Top Local Places

Stensättra Samfällighetsförening

Stensättravägen 3-11, Nykvarn, Sweden
Community Organization

Description

ad

Vid Sundsörsviken i Mälaren ligger Stensättra, ett område med fritidshus och permanentboende. Den här sidan vänder sig till alla som vill vara med och berätta om vad som händer hos oss!

CONTACT

RECENT FACEBOOK POSTS

facebook.com

Till minne av Tord Jansson Det är med stor sorg i hjärtat som vi tagit emot beskedet att vår styrelsekollega och granne Tord Jansson hastigt gått bort. Våra tankar går till Barbro och hela hans familj. Tord blev invald i föreningens styrelse 2011 och var redan från början mycket aktiv och drivande. Han fick tidigt ansvar för underhåll och utveckling av våra vägar och allmänningar. Och han tvekade aldrig att ställa upp när något behövde göras, oavsett om det handlade om att hjälpa till med vårt gemensamma eller när någon behövde ett handtag. Tord kommer att saknas i Stensättra och för oss som arbetat nära honom i många år är det overkligt och fruktansvärt sorgset att han inte längre är bland oss. Det kommer att ta en stund innan det sjunker in. Annonsen i dagens Länstidningen Södertälje finns här: www.familjesidan.se/cases/tord-jansson/funeral-notices. Och tänk gärna på Hjärtebarnsfonden (www.hjartebarnsfonden.se). /Mikael Westmark för Styrelsen i Stensättra Samfällighetsförening

Till minne av Tord Jansson

Det är med stor sorg i hjärtat som vi tagit emot beskedet att vår styrelsekollega och granne Tord Jansson hastigt gått bort. Våra tankar går till Barbro och hela hans familj.

Tord blev invald i föreningens styrelse 2011 och var redan från början mycket aktiv och drivande. Han fick tidigt ansvar för underhåll och utveckling av våra vägar och allmänningar. Och han tvekade aldrig att ställa upp när något behövde göras, oavsett om det handlade om att hjälpa till med vårt gemensamma eller när någon behövde ett handtag. 

Tord kommer att saknas i Stensättra och för oss som arbetat nära honom i många år är det overkligt och fruktansvärt sorgset att han inte längre är bland oss. Det kommer att ta en stund innan det sjunker in.

Annonsen i dagens Länstidningen Södertälje finns här: www.familjesidan.se/cases/tord-jansson/funeral-notices. Och tänk gärna på Hjärtebarnsfonden (www.hjartebarnsfonden.se). 

/Mikael Westmark för Styrelsen i Stensättra Samfällighetsförening
facebook.com

facebook.com

Stensättravägen avstängd torsdag den 23 maj Kommunens VA-entreprenör har nu inlett det sista arbetet med återställningen i Stensättra. Under denna vecka kommer Stensättravägen att vara mindre framkomlig – och torsdag den 23 maj är vägen helt avstängd. Då får vi snällt vänta tills de är klara eller köra in vid Snedbrogård och via Kärr i stället. En stor del av återställningen handlar om just Stensättravägen där groparna ska fyllas med nytt oljegrus (som ser ut som asfalt). Samtidigt kommer entreprenören att åtgärda annat i området, t.ex. harva ängar, plana ut och grusa parkeringsplatsen vid Bryggvägen och dika ur på flera ställen utanför enskilda tomter.

Stensättravägen avstängd torsdag den 23 maj

Kommunens VA-entreprenör har nu inlett det sista arbetet med återställningen i Stensättra. Under denna vecka kommer Stensättravägen att vara mindre framkomlig – och torsdag den 23 maj är vägen helt avstängd. Då får vi snällt vänta tills de är klara eller köra in vid Snedbrogård och via Kärr i stället.

En stor del av återställningen handlar om just Stensättravägen där groparna ska fyllas med nytt oljegrus (som ser ut som asfalt). 

