Top Local Places

Dadgrad, d.o.o.

Kardeljev trg 3, Velenje, Slovenia
Local Business

Description

ad

Dadgrad d.o.o. je podjetje, ki usmerja svoje znanje in izkušnje v prihodnost. Vabimo vas, da preverite naše kvalitete, ne bomo vas razočarali! Družba Dadgrad d.o.o. se ukvarja z gradbeništvom in njene glavne prednosti so:

- Fleksibilnost in hitra prilagodljivost na trgu.

- Izkušnje proizvodnega in vodilnega kadra, pridobljene na

  največjih projektih v Sloveniji, ki izhajajo iz vrste let uspešnega

  dela v velikih gradbenih podjetjih.

- Hiter in kvaliteten odziv na vse zahteve naročnikov.

- Reference,večletne izkušnje in izvajanje največjih objektov

  v Sloveniji in tujini.

- Gradnja za znane naročnike.

- Kvalitetna izbira podizvajalcev in dobaviteljev.

RECENT FACEBOOK POSTS

facebook.com

Naše podjetje je pridobilo tudi letos certifikat odličnosti AAA. DADGRAD, d.o.o. namreč spada med 6,8% top pravnih subjektov v Sloveniji,ki se lahko pohvalijo z najvišjo oceno bonitetne odličnosti. Imetniki certifikata bonitetne odličnosti so eni redkih poslovnih subjektov, ki se lahko pohvalijo z oceno in to povedo vsem svojim poslovnim partnerjem, s katerimi že ali pa šele nameravajo sodelovati v prihodnje. Kaj je bonitetna ocena odličnosti? Bonitetna ocena odličnosti je ocena, kako bonitetne hiše na osnovi in prepletu različnih kriterijev ocenjujejo boniteto subjekta skozi daljše preteklo in sedanje obdobje. Med drugim so sestavni del ocene tudi ocena plačilne sposobnosti, kreditna sposobnost, zadolženost, dobičkonosnost in razni drugi kriteriji tveganosti poslovanja s podjetjem. Najvišja ocena poslovnega subjekta, ki izkazuje bonitetno odličnost, predstavlja tako najbolj zanesljiv, kredibilen in nizko tvegan poslovni subjekt za sodelovanje z vsemi poslovnimi partnerji: dobavitelji, kupci, zavarovalnicami, bankami in drugimi poslovnimi partnerji. Podjetja z bonitetno odličnostjo poslujejo nadpovprečno in izpolnjujejo kriterije za doseganje manjše verjetnosti, da bodo v prihodnjih dvanajstih mesecih zabeležili katerega od naslednjih dogodkov: ● stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo (< 0,08% verjetnost), ● izbris subjekta iz poslovnega registra (< 0,81% verjetnost), ● blokada transakcijskih računov subjekta več kot 60 dni nepretrgoma oziroma več kot 90 dni pretrgoma (< 0,41% verjetnost). Za podjetja, ki pridobijo bonitetno odličnost AAA v večji meri velja: 1. Poslujejo vsaj 8 let. 2. Celotni letni prihodki večinoma presegajo 80.000 EUR. 3. Imajo vsaj 30.000 EUR kapitala. 4. Delež dolga v financiranju v večji meri ne presega 65%. Gospodarski subjekti z boniteto odličnosti AAA imajo 98% verjetnost, da bonitetno odličnost ohranijo tudi v naslednjem letu.

facebook.com

Demontaža AB konstrukcije - Liboje

facebook.com

Sanacija AB fasad - Velenje

facebook.com

Montaža AB fasadnih elementov Zavod za varstvo pri delu - Ljubljana. Razveseljujemo svoje stranke s kvalitetnimi ter kakovostnimi izdelki.

facebook.com

Montaža AB fasadnih elementov Zavod za varstvo pri delu - Ljubljana.

facebook.com

Montaža AB elementov Odelo - Prebold.

facebook.com

Montaža AB elementov Odelo - Prebold.

facebook.com

Dopolnitev spomenika onemele puške Velenje. Padlim borcem od 1941-1945

facebook.com

Prenova podhoda pošta, muzeja Velenje končana.

facebook.com

Montaža AB elementov Tehovnik - Slovenske Konjice.

facebook.com

Photos from Dadgrad, d.o.o.'s post

Montaža AB elementov Mlekarna Celeia - Petrovče.

Photos from Dadgrad, d.o.o.'s post
facebook.com

Photos from Dadgrad, d.o.o.'s post

Montaža in izdelava jeklene podkonstrukcije za manipulatorje - Nova Gorica

Photos from Dadgrad, d.o.o.'s post
facebook.com

Quiz

BLIZU Dadgrad, d.o.o.