Top Local Places

LO Skåne

Olof Palmes plats 1, Malmö, Sweden
Organization

Description

ad

LO-distriktet i Skåne är en gemensam organisation för LO-förbundens avdelningar inom vårt område. I Skåne finns ungefär 158 000 LO-medlemmar.  LO är ett samarbete mellan fjorton svenska fackförbund. Totalt är vi omkring 1,5 miljoner medlemmar i Sverige. I Skåne är vi totalt cirka 158 000 medlemmar fördelade på de 26 fackliga avdelningar våra fjorton förbund har i Skåne.

För LO-förbundens avdelningar och för våra sex LO-sektioner i Skåne är LO-distriktet i Skåne den gemensamma organisationen. Distriktet fungerar som ett verktyg för den samlade fackföreningsrörelsen i Skåne. Våra möjligheter att påverka är större när vi samordnar oss.

I facket jobbar vi tillsammans för ett bättre arbetsliv. Våra förbund förhandlar med arbetsgivarna om löner, arbetsmiljö och arbetstider. Vi driver på samhällspåverkan utifrån våra medlemmars intressen. Tillsammans kan vi förändra världen genom att engagera oss både fackligt och politiskt.

*Vår uppgift*

Vår uppgift är reglerad i LO fastställda stadgar som också antagits av LO-distriktet i Skåne. Den kan sammanfattas så att vi ska regionalt bevaka och driva frågor som har betydelse för LOs medlemmar och ha ansvaret för samordningen av de regionala kontakterna i Skåne med myndigheter och andra organisationer.


Vår uppgift är också att stödja och samordna verksamheter i medlemsorganisationerna och LO-sektionerna och de LO-kommittéer som ska finnas i varje kommun. Vi får dels uppdrag centralt från LO och dels från våra medlemsorganisationer i distriktet. Representantskapet är vårt högsta beslutande organ.

Representantskapet fastställer en plan för årets verksamhet och ekonomi. För de kontinuerliga besluten om olika aktiviteter ansvarar styrelsen och dess verkställande utskott. För olika specialområden har styrelsen valt två kommittéer samt ytterligare en kommitté som bygger på ett samarbete med Folksam. Dessutom har styrelsen inrättat en arbetsgrupp. Bemanningsavtalsgruppen har till syfte att samla de inom fackliga avdelningar som handlägger detta avtal.

Hela verksamheten granskas av revisorer som valts av representantskapet. Utöver förtroendevalda revisorer anlitar vi också en auktoriserad revisor.

*Historia och framtid*

Fackföreningsrörelsen är en organisation som i nuvarande skepnad har funnits i 115 år. LO-distriktet i Skåne har sina rötter tillbaka till 1917. Organisationen har sedan dess bytt namn flera gånger och fått nya och större arbetsuppgifter.

Efter LO-kongressen 1996 bildade vi kanske den starkaste organisatoriska plattformen i fackföreningsrörelsen sedan bildandet. Då fanns både de fackliga avdelningarna och LO-sektionerna, som medlemsorganisationer.

CONTACT

RECENT FACEBOOK POSTS

facebook.com

Timeline Photos

Just nu är det många som sliter järnet för att informera unga om deras rättigheter och skyldigheter i arbetslivet. I Skåne har vi ett 30-tal ungdomar som är ute på arbetsplatser över hela distriktet nu under Facket på Sommarjobbet. De berättar om Fackets hjälptelefon och de pratar om kollektivavtal och om facket. Andra kanske inte besöker arbetsplatser tillsammans med oss, men gör sitt för att bidra. All kärlek till artisten Zara Larsson som använder sin plattform för att nå ut med budskap om LOs satsning. I skrivande stund har 60 000 gillat hennes budskap på Instagram. Stort!