Samtidigt kommer entreprenören att åtgärda annat i området, t.ex. harva ängar, plana ut och grusa parkeringsplatsen vid Bryggvägen och dika ur på flera ställen utanför enskilda tomter.
facebook.com

Timeline Photos

Arbetsdag – Lördag 27 april kl. 10-13 Ett tydligt vårtecken är att vi snart har en ny arbetsdag i Stensättra! Lördag den 27 april samlas vi kl. 10 vid fotbollsplan där alla måste anmäla sig först av säkerhetsskäl och bli fördelade till respektive arbetslag. Kl. 13:00 serveras mat och dryck - och som vanligt får alla deltagande och anmälda hushåll 200 kronor för arbetet. I år ska vi bland annat lägga i bryggorna vid badet, rensa vid rishögar bl.a. på Hammartorpsvägen, röja sly mellan bryggorna – och inte minst elda rishögar om vädret tillåter. Ta gärna med egen utrustning som grensaxar, röjsågar och liknande. Välkomna!

Timeline Photos
facebook.com

Intresserad att se Stensättra från ovan? Reservera 7 juli. HELIAIR SWEDEN erbjuder helikoptertur.

Intresserad att se Stensättra från ovan?  Reservera 7 juli. HELIAIR SWEDEN erbjuder helikoptertur.
facebook.com

Vårtecken

Vårtecken
facebook.com

Kom ihåg fiberrör när ni gräver på tomterna! Allt fler i Stensättra har nu kommit vidare i planeringen av VA-ledningar och pumpar på den egna tomten. Ledningarna ska grävas ned från förbindelsepunkten ned till en pumpgrop och sedan in i huset. En del gör detta arbete själv och andra har tagit in offerter från olika leverantörer. Tänk på att samtidigt gräva ned de specialrör som Telia och Skanova använder för fibernät. Då är allt förberett för markbunden fiber in till ditt hus – och du kan sedan själv välja om du vill ha fiber eller inte. Fiberrören kostar ingenting och har levererats till Jan-Åke Avasjö i styrelsen. Ta kontakt med honom eller be din leverantör att göra det så kan de hämta de rör som behövs på just din tomt. Jan-Åke Avasjö janake@avasjo.com 070-6301805

Kom ihåg fiberrör när ni gräver på tomterna!

Allt fler i Stensättra har nu kommit vidare i planeringen av VA-ledningar och pumpar på den egna tomten. Ledningarna ska grävas ned från förbindelsepunkten ned till en pumpgrop och sedan in i huset. En del gör detta arbete själv och andra har tagit in offerter från olika leverantörer. 

Tänk på att samtidigt gräva ned de specialrör som Telia och Skanova använder för fibernät. Då är allt förberett för markbunden fiber in till ditt hus – och du kan sedan själv välja om du vill ha fiber eller inte. 

Fiberrören kostar ingenting och har levererats till Jan-Åke Avasjö i styrelsen. Ta kontakt med honom eller be din leverantör att göra det så kan de hämta de rör som behövs på just din tomt.

Jan-Åke Avasjö
janake@avasjo.com
070-6301805
facebook.com

Hej, jag förstår att det har varit frågor kring fakturering och VA-lån och jag vill bara bekräfta att det korrekta fakturadatumet är 13 mars men inga påminnelseavgifter kommer att skickas ut före 31/3. Under nästa vecka får ni ett brev med mer information från oss och de som skickat in ansökan om VA-lån får också besked den kommande veckan. Med vänlig hälsning: Dan Godman, VA-chef Nykvarns kommun

facebook.com

Fakturan från kommunen har 30 dagar Denna vecka ska vi alla ha fått en faktura från Nykvarns Kommun på anslutningsavgiften till VA-nätet. Tyvärr blev betalningsdagen fel när man skickade ut fakturorna och kommunen meddelar att det ska vara 30 dagars betalningstid och inget annat. Om fakturadatum är den 11 februari ska den alltså betalas senast den 13 mars. Om du har frågor kan du ringa direkt till kommunens kundtjänst på 08-555 010 00 (inte till telefonnumret på fakturan).

Fakturan från kommunen har 30 dagar

Denna vecka ska vi alla ha fått en faktura från Nykvarns Kommun på anslutningsavgiften till VA-nätet. 

Tyvärr blev betalningsdagen fel när man skickade ut fakturorna och kommunen meddelar att det ska vara 30 dagars betalningstid och inget annat. 

Om fakturadatum är den 11 februari ska den alltså betalas senast den 13 mars. 

