Top Local Places

FK Humlan

Orhemsvägen 400, Sköndal, Sweden
Community Organization

Description

ad

Frisksportklubben Humlan. Klubben är ansluten till Svenska Frisksportförbundet. Verksamheten är politiskt och religiöst obunden. Klubben är ansluten till Svenska Frisksportförbundet. Verksamheten är politiskt och religiöst obunden.

Frisksportrörelsen vill verka för ett hälsosamt levnadssätt genom att:

* avstå från alkohol, narkotika och tobak
* äta mera grönsaker och en mera näringsriktig kost
* motionera mera. Alla efter sina speciella förutsättningar
* utnyttja skog och mark till en meningsfull och aktiv fritid

Känslan av gemenskap, det fina kamratskapet och att ha roligt tillsammans både gammal och ung, är utmärkande för frisksportrörelsen.

Quiz