Top Local Places

Noson Allan - Night Out

Bute Place/Plas Bute, Cardiff, United Kingdom
Local Business

Description

ad

Night Out supports communities in Wales to put on professional performances in local venues Nod Noson Allan yw dod â chelfyddydau cyffrous i neuaddau cymunedol yng Nghymru, heb orfod wynebu'r risg ariannol

Night Out exists to bring exciting professional performances to community venues without incurring the normal financial risks.

RECENT FACEBOOK POSTS

facebook.com

National Theatre Wales TEAM

facebook.com

National Theatre Wales TEAM

National Theatre Wales TEAM
facebook.com

Noson Allan -- Beth sy' mlaen

Y penwythnos hon, mae gennym sioeau gwych mewn neuaddau cymunedol ledled Cymru http://www.nosonallan.org.uk/beth-sy-mlaen.aspx

facebook.com

Night Out -- WHAT'S ON

This weekend we have fantastic shows in community halls across Wales http://www.nightout.org.uk/whats-on.aspx

facebook.com

National Theatre Wales TEAM

facebook.com

National Theatre Wales TEAM

facebook.com

National Theatre Wales TEAM

facebook.com

Noson Allan -- Beth sy' mlaen

Edrychwch ar y sioeau o safon arbennig sydd mewn neuaddau cymunedol o amgylch Cymru -cyn bo hir http://www.nosonallan.org.uk/beth-sy-mlaen.aspx

facebook.com

Night Out -- WHAT'S ON

Have a look at the great quality shows in community halls round Wales coming up soon. http://www.nightout.org.uk/whats-on.aspx

facebook.com

National Rural Touring Forum - NRTF

facebook.com

National Rural Touring Forum - NRTF

facebook.com

National Theatre Wales

facebook.com

Quiz