Top Local Places

Bygdefolk for rovdyr Hedmark Lokallag

Postboks 211, ,
Nonprofit Organization

Description

ad

Lokallag under foreningen Bygdefolk for rovdyr. www.bfrnorge.no Hedmark Lokallag er et lokallag for de som vil ta vare på våre rovdyr og rovfugler. www.bfr-hedmarklokallag.com Bli medlem og støtt oss i kampen for en "naturlig natur". Bygdefolk for rovdyr har vært en forening siden 2012.

Mission
1. Lokallaget. mener at det viktigste vi kan gjøre er å ta vare på det biologiske mangfoldet i naturen. Mange dyrearter er gjensidig avhengig av hverandre, forsvinner EN art, så kan det få katastrofale følger for andre dyrearter. Slike symbioser er det tildels mangelfulle kunnskaper om, men vitenskapen får stadig innblikk i hvordan dyrene er avhengige av hverandre. Dette mangfoldet gjelder det å ta vare på.

2. Lokallaget vil ha levedyktige bestander av alle de store rovdyrene og rovfuglene. Med "levedyktig" menes det antallet som man trenger for å bevare en bestand uten stor fare for innavl.

3. Lokallaget vil fremme kunnskap om rovdyr gjennom informasjon og opplysning. Det er viktig at allmennheten får bedre kunnskap om hvordan dyrene i naturen er avhengige av hverandre og hvordan naturen fungerer.

4. Lokallaget er for en løsningsorientert tenkning i rovdyrdebatten. Vi er åpne for å samarbeide med de som vil gjøre en innsats for å få en løsning på de konfliktene man ser i rovdyrdebatten.

5. Lokalllaget vil fremme et tettere samarbeid mellom miljøvernorganisasjoner og andre organisasjoner som fremmer biologisk mangfold og vil ha levende bestander av våre rovdyr og rovfugler
Dette er lokallaget sine målsettinger:

1. Lokallaget mener at det viktigste vi kan gjøre er å ta vare på det biologiske mangfoldet i naturen. Mange dyrearter er gjensidig avhengig av hverandre, forsvinner EN art, så kan det få katastrofale følger for andre dyrearter. Slike symbioser er det tildels mangelfulle kunnskaper om, men vitenskapen får stadig innblikk i hvordan dyrene er avhengige av hverandre. Dette mangfoldet gjelder det å ta vare på.

2. Lokallaget vil ha levedyktige bestander av alle de store rovdyrene og rovfuglene. Med "levedyktig" menes det antallet som man trenger for å bevare en bestand uten stor fare for innavl.

3. Lokallaget vil fremme kunnskap om rovdyr gjennom informasjon og opplysning. Det er viktig at allmennheten får bedre kunnskap om hvordan dyrene i naturen er avhengige av hverandre og hvordan naturen fungerer.

4. Lokallaget er for en løsningsorientert tenkning i rovdyrdebatten. Vi er åpne for å samarbeide med de som vil gjøre en innsats for å få en løsning på de konfliktene man ser i rovdyrdebatten.

5. Lokallaget vil fremme et tettere samarbeid mellom miljøvernorganisasjoner og andre organisasjoner som fremmer biologisk mangfold og vil ha levende bestander av våre rovdyr og rovfugler.


REGLER FOR SKRIVING PÅ VEGGEN TIL FB-GRUPPA TIL LOKALLAGET

Personangrep, sjikane og mobbing er IKKE tillatt. Bruk "folkeskikk" når du skriver. Oppfordring til "skyting av folk/jegere/bønder osv." vil føre til sletting av innlegg og/eller blokkering fra å skrive på lokallaget sine sider i fremtiden.

RECENT FACEBOOK POSTS

facebook.com

https://gronnskalle.blogspot.no/2018/02/barbariske-norge.html

facebook.com

Fellingslaget får benytte snøscooter til å spore opp jerv. Men bruk av scooter under jakt er ikke tillatt.

facebook.com

"Myhrvold i Senterpartiet lover at de ikke vil la saken ligge."

facebook.com

Vi deler et dikt av Hedmarks egen dikter Laila Myrstad, som har latt oss få lov til å bruke diktet på hjemmesiden til Bygdefolk for rovdyr Hedmark Lokallag: http://www.bfrhedmarklokallag.com/438672169

facebook.com

Ulven er vel litt småspist rundt Rokkosjøn :-)

facebook.com

TANKER OM DE FUNDAMENTALE FORSKJELLENE PÅ EN ROVDYRVERNER OG EN ROVDYRMOTSTANDER.

facebook.com

"– Eg trur det store spørsmålet om skrantesjuke til sjuande og sist handlar om zoonose-potensialet. Står vi overfor ein ny kugalskapsaugneblink, spør Mark Zabel, som er ein av dei leiande ekspertane på skrantesjuke."

facebook.com

Det er ikke ulven som jager elgen ned på veiene slik som enkelte hevder. Det er snøen som har skylda: "– På vinteren må elgen vasse rundt i djupsnøen, og det er tungt. I tillegg er det kaldere og mer snø enn det har brukt å være, da trekker den gjerne ned mot bygdene. Det er jo ikke noe gress å oppdrive nå, slik at den spiser ting som stikker opp av snøen, nemlig pinne, forteller Bøckman."

facebook.com

"– Gaupebestanden er lav både i landet som helhet og i de enkelte regionene. Derfor er det bare region Oppland og region Midt-Norge som åpner for kvotejakt i 2018, sier seksjonsleder Knut Morten Vangen i Miljødirektoratet."

facebook.com

Det er innført ekstraordinært båndtvang for hunder i Elverum kommune med umiddelbar virkning.

facebook.com

facebook.com

-Linda Nordås hos fylkesmannen i Oppland ønsker ikke å gå nærmere inn på hvor gaupa ble felt, og jeger ønsker heller ikke oppmerksomhet om jakta.-

facebook.com

Quiz

NEAR Bygdefolk for rovdyr Hedmark Lokallag