Om du har frågor kan du ringa direkt till kommunens kundtjänst på 08-555 010 00 (inte till telefonnumret på fakturan).
facebook.com

Inbrott på Skogsslingan I dagarna upptäcktes ett inbrott i en sommarstuga på Skogsslingan och troligen skedde det under förra veckan eller under helgen. Tjuvarna hade brutit upp ytterdörren men fick ge sig av utan att få med sig något av värde. Tänk på att hålla koll på personer som rör sig i området och hjälp gärna varandra om ni är bortresta eller inte är ute i huset under vinterperioden. Anmäl direkt till polisen om du blivit utsatt för brott genom att ringa 114 14 (eller 112 om det är akut). Här finns mer information från polisen: https://polisen.se/utsatt-for-brott/olika-typer-av-brott/inbrott/ Ett bra tips är också att tillsammans gå med i Grannsamverkan och här kan du läsa mer: https://samverkanmotbrott.se.

Inbrott på Skogsslingan

I dagarna upptäcktes ett inbrott i en sommarstuga på Skogsslingan och troligen skedde det under förra veckan eller under helgen. Tjuvarna hade brutit upp ytterdörren men fick ge sig av utan att få med sig något av värde.

Tänk på att hålla koll på personer som rör sig i området och hjälp gärna varandra om ni är bortresta eller inte är ute i huset under vinterperioden. 

Anmäl direkt till polisen om du blivit utsatt för brott genom att ringa 114 14 (eller 112 om det är akut). Här finns mer information från polisen: https://polisen.se/utsatt-for-brott/olika-typer-av-brott/inbrott/ 

Ett bra tips är också att tillsammans gå med i Grannsamverkan och här kan du läsa mer: https://samverkanmotbrott.se.
facebook.com

Detaljplanen till granskning - och båtvägen tar paus under vintern Arbetet med kommunens nya detaljplan för Stensättra har nu kommit till det s.k. granskningsskedet vilket vi alla fått brev om. Fram till den 21 januari 2019 (inte 2018 som det stod i brevet) har alla möjlighet att komma in med synpunkter på det förslag som kommunen arbetade om efter det tidigare samrådet. Förslaget presenteras på kundcenter i kommunhuset och kan också läsas här: http://www.nykvarn.se/byggaboochmiljo/oversiktsplanochdetaljplaner/detaljplaner/pagaendedetaljplaner/stensattra.4.20b6ee0f1635d9d2bd64a05d.html Vi vill också informera alla om att arbetet med den nya båtvägen och rampen ligger nere helt planerat under vintern när det är tjäle och snö. Styrelsen är i kontakt med Nykvarns Bygg- och miljönämnd som fått in en anmälan från en privatperson i Stensättra. Nämnden vill nu säkerställa att den nya vägen inte innehåller hälsofarligt material. Vi har förklarat att materialet till vägen har hämtats från de grävningar som kommunen själva har gjort i området under VA-projektet. Kommunen gjorde egna undersökningar innan VA-projektet startade och hittade då inga föroreningar. God fortsättning och Gott Nytt År!

Detaljplanen till granskning - och båtvägen tar paus under vintern

Arbetet med kommunens nya detaljplan för Stensättra har nu kommit till det s.k. granskningsskedet vilket vi alla fått brev om. Fram till den 21 januari 2019 (inte 2018 som det stod i brevet) har alla möjlighet att komma in med synpunkter på det förslag som kommunen arbetade om efter det tidigare samrådet. 

Förslaget presenteras på kundcenter i kommunhuset och kan också läsas här: http://www.nykvarn.se/byggaboochmiljo/oversiktsplanochdetaljplaner/detaljplaner/pagaendedetaljplaner/stensattra.4.20b6ee0f1635d9d2bd64a05d.html

Vi vill också informera alla om att arbetet med den nya båtvägen och rampen ligger nere helt planerat under vintern när det är tjäle och snö. 

Styrelsen är i kontakt med Nykvarns Bygg- och miljönämnd som fått in en anmälan från en privatperson i Stensättra. Nämnden vill nu säkerställa att den nya vägen inte innehåller hälsofarligt material.

Vi har förklarat att materialet till vägen har hämtats från de grävningar som kommunen själva har gjort i området under VA-projektet. Kommunen gjorde egna undersökningar innan VA-projektet startade och hittade då inga föroreningar. 