Timeline Photos
facebook.com

Timeline Photos

LO Skånes ordförande Magnus Alm kommenterar att Svenskt Näringsliv ännu en gång presenterar förslag som övergripande handlar om försämrat anställningsskydd under tal om en mer öppen arbetsmarknad. - Det här är helt fel väg. Vi vill att staten ska ge människor bättre förutsättningar genom att rusta med kunskap och aktiva stödåtgärder, inte att staten ska verka till att löntagare ställs mot löntagare. Men det förvånar inte att Svenskt Näringsliv driver den här typen av förslag. I konflikten arbete/kapital representerar vi olika intressen, konstaterar Magnus Alm, ordförande för LO-distriktet i Skåne. Det Svenskt Näringsliv idag presenterar igen är att de vill se en ny form av introduktionsanställning för bland annat nyanlända med lägre ersättningar och kapade kostnader för arbetsgivaren. Anställningsformen ska vara öppen för alla företag – det vill säga även företag utan kollektivavtal - och den ska inte omfattas av LAS. Läs mer här: http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/vardagsjobb/regeringen-maste-agera-for-en-mer-oppen-arbetsmarknad_651945.html - Det här är ineffektiv och dålig politik – det finns massor av efterfrågan både på kort och lång sikt på yrkesutbildade på gymnasienivå. Därför borde staten i första hand naturligtvis satsa på utbildning för dessa företrädesvis unga personer. Det är det enda som är hållbart. Svenskt näringsliv skriker ju själva också högt efter kompetensförsörjning och vill ha välutbildad arbetskraft. Våra gemensamma resurser måste satsas klokt och där de gör nytta, säger Magnus Alm, ordförande LO-distriktet i Skåne. För oss står det klart var fokus ska ligga. Förutom kunskapslyft riktat mot flera olika grupper så behöver vi öka våra gemensamma investeringar i till exempel bostadsbyggande och i välfärden, och bidra till ökad efterfrågan i ekonomin. Det är detta vi behöver prioritera för att arbetslösheten ska kunna fortsätta att sjunka, klyftorna mellan grupper ska minska och matchningen ska kunna bli bättre på svensk arbetsmarknad. Facken kan bidra till andra typer av vägar in. Skattesänkningar, hämmad löneutveckling och försämrat anställningsskydd är däremot inte några framgångsrecept för Sverige. När LO tittar på detta i ett större perspektiv finns det heller inget som tyder på att arbetsgivare kommer att öka sin efterfrågan på mycket kort utbildade. Det är svårt att etablera sig på svensk arbetsmarknad för de som inte har 9-årig grundskola eller ens de som har 9-åring grundskola. Särskilt om det gäller förstagångsetablering. Det behövs idag i princip alltid gymnasiekompetens. Arbetsgivare vill ha så mycket produktivitet som möjligt vid varje givet pris – det vill säga så mycket utbildning och yrkeserfarenheter som möjligt till så lågt pris som möjligt. Det är deras idé. Att förneka detta menar LO Skåne är att söka svepskäl för allmänna målsättningar om sänkta lönelägen och försämrat anställningsskydd. Klassisk högerlinje. - Det hållbara svaret framåt är utbildning och att vi investerar i varandra. Så skapar vi bättre matchning, bidrar till jobbskapande och sjunkande arbetslöshet. Vi vill inte att löntagare ska ställas mot löntagare eller att företag med oschyssta villkor ska kunna premieras på detta sätt. Från LO-distriktets sida räknar vi såklart kallt med att Socialdemokraterna inte kommer slå in på arbetsgivarnas linje, avslutar Magnus Alm, ordförande LO-distriktet i Skåne.

Timeline Photos
facebook.com

LO: Överskottsmålet olämpligt i Sveriges läge

Det är en politisk bedrift av Magdalena Andersson (S) och regeringen att sy ihop en blocköverskridande överenskommelse om nytt överskottsmål. Det i sig går inte att förneka. Tyvärr går det heller inte att förneka att den dock inte har ett bra politiskt innehåll. Överskottsmålet är olämpligt i Sveriges läge. Sveriges ekonomi behöver att regeringen tillåter ett underskott under en period. Det skriver LOs chefsekonom Ola Pettersson och LO-ekonomen Åsa-Pia Järliden Bergström i Svenska Dagbladet.

facebook.com

Timeline Photos

Boom! Facket på sommarjobbet är i full gång och uppsökarna besöker arbetsplatser över hela Skåne. De pratar med sommarjobbare och andra unga med tillfälliga eller otrygga anställningar. För många är det första kontakten med facket när våra uppsökare hälsar på - så galet viktigt! Därför är vi så stolta över alla tvärfackliga aktivister från de fackliga avdelningarna som nu är ute och informerar om rättigheter och skyldigheter i arbetslivet. De gör det i butiker, på lager, inom vården, på restauranger och inom industrin, på bad och på mötesplatser. De gör det i alla Skånes kommuner. De berättar om Fackets hjälptelefon som man kan ringa på 020-560056 och om hemsidan ung.lo.se/kompisar där man kan få svar på frågor. De talar om värdet av kollektivavtal och berättar om vad facket är. I farten så rekryteras det även nya medlemmar under informationskampanjens besök. Sammanlagt så är varje minut de lägger på den här kampanjen oerhört positiv för det fackliga vardagsarbetet i Skåne. Stort tack till alla avdelningar som bidrar aktivt! Vi gör det för varandra och för ungdomarna i arbetslivet. Tillsammans är vi starka!

