Top Local Places

Mindful Eating Center Sweden

Gyllenkroks alle 3, Lund, Sweden
Medical & Health

Description

ad

8 week program in Mindfuleating for those of you who wish to reach and maintain a healthy weight, live a healthier life and feel better. In English & Swedish INCREASED ENJOYMENT AND PLEASURE
- Experience food with your senses and enjoy it more
Create new habits and discover a new way to socialize
around food.

- Mindful Eating is based on mindfulness and CBT and
brings a sustainable lifestyle change.

REACH YOUR IDEAL WEIGHT
- A prophylactic program that brings change
eHealth – practice anytime and anywhere you want
following 8 themes and attitudes. You have access to
the 8-week program for 12 weeks.

- You receive an e-book with information about food and health, practical exercises in mindfulness and CBT, audio files and guided mindful yoga.


A CONSCIOUS LIFESTYLE
- Lasting change

-Greater awareness of your body, thoughts, feelings and habits.

- Freedom to make conscious choices and decisions that lead to better health and happiness.

MINDFUL EATING E-COURSE
- 8 week online program
- E-book, exercises, food diary, audio files; mindful yoga,body scanning, breathing exercises

MINDFUL EATING EHEALTH
-Preventative health care program on demand

-A program you can do at your convenience

BETTER HEALTH
Make conscious choices and decisions
Learn to take care of your body and health with greater awareness
PRESENCE BRINGS TOGETHERNESS
New ways to socialize around food

Connection and joy when you eat together with others
HAVE LESS STRESS AROUND FOOD
Eat when you eat
Manage stress and recover from itBy using a combination of mindfulness and CBT you will be invited to explore, challenge, and act upon bodily signals, thoughts, feelings and behavioural patterns that have led to overweight and perhaps even ill health.

The programme is about looking after your body and health with greater awareness. The challenge lies in becoming aware of when, where and how you eat and of being able to change your habits. You will be exploring and challenging them for eight weeks.

The goal isn’t necessarily about losing weight. It can be about enjoying your food more, befriending your body, being able to eat with others in a natural way or being less stressed about food.

Better health comes in the bargain!

CONTACT

RECENT FACEBOOK POSTS

facebook.com

INTRODUKTIONSKURS 20 okt & KOSTNADSFRI E-KURS i Mindful Eating Vi söker 20 personer som är intresserade av att gå vår 8 veckors ekurs kostnadsfritt och delta i en undersökning. http://archive.aweber.com/awlist3936975/KNg88/h/Introduktionskurs_20_okt_.htm

facebook.com

MINDFUL EATING INTRODUKTIONSKURS 20/10 i Lund Ny behandlingsmodell för primärvård och specialistvård. Fetma och övervikt är ett utbrett folkhälsoproblem som slukar stora resurser inom primärvården. Mindful eating bygger på mindfulness, självmedkänsla och KBT och är en ny behandlingmodell för hållbara förändringar av matvanor och ohälsosamma ätbeteenden. Vi erbjuder en introduktionsdag i Mindful eating som är ett komplement till annat sjukdomsförebyggande och behandlingsarbete t ex hälsosamtal. Du lär dig grunderna i 8-veckorsprogammet Mindful Eating – Ät bra, må bra, gå ner i vikt med mindfulness, compassion och KBT. http://buff.ly/2uKadHw

facebook.com

Artikel om hur skam kan trigga fram olika ätbeteenden. https://www.mindful.org/shame-affects-eating-habits/

facebook.com

MINDFUL EATING INTRODUKTIONSKURS 20/10 i Lund Ny behandlingsmodell för primärvård och specialistvård. Fetma och övervikt är ett utbrett folkhälsoproblem som slukar stora resurser inom primärvården. Mindful eating bygger på mindfulness, självmedkänsla och KBT och är en ny behandlingmodell för hållbara förändringar av matvanor och ohälsosamma ätbeteenden. Vi erbjuder en introduktionsdag i Mindful eating som är ett komplement till annat sjukdomsförebyggande och behandlingsarbete t ex hälsosamtal. Du lär dig grunderna i 8-veckorsprogammet Mindful Eating – Ät bra, må bra, gå ner i vikt med mindfulness, compassion och KBT.

facebook.com

MINDFUL EATING INTRODUKTIONSKURS 20/10 i Lund Ny behandlingsmodell för primärvård och specialistvård. Fetma och övervikt är ett utbrett folkhälsoproblem som slukar stora resurser inom primärvården. Mindful eating bygger på mindfulness, självmedkänsla och KBT och är en ny behandlingmodell för hållbara förändringar av matvanor och ohälsosamma ätbeteenden. Vi erbjuder en introduktionsdag i Mindful eating som är ett komplement till annat sjukdomsförebyggande och behandlingsarbete t ex hälsosamtal. Du lär dig grunderna i 8-veckorsprogammet Mindful Eating – Ät bra, må bra, gå ner i vikt med mindfulness, compassion och KBT. http://buff.ly/2hdfSkF