God fortsättning och Gott Nytt År!
facebook.com

Här är synpunkterna från samrådet om ny detaljplan i Stensättra Arbetet med att ta fram en ny detaljplan i Stensättra går vidare och inom kort räknar Nykvarns kommun med att besluta om nästa steg: granskningsskedet. Det är ytterligare ett tillfälle för alla berörda att skicka in sina synpunkter på förslaget till ny detaljplan. Mer information skickas ut direkt från kommunen. Det tidigare samrådsskedet avslutades under juni. Kommunen har sammanställt svaren i en samrådsredogörelse som du kan läsa och ladda ned som PDF här: http://media1.stensattra.se/2018/11/Samrådsredogörelse-Stensättra.pdf En del saker ska kommunen ändra i den nya versionen som kommer och andra förslag har man avslagit. En kort sammanfattning: • Kommunen godkänner inte att stora delar av naturmarken omvandlas till kvartersmark utan svarar: ”Kommunen har inte för avsikt att utveckla Stensättra till ett tätbebyggt område, infrastrukturen till området är inte planerad för en sådan utveckling och kommunen vill att Stensättra ska utvecklas försiktigt och behålla sin fritidshuskaraktär.” • Däremot kommer den tidigare vägen längs med Stenättravägen att försvinna i samband med att den marken omvandlas till kvartersmark som föreningen fortfarande äger. • Kommunen kommer att skriva in i detaljplanen att Midsommarängen är en samlingsplats för oss boende. Däremot kan de inte förbjuda någon att använda den eftersom det är en allmän plats enligt lag. • Kommunen kommer att tillåta putsade fasad om man inte vill ha träfasad på sitt hus • Sadeltak är fortfarande kravet – pulpettak kommer inte att vara tillåtet • Nockhöjden på komplementbyggnader höjs till 4 meter Här kan du läsa mer om hela planprocessen på kommunens webb: http://www.nykvarn.se/byggaboochmiljo/oversiktsplanochdetaljplaner/planprocessen

Här är synpunkterna från samrådet om ny detaljplan i Stensättra

Arbetet med att ta fram en ny detaljplan i Stensättra går vidare och inom kort räknar Nykvarns kommun med att besluta om nästa steg: granskningsskedet. Det är ytterligare ett tillfälle för alla berörda att skicka in sina synpunkter på förslaget till ny detaljplan. Mer information skickas ut direkt från kommunen.

Det tidigare samrådsskedet avslutades under juni. Kommunen har sammanställt svaren i en samrådsredogörelse som du kan läsa och ladda ned som PDF här: http://media1.stensattra.se/2018/11/Samrådsredogörelse-Stensättra.pdf

En del saker ska kommunen ändra i den nya versionen som kommer och andra förslag har man avslagit. 

En kort sammanfattning:
• Kommunen godkänner inte att stora delar av naturmarken omvandlas till kvartersmark utan svarar: ”Kommunen har inte för avsikt att utveckla Stensättra till ett tätbebyggt område, infrastrukturen till området är inte planerad för en sådan utveckling och kommunen vill att Stensättra ska utvecklas försiktigt och behålla sin fritidshuskaraktär.”
• Däremot kommer den tidigare vägen längs med Stenättravägen att försvinna i samband med att den marken omvandlas till kvartersmark som föreningen fortfarande äger. 
• Kommunen kommer att skriva in i detaljplanen att Midsommarängen är en samlingsplats för oss boende. Däremot kan de inte förbjuda någon att använda den eftersom det är en allmän plats enligt lag.
• Kommunen kommer att tillåta putsade fasad om man inte vill ha träfasad på sitt hus
• Sadeltak är fortfarande kravet – pulpettak kommer inte att vara tillåtet
• Nockhöjden på komplementbyggnader höjs till 4 meter

Här kan du läsa mer om hela planprocessen på kommunens webb: http://www.nykvarn.se/byggaboochmiljo/oversiktsplanochdetaljplaner/planprocessen
facebook.com

PICTURES BY OTHER USERS ON INSTAGRAM

Crazy sunset.

Crazy sunset.
@, instagram.com

Lite mums i sin ensamhet här ute på landet. Blir trerätters idag.

Lite mums i sin ensamhet här ute på landet. Blir trerätters idag.
@, instagram.com

Quiz

NEAR Stensättra Samfällighetsförening