Top Local Places

Pieter Junius

Langeroot 5, Wieze, Belgium
Company

Description

ad

Alle grond en afbraakwerken
Leggen van opritten, terrassen
Plaatsen van afsluitingen
Vellen en rooien van bomen
Leveren van teelaarde, humus, boomschors

alle grondwerken:
drainage, opbreken beton en asfalt, uitgraven zwembaden, graven van sleuven en funderingen, leveren en plaatsen van waterputten, rioleringswerken, nivelleren

leggen van opritten en terrassen:
dolomiet, klinkers, tegels, natuursteen, graniet, blauwe steen, kasseien, mozaïek, bankirai,...

plaatsen van afsluitingen:
betonplaten, draad, hout, poorten,...

vellen en rooien van bomen:
uitgraven wortels, verhakselen, omzagen, verkoop brandhout,...

RECENT FACEBOOK POSTS

facebook.com

Terras in Belgische blauwsteen. Grondwerken Pieter Junius.

facebook.com

Aanleg terras keramische tegels #grondwerkenpieterjunius

facebook.com

Aanleg terras keramische tegels.

facebook.com

Tuinafsluiting. Terras blauwe steen. Oprit in platinnen Kandla grey.

facebook.com

Terras. Van oud naar nieuw. Grondwerken Pieter junius

facebook.com

Grondwerken. Afsluiting met betonnen palen en hout.

facebook.com

Trap in blauwe hardsteen.

facebook.com

Tuinafdluiting

facebook.com

Oprit. Zijpad. Rockstone 20x30

facebook.com

Grasdal opgevuld met kalksteenslag 4/7

facebook.com

Aanleg terras

facebook.com

Tuinafsluiting met poortje.

facebook.com

Quiz