Top Local Places

Fortbildningsavdelningen for skolans internationalisering

von Kraemers allé 1, Uppsala, Sweden
University

Description

ad

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering, Uppsala universitet.The Centre for Professional Development and Internationalisation in Schools Vi arbetar för att internationalisering ska bli en konkret verklighet i skolan.

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering, Uppsala universitet, är ett kunskaps- och resurscentrum för skolan, främst med inriktning mot internationalisering, kultur och språkdidaktik. Vi har ett rikstäckande uppdrag från riksdagen att fortbilda skolpersonal med fokus på internationalisering. Vi anordnar därför kurser, seminarier och konferenser i Sverige och utomlands samt tillhandahåller skräddarsydd fortbildning för enskilda lärare, lärarlag, skolor och kommuner. Fortbildningsavdelningen ger även ett antal poänggivande högskolekurser. Vår strävan är att erbjuda fortbildning av hög kvalitet där forskning kopplas samman med beprövad erfarenhet från vardagen i skolan. Vår främsta målgrupp är språklärare – engelska, franska, spanska, tyska, kinesiska, modersmål och svenska som andraspråk.

Fortbildningsavdelningen är en enhet inom Uppsala universitet och lyder därmed under högskolelagen och delar universitetets verksamhetsmål om forskning, utbildning och samverkan med samhället. Inom avdelningen finns disputerade forskare som tillhör forskningsmiljöer såväl inom Uppsala universitet som andra lärosäten. Tack vare ett stort internationellt nätverk är vi uppdaterade om aktuella händelser och samhällsutvecklingen i målspråkländerna.


Fortbildningsavdelningen är svensk kontaktorganisation för Europarådets språkprojekt (Europeisk språkportfolio) och för Europarådets fortbildningsprogram, Pestalozzi.
Sedan 2010 är Fortbildningsavdelningen utbildnings- och examinationscentrum för de franska språktesterna DELF och DALF. Examinationstillfällen ges två gånger per år.
Från och med januari 2010 finns Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering i Blåsenhus - ett pedagogiskt centrum i Uppsala.

På vår Facebook-sida kan du kommentera och diskutera frågor som rör skolan, fortbildning, internationalisering, kultur och språkdidaktik. Du kan posta text och bild fritt, men gör inte inlägg med olämpligt språkbruk, kränkande kommentarer, sekretessbelagd information, upphovsrättskyddad material, spam eller kommersiell reklam. Inlägg som bryter mot lagen eller som är utanför relevant sammanhang kommer att tas bort omgående.
_______________________________________________________________

The Centre for Professional Development and Internationalisation in Schools, at Uppsala University, provides information and resources to schools, principally in the areas of internationalisation, culture and language didactics. We organise courses, seminars and conferences in Sweden and abroad, and provide tailor-made in-service training for individual teachers, teaching teams, schools and municipalities. The Centre for Professional Development and Internationalisation in Schools also offers several courses for which the students receive university credit points. We aim to provide high quality professional development, which combines cutting edge research with proven experience of the reality of working in schools. Our main target group is teachers of English, French, German, Spanish, Chinese, mother-tongue languages, and Swedish as a Second Language.

CONTACT

Quiz

NEAR Fortbildningsavdelningen for skolans internationalisering