zbog intervencije na vodovodnoj mreži u prekidu usluga vodoopskrbe dana 02.02.2017. (četvrtak) od 8:00 do 15:00 u naseljima Gojlo i Mišinka i ulici Kutinska Ciglenica u Kutini. Zahvaljujemo na razumijevanju.

facebook.com

Obavještavamo cijenjene potrošače da je zbog intervencije na vodovodnoj mreži u prekidu usluga vodoopskrbe dana 31.01.2017. (utorak) od 08:15 do 12:00 u dijelu Radićeve ulice (ispod pruge) u Kutini. Zahvaljujemo na razumijevanju.

facebook.com

Hrvatska Reprezentacija

facebook.com

Obavještavamo cijenjene potrošače da je zbog intervencije na vodovodnoj mreži u prekidu isporuka vodne usluge dana 23.01.2017. (ponedjeljak) od 08:50 do 13:00 u dijelu Crkvene ulice u Kutini. Zahvaljujemo na razumijevanju.

facebook.com

Obavještavamo cijenjene potrošače da je dio vodoopskrbnog sustava koji se napaja putem precrpnih stanica bez opskrbe pitkom vodom zbog nestanka električne energije na istima. Čim se normalizira opskrba električnom energijom, precrpne stanice će automatski početi sa radom te će u roku nekoliko minuta nastaviti opskrbljivati potrošače pitkom vodom. Zahvaljujemo na razumijevanju.

facebook.com

Molimo sve potrošače koji su spojeni na sustav javne vodoopskrbe da zaštite vodovodne instalacije od smrzavanja. Potrebno je dodatno zaštititi vodomjerna okna, a ukoliko se vodomjer nalazi u kući, podrumu, garaži potrebno je zagrijavati spomenute prostorije. Također molimo sve vlasnike ili korisnike nekretnina u kojima trenutno ne borave (kuća za odmor ili prazan stan ili kuća) da što hitnije provjere stanje vodovodnih instalacija. Ukoliko je došlo do puknuća vodovodnih instalacija molimo vlasnike da nas o tome HITNO obavijeste na broj telefona (044) 691-426 (radnim danom od 7-15h) ili (044) 679-259 (van radnog vremena).

facebook.com

Moslavina d.o.o's cover photo

25 godina međunarodnog prizanja Republike Hrvatske Hrvatska je 15. siječnja 1992. postala međunarodno priznata zemlja i uspostavila je diplomatske odnose s Njemačkom, državom koja je odigrala bitnu ulogu u priznavanju Hrvatske u svijetu založivši svoju sveukupnu političku i gospodarsku težinu kako bi pokrenula pasivnu Europu i potaknula ostalih jedanaest članica Europske zajednice da priznaju neovisnost i suverenitet RH. Predsjednik Franjo Tuđman, u obraćanju naciji preko televizije, te večeri je rekao: "Današnji dan - 15. siječnja 1992. - bit će zlatnim slovima uklesan u cijelu, četrnaeststoljetnu, povijest hrvatskog naroda na ovome prostoru, za nas svetom tlu između Mure, Drave, Dunava i Jadrana. Nakon što je proglasila svoju samostalnost i suverenost, i raskinula svoje državno-pravne veze s bivšom jugoslavenskom državnom zajednicom, Republika Hrvatska postigla je i međunarodno priznanje svoje neovisnosti" Toga dana Hrvatsku su za redom priznale: Belgija, Velika Britanija, Danska, Malta, Austrija, Švicarska, Nizozemska, Mađarska, Norveška, Bugarska, Poljska, Italija, Kanada, Australija, Francuska, Finska, Švedska. To su već prije učinile Sveta Stolica, Njemačka, Island, Estonija, Litva, Latvija, Slovenija, Ukrajina i San Marino. Za Republiku Hrvatsku, tada još jednu od jugoslavenskih republika, važno je bilo međunarodno priznanje 12 zemalja EZ. Članicama EZ istoga dana istom odlukom pridružile su se Austrija, Bugarska, Kanada, Mađarska, Malta, Poljska i Švicarska. Prva država koja je priznala Hrvatsku bio je Island, koji je ovu odluku donio još 19. prosinca 1991. Isti dan takvu odluku donijela je i Njemačka, ali je odluka stupila na snagu 15. siječnja, danom priznanja i ostalih članica Europske zajednice. Međunarodno priznanje Hrvatske dva dana prije Europske zajednice objavila je Sveta stolica, a 14. siječnja San Marino. Prve zemlje koje su priznale Republiku Hrvatsku još u jesen 1991. bile su zemlje koje i same tada nisu bile međunarodno priznate: Slovenija, Litva, Ukrajina, Latvija i Estonija. Zemlje koje su prednjačile u diplomatskim nastojanjima za međunarodno priznanje Hrvatske, svakako su bile Sveta Stolica i Njemačka. Vatikanska diplomacija, kao prva u svijetu, još je 3. listopada 1991. godine objavila da radi na hrvatskome međunarodnom priznanju. Njemačka je priznanjem Hrvatske još 18. prosinca 1991. godine izazvala prijekore, ali i pokrenula nezaustavljivu diplomatsku akciju među ostalim tadašnjim članicama Europske zajednice. Kada su ostale zemlje te organizacije, današnje Europske unije, priznale Zagreb, Bonn je istodobno s njim već potpisao protokol o uspostavi diplomatskih odnosa. Sljedećih su dana europski pisani i elektronički mediji gotovo bez iznimke pozdravljali odluku svojih vlada. Izuzev njemačkih medija, koji su priznanje Hrvatske slavili i kao njemačku diplomatsku pobjedu, ostali su isticali da su političari za zakašnjenjem shvatili što se događa u tadašnjoj Jugoslaviji, kritizirajući njihovu dotadašnju neučinkovitost. Do kraja siječnja 1992. godine Hrvatsku je priznalo još sedam zemalja: Finska, Rumunjska, Albanija, Bosna i Hercegovina, Brazil, Paragvaj i Bolivija. Prva azijska i islamska zemlja, ne Do 31. prosinca 1995. Hrvatsku su priznale 124 države. Hrvatska i SR Jugoslavija sklopile su Sporazum o normalizaciji odnosa, koji je uključivao uzajamno priznanje, 23. kolovoza 1996., a uspostavile su diplomatske odnose 9. rujna iste godine. Do 15. siječnja 2012., 20 godina nakon priznanja od strane Europske unije, 19 država još nije formalno priznalo Hrvatsku, niti je s Hrvatskom uspostavilo bilo kakve diplomatske odnose. To su Bahami, Burundi, Butan, Dominika, Džibuti, Južni Sudan, Kiribati, Liberija, Maršalovi otoci, Niger, Ruanda, Salomonski Otoci, Somalija, Srednjoafrička Republika, Svazi, Sveti Kristofor i Nevis, Tonga i Tuvalu.

Moslavina d.o.o's cover photo
facebook.com

Obavještavamo cijenjene potrošače da je zbog intervencije na vodovodnoj mreži u prekidu isporuka vodne usluge dana 09.01.2017. (ponedjeljak) od 12:30 do 16:00 u Aveniji Vukovara u Kutini. Zahvaljujemo na razumijevanju.

facebook.com

Kutina HR

Kutina HR
facebook.com

Quiz