Top Local Places

Budnjani

Poslovna cona A18, Sencur, Slovenia
Company

Description

ad

Budnjani, Budne rešitve d.o.o. - psihološko svetovno-nazorska diagnostika podjetij in posameznikov. Direktorica izr. prof. dr. Lucija Mulej Mlakar je doktorirala leta 2006, docentka pa je postala leta 2009. Začetke njene poti zaznamuje delo na slovenskih univerzah. Prva zaposlitev je na FDV, kjer poučuje Metodologijo družboslovnega raziskovanja, Sociologijo spolov, Razvoj socioloških teorij, Antropologijo in Sociologijo znanosti kot asistentka. Sledi zaposlitev na ZRC SAZU in Univerzi v Novi Gorici, kjer vodi pisarno za mednarodne projekte in na Univerzi v Novi Gorici poučuje Znanost v medijih, Okoljsko psihologijo in Socialno ekologijo dve leti. Na Fakulteti za management Koper sodeluje v projektu ARRS. V letih 2009-2011 poučuje na Mednarodni fakulteti za družbene in poslovne študije, kjer doseže vidne uspehe pri zadovoljstvu študentov z njenim delom. V okviru dela na ZRC SAZU sodeluje z EMUNI, Evromediteransko univerzo, s sedežem v Portorožu.

Leta 2008 se odloči za samostojno poslovno pot in odpre podjetje MOLGA, Službo za odpiranje razvojnih potencialov.V času doktorskega in magistrskega študija veliko potuje: zanima jo antropološko terensko delo, zato odide v Brazilijo (leta 2003), Avstralijo (leta 2005) ter Tajsko (leta 2006). Obenem potovanja postanejo njen način življenja, saj sama trdi, da je ključ do razumevanja sveta širina pogleda in odprto srce. V letu 2006 je bila dlje časa na Danskem, na Inštitutu za politične in antropološke študije, kjer je delovala pod mentorstvom phil. dr. Tom Bryder.


Zanimivo izkušnjo iz filantropije je pridobila v gibanju dr. Janeza Drnovška, in sicer v Gibanju za pravičnost in razvoj, kjer je delovala kot generalna sekretarka. Sodelovala je s HUMANO, ki skrbi za svojce posameznikov z duševnimi težavami, prav tako je vodila številna vabljena predavanja na teme mentalne higiene, obvladovanja stresa in notranjega ravnotežja.

Od leta 2010 je redna predavateljica na DOBA fakulteti, kjer predava novitetne predmete, kot so Modeli in orodja uspešnega komuniciranja v podjetju, Pozitivna psihologija za sodobno poslovanje, Kvaliteta življenja in Metodologija poslovnega raziskovanja. V letu 2011 je prejela priznanje za najboljšo profesorico magistrskega študija.

V letu 2011 ustanovi podjetje BUDNJANI d.o.o. s sloganom Opazimo. Budni. Od leta 2008 intenzivno sodeluje z družinskimi podjetji, kjer predava o različnih temah (pogajanja, motivacija, umetnost vplivanja in prepričevanja) ter vodi osebne treninge za direktorje in vodje sektorjev. Osnovno načelo sodelovanja s podjetji je vnos duhovnega kapitala in razumevanje pomena socialnega ter osebnega kapitala za zdrav ustroj materialnega kapitala in njegovo rast. Nad njenimi uspehi v preboju in rasti podjetij so stranke navdušene; podjetje MOLGA in BUDNJANI imata tako že preko 80 referenc oz. stalnih klientov.

Od leta 2005 vodi Motivacijske delavnice, kjer se z ljudmi srečuje dva krat tedensko. V letu 2012 se je odločila za ustanovitev Društva za razvoj duhovne inteligence Budni, kjer združuje in povezuje inteligence posameznikov, njihovih družin in prijateljev v družino svetlobe – družino harmoničnih in odgovornih posameznikov.

