Top Local Places

Hässelby modellflygklubb

, ,
Community Organization

Description

ad

Välkommen till vår modellflygklubb i Hässelby.
Flygfält på Grimstafältet i Vällingby, det ligger på ängarna bakom Råcksta krematorium nordväst om fältet där det är markerat ”Hundar tillåtna”. Är det bara fint väder flygs det när som helst. Välkommen!
Är du intresserad av modellflyg men kanske inte riktigt vet hur man gör, tveka inte gå med i vårt glada gäng så kommer du att få massor av råd och hjälp. Bli medlem?, kontakta Björn Forsberg.
Medlemsavgift 200 kr/ år + SMFF 370 kr.

FÄLTREGLER
För detta fält gäller följande säkerhetsregler och angivna lokala regler.
Bilar får absolut inte köras ned till fältet.
Åskådare skall uppehålla sig på anvisad plats utanför depå och flygfält.
Modeller större än SMFF:s definition på modellflygplan får inte flygas utan särskilt tillstånd.
Uppställning av modeller, fly-boxar samt annan övrig materiel skall göras i depå.
Frekvensflagga med rätt färg och kanalnummer skall finnas på sändaren.
Innan sändaren slås på måste rätt frekvensklämma hämtas och bäras synlig. När sändaren inte användes, skall den förvaras frånslagen i sändarstället med inskjuten antenn eller avskruvad kortantenn.

Varvning av motorer i uppställningsdepå är förbjuden, skall ske i motorrutan.
Taxning i depå är förbjuden.
För flygning utan assistans skall pilot vara ansluten till SMFF.
Vid flygning skall piloterna stå i den pilotruta som gäller.
Flygning skall ske inom angivet flygområde. Flygningen över och emot depå, åskådare och parkering får inte förekomma.
Ropa vid start – JAG STARTAR – vid landning – LANDNING -. Om du får problem ropa – NÖDLANDNING– och landa så snart som möjligt. Om du skall hämta en modell ropa – JAG GÅR UT PÅ FÄLTET -.
Brott mot fältreglerna kan medföra avstängning.
Tänk på att alltid uppträda och agera på ett vänligt och hänsynsfullt sätt.

STÄDA EFTER DIG!

CONTACT

Quiz

NEAR Hässelby modellflygklubb