Top Local Places

Attention Halmstad

Nässjögatan 10, Halmstad, Sweden
Community/government

Description

ad

Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) såsom ADHD, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom, språkstörningar och OCD. Vi arbetar för att de barn, ungdomar och vuxna som finns bakom diagnoserna ska bli bemötta med respekt och få det stöd de behöver i skolan, på arbetsmarknaden och på fritiden

CONTACT

Quiz

NEAR Attention Halmstad