Top Local Places

Skutbergets Wenner

Skutberget, Karlstad, Sweden
Community Organization

Description

ad

Skutbergets Vänner har som syfte att värna och utveckla Skutberget som ett kommunalt natur- och friluftsområde, öppet för alla. Skutberget är inte till salu.  Föreningen Skutbergets Wenner i Karlstad bildades den 12 juni 2017. Föreningens syfte är att verka för att värna och utveckla Skutberget som ett kommunalt natur- och friluftsområde med fokus på friskvård, rekreation, motion och friluftsliv. Föreningen ska vidare verka för att ingen privatisering eller annan form av inskränkning av tillgången till naturen, klipporna och stränderna på Skutberget sker, så att dagens Skutberget även framledes förblir öppet och tillgängligt för alla.

Föreningen Skutbergets Wenner kommer i sitt arbete att verka i samma anda som friluftsområdets skapare, eldsjälen och pionjären Anders Forssell.

Föreningen företräds av en styrelse på sju personer, vald av årsmötet. Det löpande arbetet inom föreningen organiseras inom fyra kommittéer, var och en ledd av en styrelsemedlem. Dessa fyra kommittéer är – Information & Marknadsföring, Ekonomi & Sponsring, Motionscentralen & Evenemang samt Parkförvaltning (Park Rangers).

RECENT FACEBOOK POSTS

facebook.com

Kommunen vill riva hus på Skutberget

📰 Kommunen vill riva hus på Skutberget "Karlstads kommun äger två bostadshus och två lador intill Skutbergsmotet, där det ena av bostadshusen står nu tomt, efter att hyresgästen blivit uppsagd. Huset är dock enligt kommunens egna utredning i bedrövligt skick och någon vidare uthyrning är därför inte aktuell. Istället vill man riva huset.. Även det andra bostadshuset i området kan komma att rivas, men där är hyresgästen ännu inte uppsagd, så när det skulle kunna bli av är oklart. Klart är i alla fall att kommunen inte längre är intresserad av att hyra ut något av husen."

facebook.com

För guds skull, ge upp!

📰 För guds skull, ge upp! "Enligt kommunfullmäktiges beslut den 22 augusti kommer inte skötselplan för Skutberget upprättas och därmed byggnaderna får fortsätta förfalla bland annat gammelgården som vid öppnande år 1955 ansågs som högborg bakom knuten i Karlstads stad till glädje och nytta för alla. Blev bestört den 21 augusti av att i Svt Nyheter Värmland läsa en berättelse av Thomas Martinsson, ordförande i Skutbergets Wenner, om i vilken eländigt skicket byggnaden är och blev imponerad av hans flera intressanta förslag. Till exempel att få till ett sommarläger för barn på Skutberget nästa år. Tycker att det vore lämpligt att göra om Gammelgården till Pluggparadiset med verksamheten såsom Naturskolan i Uppsala kommun." Skribent: Bernadetta Antonina Olsson. Dela gärna 🤗

facebook.com

Kritik mot att Skutberget tillåts förfalla

📰 Kritik mot att Skutberget tillåts förfalla. – Du ser på byggnaderna, det är ingen förvaltning det är ju förfall, säger Thomas Martinsson, ordförande i Skutbergets Wenner. Under tiden kan ju inte lokaler stå tomma, det är ett väldigt dåligt lokalutnyttjande, säger han. Men kommunen har inga planer på att underhålla fastigheterna på Skutberget förrän ett beslut om en etablering av en Muminpark på området är taget. Dela gärna 🤗

facebook.com

QuickChannel

Kommunfullmäktiges sammanträde idag den 22 augusti. Interpellationer/Motioner gällande Skutberget: Motion - Ta fram en skötselplan för Skutberget (20190131) Avsändare: Parvane Assadbegli (V) Göran Svensson (-) Anders Hammarström (V) Sofia Mörtel (-). Följande har lämnat yttrande: Kommunstyrelsen Teknik- och fastighetsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Kommunfullmäktige dokument: https://karlstad.se/Kommun-och-politik/Kommunens-organisation/Kommunfullmaktige/Kallelser-och-protokoll/?fbclid=IwAR2FX-IAOaaAyWa2uvPinTSaNuochxXuZz_wzrbcioRtL45dI9_mTFXKk1Q#f8dd7bc30e0b31-8f0270cf637a11600-e46c562af19b1983171-0cbac0a1f8901983285 Webben: https://secure.quickchannel.com/Qc/create/mainshow.asp?id=taja8x Du kan även lyssna på kommunfullmäktiges sammanträden i Kunskapsradion, 92,2 Mhz, alternativt www.kunskapsradion.nu Plats: Sessionssalen, Bibliotekshuset, kl. 18.00

facebook.com

🚶‍♀️🚶‍♂️ Nu har våra trevliga promenader på Skutberget startat igen! Vi träffas varje onsdag kl 14 vid Motionscentralen och går en promenad. Efteråt fikar vi tillsammans, alla har med sig eget fika. Eventbokning kommer med datum och tid. Hjärtligt välkommen hälsar Arrangemangskommitén! Dela gärna 🤗

🚶‍♀️🚶‍♂️ Nu har våra trevliga promenader på Skutberget startat igen!

Vi träffas varje onsdag kl 14 vid Motionscentralen och går en promenad. Efteråt fikar vi tillsammans, alla har med sig eget fika. Eventbokning kommer med datum och tid.

Hjärtligt välkommen hälsar Arrangemangskommitén!

