Top Local Places

Finspångs MotorBåtsKlubb

Co/ Persson Huginsväg 1, Finspång, Sweden
Community Organization

Description

ad

Här kan alla som har koppling till FMBK få information från och lämna synpunkter till styrelsen eller andra medlemmar i föreningen. En förening för båtburna personer i Finspång med bryggplats i Skuten.

RECENT FACEBOOK POSTS

facebook.com

På lördag klockan 10.00 är det dags för iläggning av bommar vid bryggan.

facebook.com

På dagens årsmöte omvaldes Jan Persson till ordförande för 2 år. Anton Molnar omvaldes till sekreterare och som ledamot valdes Tommy Elvbring. Som suppleanter valdes Håkan Strömberg och Anders Carnestig. Som revisorer omvaldes Per Jacobsson och Anders Dahl. Valberedningen närmaste året består av Stig Tell och Alf Persson.

facebook.com

Under våren kommer det att sättas upp en vägbom till båthuset, samma nyckel som du har till båthuset kommer att funka till bommen.

facebook.com

Årsmöte 20 mars, boka in i kalendern redan nu. Kallelsen samt årets faktura kommer med posten inom kort ;)

facebook.com

Quiz