Timeline Photos
facebook.com

FATTA

FATTA har gjort en intervju om LO Sveriges kongressbeslut om att verka för införandet av en lagstiftning som innebär att samtycke ska vara utgångspunkten för alla sexuella relationer och aktiviteter!

facebook.com

Över hela Skåne så är våra unga fackliga uppsökare ute på Facket på Sommarjobbet. Hjälp dem sprida informationen om Fackets hjälptelefon vidare! Man ringer gratis till 020-560056 mellan kl 09-18 på vardagar, och det går att vara anonym. På hemsidan http://ung.lo.se/fackets-hjalptelefon/ kan man även skicka in sina frågor via nätet. Sprid gärna infon vidare!

facebook.com

Instagram photo by Handels_facket • Jun 29, 2016 at 7:36am UTC

Hörrni! Idag så kommer instagramkontot till Handelsanställdas förbund - Handels Direkt 0771 666 444 att följa Facket på Sommarjobbet i Malmö. Har du instagram? In och följ! Det går också att kolla direkt på nätet! http://www.instagram.com/handelsfacket

facebook.com

Timeline Photos

Dag två är klar! Över hela Skåne så är unga fackliga aktivister ute på informationskampanjen Facket på Sommarjobbet och förenar nytta med nöje och kamratskap. Vi är redan stolta! Samtidigt som de har roligt tillsammans så besöker de arbetsplatser och informerar unga om rättigheter och skyldigheter. Det har redan rekryterats till LO Ung-kurser och nya fackliga medlemmar, på arbetsplatser inom till exempel handeln och inom vård- och omsorg. De marknadsför Fackets hjälptelefon och de delar ut informationsmaterial, samt berättar om http://ung.lo.se/kompisar. För många unga blir detta den första, ack så viktiga, kontakten med facket. Grymt! Det är ett fantastiskt jobb som utförs helt enkelt. De är tvärfackliga hjältar! Ge dem kärlek och pepp om ni möter dem ute under dessa två veckor!

Timeline Photos
facebook.com

Facket på Sommarjobbet 2016 har startat i Skåne

Över hela Skåne är uppsökarna från de fackliga avdelningarna ute på arbetsplatser och träffar sommarjobbande unga. Heja dessa tvärfackliga hjältar! På vår hemsida så berättar Karina Cubilla, ordförande för LO Skånes regionala ungkommitté, mer om vad det är vi gör när vi är ute. Läs och sprid gärna vidare!

facebook.com

Timeline Photos

Vi fortsätter vår process med nytag kring arbetsmarknadsfrågorna lokalt och regionalt. Vi gör det transparent och rapporterar öppet om processerna. Under våren så var LO Skåne ute på enskilda förbundsvisa träffar med arbetsmarknadsansvariga på våra medlemsorganisationer. En av frågorna som togs upp till diskussion var branschrådsarbetet och relationerna med Arbetsförmedlingen. Det blev tydligt att förbunden önskade en väg in till myndigheten för att kunna diskutera dessa frågor och hitta en ny samverkan kring branschsråden - som framgent kommer kallas för kompetensråd. Efter löpande samverkan med Arbetsförmedlingen Skåne under våren så är det dags att börja närma sig verkstad. Anders Nyhagen, regional branschstrateg, är utsedd som ansvarig i staben på marknadsområdet. Hans kontaktuppgifter och mer information om hans roll kommer att gå ut snarast i cirkulär till våra medlemsorganisationer och till deras arbetsmarknadsansvariga. Här på bilden ser ni Nyhagen (till höger) på ett möte med oss under gårdagen där kompetensrådsfrågorna diskuterades också tillsammans med Region Skåne, här representerade av Anders Elmevik som är näringslivsutvecklare på enheten för kompetens- och kapitalförsörjning på Region Skåne Näringsliv. AF och Region Skåne knyter arm med varandra i dessa frågor. Nu arbetar vi för att skapa nya och bättre relationer med dem för LO-förbunden i Skåne. Till hösten siktar vi på en gemensam halvdagskonferens när Nyhagen och Elmevik kan presentera tankarna om kommande kompetensrådsarbete med de ansvariga på våra medlemsorganisationer. Ett bra första steg! Detta är en utav av flera olika delar i att utveckla och stärka den skånska arbetsmarknadsverksamheten inom LO. Målet är ökad medlemsnytta för de fackliga avdelningarna inom LO-distriktet, vilket ska kunna generera ännu bättre verksamhet för de skånska LO-medlemmarna. Nu har vi kommit en bit på vägen - arbetet fortsätter!

Timeline Photos
facebook.com

Timeline Photos

Hörrni! Idag har vi äntligen kört igång Facket på Sommarjobbet i Skåne för i år. Ni kommer få följa våra uppsökare här via vår sida dagligen. Under två veckor kommer ett trettiotal unga fackliga aktivister att besöka arbetsplatser i alla skånska kommuner. Målet är att informera om skyldigheter och rättigheter i arbetslivet, och sprida information om Fackets hjälptelefon och informationen på http://www.ung.lo.se/kompisar. Nu kör vi!

Timeline Photos
facebook.com

LOs centrala kurskatalog

Inför höstens utbildningar har du nu möjlighet att skapa din egen kurskatalog. Via våra utbildningar kan man få djupare insikt i sitt fackliga uppdrag. Tillsammans blir vi starkare!

facebook.com

Quiz

NEAR LO Skåne