Dela gärna 🤗
facebook.com

Lokala Nyheter Värmland - Idag 08.05

📺 Fastigheter på Skutberget underhålls inte. Vår ordförande Thomas Martinsson sätter ned foten om totalt avsaknad av underhåll för fastigheterna på Skutberget. - Kommunens svar är att de väntar in en etablering av Muminvärlden. Skutbergets Wenner önskar etablera ett Skutbergsläger, då många barn aldrig får chansen att pröva på segling och övrigt friluftsliv. Hemma semestrande barn skulle få möjlighet till en mera naturupplevd erfarenhet. Dela gärna 🤗

facebook.com

Svenskt bolag för Muminparken

📰 Svenskt bolag för Muminparken. Den planerade Muminparken på Skutberget i Karlstad kommer att ägas och drivas av ett svenskt dotterbolag till finska Muminvärlden. I dag är Skutberget i något som kan kallas för förfall. Vårt projekt kommer att ge Skutberget ett riktigt lyft. Ett lyft för hela regionen. Det är de kommunala ja-sägarna också övertygade om, säger Tomi Lohikoski. – Vi skall också pröva möjligheten att få EU-bidrag till projektet. Det kanske också tillkommer några internationella investerare. – Om allt går efter planerna kanske vi kan komma i gång tidigast i slutet av 2020 eller under 2021. Vi räknar kallt med att investeringen slutar på större belopp än 250 miljoner kronor. – Vår plan är att hyra marken. Kommunen vill inte sälja. – När detaljplanen blir klar runt årsskiftet skall den vidare till länsstyrelsen. Oavsett vad beslutet innehåller kommer det säkert att överklagas. Strandskyddet i Sverige är tufft. Noterat. Skutberget i förfall. - Vem ligger bakom detta och är det en allt igenom korrekt bild? Noterat. Privat bolag som skall söka EU-bidrag och ser behov av internationella investerare. - Är inte detta att börja i fel ände och skall man gå in med dessa förhoppningar om ekonomiskt stöd?

facebook.com

Så ska Uppsalas friluftsområden rustas upp

📰 Så ska Uppsalas friluftsområden rustas upp. "Förhoppningarna med upprustningen är att allt fler ska upptäcka möjligheten att besöka dessa friluftsområden vare sig om det är för att motionera eller bara njuta av en lugn stund i naturen. – Det här är smultronställen som har varit lite vilande men som vi nu satsar stort på. – Det här sådant här som gör att människor mår bra, både i kropp och knopp. Det är balsam för kroppen, fysisk aktivitet och upplevelser för sinnet." Noterat: Tänk att detta är EXAKT det som även vi i föreningen önskar för vårt Skutberget. Det är visst inte så omöjligt... Dela gärna 🤗

facebook.com

Den förlorade strandlinjen

📰 Den förlorade strandlinjen. "Hon simmade vidare mot Hästviken. Men vad i hela fridens namn, där var ett helt nybyggt bostadshus inte ens 100 meter från strandlinjen! Uppkommet den senaste månaden. Där var ju strandskyddet dessutom utvidgat till 300 meter från strandlinjen. Hon suckade trött, kände sorg och orkade inte längre bli så upprörd. Lagen om strandskydd var helt enkelt tandlös. Inte en enda tand hade den kvar. Denna kuststräcka skulle komma att byggas igen precis som så många andra." Noterat: Trots en fiktiv berättelse väldig aktuell och kan dras paralleller till Skutberget och områdets nuvarande fridfullhet. Dela gärna 🤗

facebook.com

Gör friskvårdsområde av Skutberget

📰 Gör friskvårdsområde av Skutberget. "Ersätt Skutbergsgården med ett café typ naturrum i Mariebergsskogen som smälter in i omgivningen. Utveckla motionscentralen, detta område har massor av utvecklingsmöjligheter i friskvård och motion. Karlstad kan marknadsföra sig som friskvårdskommun som ligger i tiden. Vi har nog mycket kommersiellt runt oss. Ett fint arv till kommande generationer." Skribent: Monica Sjökvist. Dela gärna 🤗

facebook.com

Vad har hänt med Skutberget?

📰 Vad har hänt med Skutberget? "Jag minns hur gräsplanen nedanför den idag tomma restaurangen var fylld med solbadande och där man kunde köpa glass eller förtäring. Efter en motionsrunda i något av motionsspåren kunde man bada bastu och njuta av en fika efteråt i bastuanläggningen. En helt tillgänglig och inbjudande miljö för alla slags aktiviteter. Allt det där är nu ett minne blott. All service till bad- och motionsgäster har sedan länge upphört. Tillgång till café, kiosk och mat saknas. Om man inte vill ta en promenad till husvagnslägret och bli betjänad i restaurangen, vill säga. Även möjlighet att duscha av sig sanden efter badet saknas. En synnerligen tråkig utveckling." Skribent: Arnold. Dela gärna 🤗

facebook.com

Lukten av natur minskar stadsmänniskans stress - Vetenskapsradion

📻 Att grönytor i städer är viktiga för människors hälsa är de flesta forskare överens om, men vilka kroppsliga reaktioner som ligger bakom är mer okänt. Ett tvärvetenskapligt forskarteam där flera svenska universitet varit inblandade, tittade närmare på detta – och kom fram till att lukten av natur verkar vara central när det handlar om att dämpa stressreaktioner. Med tanke på betydelsen av naturområden för människors hälsa bekymras Marcus Hedblom av den förtätningsiver som präglar dagens stadsplanering. – Det som har skett är en konstant minskning av grönområden, trots ökad förståelse för deras betydelse för både biologisk mångfald och hälsa.

facebook.com

Quiz

NEAR Skutbergets Wenner