Top Local Places

Vila Bosanska Kraljica

45 Ulica Vidikovac, Krk, Croatia
Apartment & Condo Building

Description

ad

Usluge turističkog smještaja iznajmljivanjem apartmana i soba sa pogledom na more.

RECENT FACEBOOK POSTS

facebook.com

Timeline Photos

Timeline Photos
facebook.com

Grad Krk...

Grad Krk... Prvi poznati stanovnici Krka bili su Japodi, ilirsko pleme, a njih su nasljedili Liburni. U njihovo vrijeme, sve kvarnerske otoke Grci su zvali Apsyrtides i Elektrides (Jantarni otoci) jer se preko njih odvijala trgovina vrlo cijenjenim jantarom sa Baltika za cijelo Sredozemlje . Grad Krk, je jedno od najstarijijih urbanih naselja u Hrvatskoj. Neki drže da je i Homer znao za Krk, jer on spominje u svom epu neki Koureto, a po Grcima, riječ je o Krku. Osnivači grada bili su Iliri iz Liburnskog plemena Curicta, to ime je označavalo one koje nastanjuju kameni otok (Kar-ikt) po njima je grad dobio svoje rimsko ime Curicum. Splendissima civitas Curictarum=Presjajni grad Krčana, je natpis pronađen na antičkom nadgrobnom kamenu iz IV. stoljeća, a njegovim skraćivanjem došlo se i do hrvatskog imena otoka i grada Kark, Kerk do Krk. Već za ilirskih vremena grad je bio utvrđen zidinama. Nakon Curicta gradom vladaju Rimljani, iza njihove vladavine i danas su vidljivi tragovi; dijelovi gradskih zidina, ostatci termi i brojna kamena plastika sa njihovih nekropola, ali i ona koja je kasnije ugrađena u novije objekte; poput kapitela po crkvama i luneta po privatnim kućama. Još za rimske vladavine u 3. st. i 4. stoljeću u Krk dolazi kršćanstvo i gradi se prva crkva, a već u 5. st. je Krk sjedište biskupa. Za velike provale naroda tijekom 7. stoljeća na otok dolaze Avari i Slaveni, ali za razliku od mnogih drugih jadranskih rimskih gradova poput; Salone, Scardona ili Zadra Krk je relativno dobro i mirno prošao. Krk je nastavio živjeti gotovo kao romanski grad do dubokog srednjeg vijeka. Nakon propasti Zapadnog rimskog carstva Krk postaje dio bizantske teme, i tada mijenja ime u Vekla, te od tuda potječe i talijansko ime grada i otoka Veglia. Krk je bio posljednji otok na Jadranu koji je postao posjed Mletačke Republike, ili Presvijetle Republike Svetog Marka, 1480. godine. Venecija je prevarila tadašnjeg Krčkog kneza Ivana VII. Frankopana te ga odvela u venecijansko zarobljeništvo. Od tada je gradom i otokom upravljao mletački providur tj. upravitelj, koji je bio neki od mletačkih plemića, ali je uz njega dio upravnih ovlasti imalo i Malo te Veliko vijeće uz određenu autonomiju prema providuru. Vlast je dakle ustanovljena po uzoru na metropolu - Veneciju, i na Krku je kler bio pod kontrolom dužda i njegova providura, ali postojao je izvjestan paradoks - javni dokumenti pisani su glagoljicom, koja je ovdje bila raširenija nego bilo gdje drugdje. Početkom 16. stoljeća zbog velikih osvajanja osmanlija, na otok a i sam grad Krk došle su mnoge izbjeglice s kopna. Nakon pada Venecije 1797. godine, grad i otok bilu su jedno kraće vrijeme (1806.-1813.) dio Napoleonovih ilirskih provincija. Nakon toga vlast je preuzela Austrija, ona je 1822. godine izdvojila Kvarnerske otoke iz Dalmacije, te ih upravno vezala za Istru, tako da su došli pod izravnu vlast Beča. Za austrijske uprave Krk je uz Kastav postao središte Hrvatskog narodnog preporoda u Hrvatskom primorju, te je odigrao značajnu ulogu u širenju hrvatske prosvjete i kulture. Jedno kraće vrijeme 1918.-1920. god. grad i otok okupiraju Talijani, a zatim je u sastavu Kraljevine SHS pa potom Kraljevine Jugoslavije. Između dva rata počinje se razvijati turizam u gradu, grade se prvi hoteli. Talijani ponovno okupiraju otok i grad za Drugog svjetskog rata 1940.-1943., njih naslijeđuju Nijemci 1943. -1945. Nakon rata Krk postaje dio FNR Jugoslavije, od tada se grad okreće razvoju turizma, koji se osobito razvio nakon izgradnje Krčkog mosta i zračne luke na Krku. Tad je izgrađene i prva otočka magistralna prometnica kojom je Krk povezan s Jadranskom magistralom i unutrašnjošću zemlje. Grad Krk danas je administrativno, političko, gospodarsko i vjersko središte otoka Krka.