facebook.com

MINDFUL EATING INTRODUKTIONSKURS 20/10 i Lund Ny behandlingsmodell för primär- och specialistvård. Fetma och övervikt är ett utbrett folkhälsoproblem som slukar stora resurser inom primärvården. Nya larmrapporter slår fast att mer än hälften av alla svenskar är överviktiga eller feta och det ökar risken för de stora folkhälsosjukdomarna, hjärt-kärlsjukdom, högt blodtryck, cancer och diabetes. Det finns ett stort behov av nya sätt närma sig detta oroväckande folkhälsoproblem. Mindful eating bygger på mindfulness, självmedkänsla och KBT och är en ny behandlingmodell för håll¬bara förändringar av matvanor och ohälsosamma ätbeteenden. Vi erbjuder en introduktionsdag i Mindful eating som är ett komplement till annat sjukdomsförebyggande och behandlingsarbete t ex hälsosamtal. För grupper och individuella samtal. Du lär dig grunderna i 8-veckorsprogammet Mindful Eating – Ät bra, må bra, gå ner i vikt med mindfulness, compassion och KBT. https://mindfuleating.se/kurser-mindful-eating/

facebook.com

MINDFUL EATING INTRODUKTIONSKURS 20/10 i Lund Ny behandlingsmodell för primärvård och specialistvård. Fetma och övervikt är ett utbrett folkhälsoproblem som slukar stora resurser inom primärvården. Nya larmrapporter slår fast att mer än hälften av alla svenskar är överviktiga eller feta och det ökar risken för de stora folkhälsosjukdomarna, hjärt-kärlsjukdom, högt blodtryck, cancer och diabetes. Det finns ett stort behov av nya sätt närma sig detta oroväckande folkhälsoproblem. Mindful eating bygger på mindfulness, självmedkänsla och KBT och är en ny behandlingmodell för håll¬bara förändringar av matvanor och ohälsosamma ätbeteenden. Vi erbjuder en introduktionsdag i Mindful eating som är ett komplement till annat sjukdomsförebyggande och behandlingsarbete t ex hälsosamtal. För grupper och individuella samtal. Du lär dig grunderna i 8-veckorsprogammet Mindful Eating – Ät bra, må bra, gå ner i vikt med mindfulness, compassion och KBT. http://mindfuleating.se/

facebook.com

NYA kurstillfällen - Introduktionsdag i Mindful Eating - Mindful Eating Center

facebook.com

Introduktionskurs i Mindful Eating i Stockholm

Kompetensutvecklingför dig som arbetar med hälsa och sjukvård Du får handboken Minful Eating, ät bra, må bra, gå ner i vikt med mindfulness, självmedkänsla, KBT Syftet är att ge förståelse för komplexa samband mellan mat, stress och ohälsosamma ätbeteenden och hur man kan påverka dem. Ökad kunskap om hur man som behandlare kan stödja patienter och klienter att förändra sina levnadsvanor och hur man praktiskt kan lägga upp ett strukturerat program i hälso- och sjukvård Teori och upplevelseövningar varvas och du får med dig enkla, konkreta verktyg att använda i mötet med patienter, klienter och elever. Teori och upplevelseövningar varvas och du får med dig enkla, konkreta verktyg att använda i mötet med patienter och klienter. UR INNEHÅLLET: Epidemiologi. Så här det ut i dagens Sverige. Övervikt och matvanor. Barns och vuxnas hälsa. Mindful eating och mindless eating. Hur känner man igen och hanterar? Lära sig lyssna till kroppens signaler om hunger, sug, mättnad och stress. Kopplingen mellan stress och ätande. Stresshantering. Olika sorters hunger och hur de kan mättas. Praktiska tips. Möta och hantera sug på olika sätt. Övningar i kroppsmedvetenhet och att möta känslor som påverkar ätande. Så hjälper man hjärnan att öka glädje. Självmedkänsla som ett redskap. Mindful Eating Center www.mindfuleating.se

Introduktionskurs i Mindful Eating i Stockholm
facebook.com

Timeline Photos

MINDFUL EATING KOMPETENSUTVECKLING för dig som arbetar med hälsa och sjukvård Introduktionskurs 10/2 Lund, 7/4 Stockholm Du får handboken Minful Eating, ät bra, må bra, gå ner i vikt med mindfulness, självmedkänsla, KBT Mindful Eating Center www.mindfuleating.se

Timeline Photos
facebook.com

Timeline Photos

Vår bok Fri från stress med mindfulness mest sålda boken i ämnet Mindfulness på Adlibris just nu. Kul!

Timeline Photos
facebook.com

Timeline Photos

Aktiva gruppdeltagare! En till fullbokad introduktionskurs i Mindful Eating. Tack till alla som kom och extra tack till alla som rest långt. Jättekul med så mycket entusiasm och kreativitet. Nytt datum i Lund och Stockholm kommer snart.

Timeline Photos
facebook.com

Quiz

NEAR Mindful Eating Center Sweden