Top Local Places

Betelkyrkan Ljungby

S Torggatan 7, Ljungby, Sweden
Baptist Church

Description

ad

Här kan ni få uppdateringar om evenemang och nyheter som rör Betelkyrkan i Ljungby.  Vi tror på...
”Vad står det skrivet?” var en central fråga inom väckelserörelserna som vår församling är en del av. Av historiska skäl och med hänvisning till Bibeln som yttersta norm för tro och liv har det i den frikyrkliga traditionen funnits en skepsis mot formulerade trosbekännel­ser. Vi delar denna tveksamhet men bejakar sam­tidigt den grundläggande uttolkningen av klassisk kristen tro som finns i den apostoliska och den nicenska trosbekännelsen (se nedan), i de refor­matoriska grundsatserna (som brukar samman­fattas i uttrycket att frälsningen ges endast i Kris­tus, av nåd och genom tro och att Skriften allena är kyrkans auktoritet) och i den evangelikala teo­logi som med rötter i de evangeliska väckelserö­relserna fått ett nutida uttryck bland annat i Lau­sannedeklarationen (deklarationen från den inter­nationella kongressen om evangelisation och mis­sion i Lausanne 1974).


Det innebär kortfattat att vi gemensamt
-      bekänner oss till den ende Guden, treenig i Fadern, Sonen och den helige Ande, världens skapare och upprätthållare, frälsare och livgivare;
-      bekänner oss till Jesus Kristus Guds ende Son, sann Gud som blev sann människa, levde, korsfästes och dog för vår frälsnings skull, uppstod från döden och ska återkomma från Faderns högra sida för att upprätta Guds rike i härlighet och döma levande och döda;

-      tror på Jesus Kristus som den fulla uppenbarelsen av Gud, den yttersta sanningen och den enda vägen till Gud Fadern;
-      tror att människan är skapad till Guds avbild men har vänt sig bort från Gud och saknar, i sin kluvenhet mellan gott och ont och utlämnad åt sig själv, den livgivande gemenskapen med Gud;
-      tror att människans räddning och återupprättelse till hennes livs egentliga mening och bestämmelse har sin grund endast i Jesu försoning, erbjuds människan av nåd genom ett Guds initiativ, möjliggörs av Andens verk och mottas och tillägnas genom tro, som är tillit och relation, gåva och kamp;
-      tror att varje människa behöver kallas till omvändelse och tro som uttrycks i ett sätt att leva tillsammans med Guds folk i förlåtelse, kärlek, rättfärdighet, och ett ansvarigt tjänande i församling och samhälle;
-      har en bibelsyn som innebär att Bibeln är Guds ord genom människors ord i historien, en berättelse om uppenbarelsen och frälsningshistorien genom vilken Anden talar och vägleder församlingen idag, trovärdig i allt den lär, auktoritet för vår tro och vårt liv, levande och verksam till att förvandla människors liv och relationer;

CONTACT

RECENT FACEBOOK POSTS

facebook.com

Nu finns programbladen för Minior och What´s up upplagda på hemsidan. Sprid gärna information till de som ni tror är intresserade. http://www.betelkyrkan.net/program-for-minior-och-whats-up/

facebook.com

facebook.com

Varmt välkomna till årsmötet. Det är församlings 137:e årsmöte. handlingarna finns att ladda ner under medlemssidan. http://www.betelkyrkan.net/arsmote-11-2-klockan-14-00/

facebook.com

Fredag 2/2 kl. 19.00 start för Ungdomsalpha i Betelkyrkan. Ålder: gymnasiet och uppåt. Ingen föranmälan. Välkommen!

facebook.com

facebook.com

Vi söker ny ungdomsledare, här följer en kort film om vår församling, Dela gärna filmen vidare.

facebook.com

Nu på söndag drar Äventyret igång igen, vår söndagsskola. Alla barn är välkomna att delta och mamma och pappa får gärna hänga med på Äventyret eller på gudstjänsten. http://www.betelkyrkan.net/nu-drar-aventyret-igang-igen/

facebook.com

facebook.com

Välkomna på kvinnofrukost lördagen den 27/1 kl 9.00. Tina Izadparast berättar om sin väg från islam till kristen tro. Biljetter finns att köpa på Nystrands Ur & Guld för 60 kr. http://www.betelkyrkan.net/fran-islam-till-kristen-tro-kvinnofrukost-27-1/

facebook.com

Mycket trevlig och lyckad internationell fest i Betelkyrkan på nyårsaftonen. Ca 125 personer, mat från hela världen, lek, sång och dans. Tack alla som kom och tack alla som arbetade och medverkade!

facebook.com

facebook.com

facebook.com

Quiz

NEAR Betelkyrkan Ljungby

Willys

Ljungby, Sweden
Local business