Grad Krk...
facebook.com

Bosanska Kraljica

Vila Bosanska Kraljica se nalazi na otoku Krku, u gradu Krku kao administrativnom središtu otoka. Grad Krk je izrazito turističko mjesto, i poznata je destinacija mnogobrojnim turistima na obali Jadranskog mora u Hrvatskoj, koji dolaze preko cijele godine, a naračito u ljetnim mjesecima. Objekat je smješten u naselju Vidikovac, čiji sam naziv govori da je preglednost bliže i dalje okoline sa tog mjesta izrazito dobra, te da lijep pogled puca na sve strane svijeta, a naročito prema moru. Sa Vidikovca pogled seže na otoke Plavnik, Cres, Lošinj, Rab, zatim prema kopnu i Velebitu, kao i najvećem vrhu na samom otoku Krku, Obzova na Treskavcu. Udaljenost objekta od glavne gradske plaže, kao i povijesne jezgre starog grada Krka je 400 metara. Vila se sastoji iz četiri velika apartmana; A1-Vrt 65m2, A2-Hlad 55m2, A3-Bosnawi(u cjelosti bosanski stil enterijera) 110m2, A4-Pogledalo 120m2, kao i tri sobe sa vlastitim balkonima i pogledima na more; S1-Kosača 28m2, S2-Herceg 36m2, S3-Sandalj 20m2. Ujedno svi apartmani imaju obezbjeđen vlastiti parking u dvorištu objekta.

Bosanska Kraljica
facebook.com

Timeline Photos

Otok Krk... Krk je, uz susjedni otok Cres, najveći otok u Jadranskom moru i ujedno najveći otok u Republici Hrvatskoj površine 405,78 km², i sa obalom dužine 219,12 km. Nalazi se u Primorsko-goranskoj županiji, a administrativno sjedište otoka je grad Krk. Otok Krk pripada Kvarnerskoj skupini otoka smještenoj u sjevernom Jadranu između poluotoka Istre na zapadu te Hrvatskog Primorja na istoku. Okružen je Vinodolskim kanalom s istočne, Riječkim zaljevom sa sjeverozapadne i Kvarnerićem s jugozapadne strane. Trokutastog je oblika ili točnije oblika nepravilnog četverokuta. Otok Krk se sve do 1993. godine smatrao najvećim jadranskim otokom. Početkom te godine, Geodetski Zavod Rijeka modernim računalnim mjerenjima dobio je podatak da su otoci Krk i Cres potpuno identične površine, a što je u javnosti izazvalo senzaciju jer se Krk smatrao većim od Cresa za oko 5 km², a i jer je djelovalo nevjerojatnim da dva susjedna otoka imaju potpuno identičnu površinu. Razlog da su se desetljećima pogrešno prikazivale površine ovih dvaju otoka je u tome što je mjerenje njihovih površina prvi i posljednji put bilo 1823. godine, a od tada su podaci bili samo prepisivani. Međutim, s obzirom da se razina Jadranskog mora postepeno podiže, a obale otoka Cresa su strmije od onih na Krku, za očekivati je da će u skoroj budućnosti Cres postati najvećim otokom u Jadranu. Krk je hrvatski otok s najviše naseljenih mjesta. Ima ih ukupno 68, a najveća mjesta su; Grad Krk, Omišalj, Malinska, Njivice, Baška, Punat, Vrbnik, Šilo... Prema popisu stanovnika 2011. godine otok Krk ima 19 286 stanovnika. U odnosu na 2001. godinu bilježi porast od 8%. Zadnjih 30-ak godina godina Krk bilježi kontinuirani porast broja stanovnika. Glavni uzrok tome je izgradnja Krčkog (bivšeg Titovog) mosta 1980. godine koji je spojio otok sa kopnom, te je najveći dio otoka pretvorio u predgrađe Rijeke. Privredne grane na otoku su prvenstveno turizam i ugostiteljstvo, zatim ribarstvo, poljoprivreda kroz maslinarstvo i uzgoj vinove loze, te industrija u gradu Omišlju.

Timeline Photos
facebook.com

Vila Bosanska Kraljica's cover photo

Vila Bosanska Kraljica's cover photo
facebook.com

Vila Bosanska Kraljica

Vila Bosanska Kraljica
facebook.com

Quiz