Top Local Places

Moja štacuna, dobra roba

C. IX. korpusa 46, Solkan, Slovenia
Wholesale & Supply Store

Description

ad

Smo trgovina z družbenimi učinki. Zagotavljamo oskrbo, nabavo in prodajo lokalnih pridelkov in izdelkov na temelju pravičnih razmerij.
• Promoviramo zdrav način prehranjevanja z lokalno pridelanimi živili.
• Spodbujamo vračanje tradicionalnih kakovostnih domačih sezonskih pridelkov in izdelkov na jedilnike.
• Podpiramo dobre, vsem prijazne prakse pridelave in predelave živil.
• Oskrbujemo odjemalce s svežimi domačimi živili slovenskega porekla.
• Kreiramo nova delovna mesta za socialno in poklicno integracijo ranljivih skupin in zaposlujemo ranljive skupine.
• Razvijamo novo družbeno odgovorno tržno dejavnost – domačo pravično trgovino.

Registriran nosilec živilske dejavnosti je POTENCIAL, Inštitut za revitalizacijo podeželja, Lokovec.
Ime obrata: DPT MOJA ŠTACUNA

RECENT FACEBOOK POSTS

facebook.com

facebook.com

facebook.com

... iz začetkov naše poti

facebook.com

http://ekosola.si/2017-2018/projekti/altermed/

facebook.com

Ministrstvo za zdravje PRAKTIKUM JEDILNIKOV ZDRAVEGA PREHRANJEVANJA http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/javno_zdravje_09/prehrana/ZRSS_uvod_low_res_pop.pdf

facebook.com

facebook.com

facebook.com

facebook.com

facebook.com

Vsem otrokom, njihovim staršem in družinam ter učiteljem želimo prijazne in varne počitnice. Ekipa Moja štacuna & Dobra roba

facebook.com

Čestitamo, in delimo ponos: s solkansko šolo sodelujemo vse od našega začetka, bili so med prvimi, ki so nam zaupali in nas podprli.

facebook.com

facebook.com

Quiz