Top Local Places

Hälsopromotiongruppen

Lilla Torget 2, Alingsås, Sweden
Consulting Agency

Description

ad

Vårt mål är att skapa förutsättningar för den goda arbetsplatsen. Genom att tillhandahålla utbildning, verktyg, konsulttjänster inom hälsofrämjande arbete.
http://www.halsopromotiongruppen.se Svenska Hälsopromotiongruppen är ledande i att tillämpa ett salutogent främjande synsätt för ledarskap, medarbetarskap och verksamhetsutveckling.

CONTACT

RECENT FACEBOOK POSTS

facebook.com

Att bli lyssnad på och sedd - SALUTOGEN COACHING! Vår egen Johanna Halldén som är konsult och diplomerad coach hos oss har denna vecka skrivit en artikel om vår nya tjänst, Salutogen Coaching. Tänk vilken kraft det finns i det mänskliga mötet och samtalet. Det har blivit ännu tydligare för mig sedan jag började jobba som coach. En människa som blir lyssnad på och sedd känner sig meningsfull. Meningsfullheten skapar bara den i sig självt energi som får oss att må bra och prestera. http://www.halsopromotiongruppen.se/salut/salutogen-coaching/

facebook.com

Är du chef och vill prova ett Salutogent Medarbetarsamtal? Testa vårt samtalsverktyg, kasamDIALOGEN® helt gratis! Med ”KasamDIALOGEN - Salutogent medarbetarskap” får du ett samtalsverktyg som kan överföra ett salutogent synsätt till praktisk tillämpning i ditt medarbetarsamtal. Tom den 15 sep bjuder vi på provinloggningar till er som är chefer och vill testa detta samtalsverktyg för dig själv. På detta sätt kan du se vad det kan innebära för dig som chef i dina medarbetarsamtal. http://www.halsopromotiongruppen.se/verktyg/kasamdialogen-salutogent-medarbetarskap/ett-gratis-erbjudande/

facebook.com

Medarbetarsamtalet - Salutogent kanske? MÄNNISKAN ÄR EN BERÄTTELSE! Peter Lindberg som är ansvarig för våra utbildningar kring hur vi kan hålla ett Salutogent Medarbetarsamtal har denna vecka skrivit en intressant artikel kring att var och en av oss har en spännande historia att berätta. 1994 skriver Clarence Crafoord en liten viktig bok med denna titel ”Människan är en berättelse". Av en händelse får jag syn på ett välläst exemplar i min egen bokhylla och slår upp boken ... Läs hela artikeln via länken http://www.halsopromotiongruppen.se/salut/manniskan-ar-en-berattelse/

facebook.com

Tillit på recept! Arbetsglädjen ska bli bättre Tillitsdelegationen har redovisat sina första slutsatser. För att lyckas med uppdraget måste vi styra mot arbetsglädje och engagemang. Det finns pengar och bättre kvalitet att vinna genom bra dialog, kommunikation och ledarskap. http://www.halsopromotiongruppen.se/salut/tillit-pa-recept/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3

facebook.com

Många tankar och bra snack när medarbetare på Hagaskolan i Dals ed funderar över vad som ger en känsla av ett bra sammanhang.

facebook.com

Vi jobbar mycket med handledning och coachning, det är ett effektivt sätt att komma på nya lösningar på sina utmaningar. Med stöd i samtalet av oss kan vi garantera att ni kommer på massor med nya idéer om hur ni skall lyckas göra er arbetsplats till ett ställe där människor mår bra och gör bra. Boka höstens handledning eller coachning idag. https://lnkd.in/ezjw-hZ

facebook.com

Det är dags att ta tag i hur ni i höst skall skapa en arbetsplats där människor mår bra och lyckas. Vi hjälper er med stor kunskap, erfarenhet och praktiska verktyg. En start kan vara att gå utbildningen Salutogen kultur! Läs mer här -http://www.halsopromotiongruppen.se/utbildningar/salutogen-kultur-pa-arbetsplatsen-1-dag/

facebook.com

Tankar om tid, liv och hälsa EN SALUTOGEN SOMMARFUNDERING! Vilken hållning vill vi ha till vår tid? ”Det kommer faktiskt lika mycket tid på nytt, som den som redan sprungit ifrån oss” säger Bodil Jönson i en radiointervju på SR P1 med Martin Wicklin. Under sommaren får en del av oss möjlighet att stanna upp och reflektera över tillvaron. I bästa fall kan vi då gå ner i varv och fånga livet på nytt. Denna gång är det Peter Lindberg som stannat upp och funderat.

facebook.com

VARFÖR BLIR DET BRA NÄR DET BLIR BRA!? Kommunikation och öppenhet är det receptet på framgång!? Vår salutogena framgångsdetektiv Johanna Halldén har varit på upptäcktsfärd för att söka efter verksamheter som fungerar. Här får du hennes berättelse.

facebook.com

Det sitter i väggarna! MEN VAD FINNS INNANFÖR VÄGGARNA? I bland besöker vi arbetsplatser som beskriver klimatet eller stämningen på arbetsplatsen som något som ”sitter i väggarna”. Vanligast förekommande är denna metafor när man vill beskriva en kultur som känns mindre bra. Svårigheten med detta förhållningssätt till sin arbetsplats är att vi förminskar värdet av det egna ansvaret. En mer trolig förklaring är att orsaker till klimat och trivsel påverkas av det som finns innanför vägarna. Då blir detta något som vi alla kan vara med och påverka, oavsett roll eller mandat. http://www.halsopromotiongruppen.se/salut/det-sitter-i-vaggarna/

facebook.com

Tandhälsan i Sörmland fortsätter sina salutogena medarbetardagar. Nu ska vi prata om feedback som stärker känsla av sammanhang. Kanske något att bita i även för dig?

facebook.com

Hälsofrämjande Skolutveckling! | Salutogent Ledarskap

Idén om den hälsofrämjande skolan har en 20 år lång tradition som började med att uppmärksamma levnadsvanor och livsstilsfrågor. Det har varit ett viktigt arbete som på många håll varit framgångsrikt. Nu skriver vi 2017 och skolan som både arbetsplats och arena för utveckling och lärande har mer än någonsin behov av att tillämpa ett främjande synsätt och arbetssätt. http://www.halsopromotiongruppen.se/salut/halsoframjande-skolutveckling/

facebook.com

Quiz