Top Local Places

Adotech AB

Strandgatan 41, Skellefteå, Sweden
Company

Description

ad

Lättplacerade, vägghängda ventilationsaggregat.

Inga rördragningar, enkelt montage, enkel service och ett stort utbud av styrmöjligheter.
Bra ventilation ger såväl friska människor som en sund byggnad.

Sidan Adotech AB visar och beskriver ett sortiment av ventilationsaggregat lämpliga för alla typer av lokaler,
t.ex skollokaler, daghem, kontor, industrier/verkstäder, gym, butiker, byggbodar mm
Ombyggnad, tillbyggnad eller nyproduktion.
Lika till-och frånluftsflöden gör att aggregaten inte påverkar injusterad balans, dvs aggregaten kan på ett enkelt sätt placeras i en befintlig och injusterad byggnad.

Quiz

NEAR Adotech AB