Top Local Places

Valborgsamlinga

Thue, Åheim, ,
Museum/Art Gallery

Description

ad

Valborgsamlinga er ei samling av bruksting, tekstilar, klede og gardsreiskap i hovudsak frå tida 1800-1900. Dette er utstilt i gamle Thue skule på Åheim.

RECENT FACEBOOK POSTS

facebook.com

Photos from Valborgsamlinga's post

Valborgsamlinga er open i dag laurdag 10. des. frå 12.00 til 17.00. Utstilling av gamal julepynt, julekort m. m. Juleaktivitetar i alle etasjer på Thue skule. Sal av kaffi og kaker. Velkomne!

Photos from Valborgsamlinga's post
facebook.com

Photos from Valborgsamlinga's post

Takk til alle som var innom Valborgsamlinga og loftet på Thue skule i dag på Åheimfest.

Photos from Valborgsamlinga's post
facebook.com

Valborgsamlinga

Valborgsamlinga
facebook.com

Photos from Valborgsamlinga's post

På Åheimfest i morgon, laurdag, er Valborgsamlinga open frå kl. 12.00 (gratis inngang). På loftet sel Kvinne- og familielaget den tradisjonelle fiskesuppa av godt gamalt merke. I rauderommet finn du presentasjon av klede frå 60 og 70 åra. Det sosiale og den gode praten er gratis.

Photos from Valborgsamlinga's post
facebook.com

Timeline Photos

Eit glimt frå den rekonstruerte Grubsebutikken på Valborgsamlinga.

Timeline Photos
facebook.com

Timeline Photos

Åheim hadde eigen kino på 1960 - talet. Historia om den finn du på Valborgsamlinga.

Timeline Photos
facebook.com

Timeline Photos

Her finn du og ting frå den nedlagde telefonstasjonen på Åheim.

Timeline Photos
facebook.com

Photos from Valborgsamlinga's post

Klasserommet på Valborgsamlinga inneheld også over 40 skulebilete av elevar som har gått på Thue skule. Der finst også ein perm med tekst/namn til alle bileta. Kanskje finn du deg sjølv på eit av bileta.

Photos from Valborgsamlinga's post
facebook.com

Timeline Photos

På Valborgsamlinga er eit gamalt klasserom innreidd slik det kan ha vore då skulen var i bruk midt på 1900-talet.

Timeline Photos
facebook.com

Valborgsamlinga's cover photo

Valborgsamlinga's cover photo
facebook.com

Valborgsamlinga's cover photo

Valborgsamlinga's cover photo
facebook.com

Photos from Valborgsamlinga's post

Valborg Kroken var ei føregangskvinne når det gjaldt å ta vare på gamle ting. Ho såg verdien i dette til glede for komande generasjonar.

Photos from Valborgsamlinga's post
facebook.com

Quiz

NEAR Valborgsamlinga