RECENT FACEBOOK POSTS

facebook.com

facebook.com

Predavanje sobota 11.6. O samopodobi.....

facebook.com

facebook.com

[Resnica srca - srce kot orakelj resnice - iz knjige OnKraj Razkritja - dr. Lucija Mulej Mlakar] Verjetni ste že slišali izrek, da je glas srca tisto pravo. Poslušaj svoje srce, ne glede na vse. A vsi, ki so "poslušali" srce, niso dosegali tistega, kar je srce obljubljalo. V prejšnjem poglavju smo govorili o čustvih - da vsa pač niso plod nas samih, pač pa da jih ljudje v nas namerno vsadijo. Nujno je, da se človek nauči razlikovanja med čustvi, ki so del njegovega notranjega sveta, in onimi, ki jih naključno ali nenameravano "pobere" na poti življenja. Za takšno razlikovanje notranjega sveta je potrebna tihost in odločitev, da prisluhnemo samim sebi in lastnim globinam. Temu se reče obrat navznoter.

facebook.com

[Ničla kot pogoj štetja-iz knjige Heroji-dr. Lucija Mulej Mlakar] Ničla. Ne zdi se nam nič posebnega. Vendar pa sam obstoj ničle in njena uvedba v matematični sistem prineseta zelo radikalne posledice. Merski sistem je bil pred uvedbo ničle nejasen in pristranski.

facebook.com

[Harmonija-iz knjige Heroji-dr. Lucija Mulej Mlakar] Harmonija je posledica notranjega zrenja, avtorefleksije in globine, ki se nikoli ne konča. Ko resnično razumemo zgodovinske cikle in individualno psihološko dinamiko posameznikov, razumemo tudi nihanje vrednosti lastnega počutja ob opazovanju sveta. Harmonija ni trajna, mogoče pa je doseči stabilno duševno stanje. Vsi zakoni tega sveta so usmerjeni k doseganju ravnovesja, k harmoniji nasprotnih polov. In v življenju se pogosto znajdemo na različnih koncih strani, včasih se obilje množi, a v istem času se emocionalno življenje hladi. Vselej imamo ravnovesje različnih ravni svojega bivanja. In doseganje stabilnosti je pravzaprav trening, ki traja celotno življenje.

facebook.com

[Zakon ravnovesja-iz knjige Heroji-dr. Lucija Mulej Mlakar] Ljudje svobode razumejo, da je vsemirje vselej v ravnovesju. In da vesolje teži k temu, da poskrbi za pravičnost. Za univerzalno pravičnost, ki se dogaja samodejno, a ni sama po sebi umevna. Človek je tisti, ki se mora prepričati o zakonu ravnovesja in ga skladno s tem upoštevati. Na ta način lahko razumemo, da ima vsaka stvar svojo ceno. Ljubezen, na primer, ima svojo ceno, svoje energijske izravnave. In ta filozofija, ki ji rečemo tudi daoizem in govori o principu jin in jang, je filozofija ravnovesja in ravnotežja.

facebook.com

[Integracija in usoda-iz knjige Heroji-dr. Lucija Mulej Mlakar] Vsak od nas je na čase soočen z izzivom, ki je lahko test, preizkušnja ali skušnjava. Če test prestanemo, pridobimo uvide o situaciji – ustvarimo živo znanje, ki nas spremeni. Zgolj branje o izkušnjah drugih ljudi ne doda ničesar bistvenega; kadar samo razmišljamo, ne da bi se podali skozi samo kategorijo bivanja in preizkušnjo na lastni koži izkusili, smo zgolj nevedni teoretiki brez globine. Tako na primer praksa pokaže, da niso vsa pravila enaka za vse; da so vselej bile in bodo izjeme pri izidih. In dejstvo ali razumemo vsa ta neskladja, kaže na to, kje smo že našli stik in presegli dvojnost. Takšna vprašanja so na primer glede vojne – zakaj obstaja, premoženjskih razlik, različnih okusov ali uspehov, glede vse raznolikosti, ki jo vidimo. Ko izmojstrimo poglede na dvojnosti, razumemo pomen besede integracija. Prava duhovna misel zori skozi številne preizkušnje in teste, ki določajo našo usodo. Da bi živeli v integraciji in bi bili sposobni usmerjati lastno misel, ni nemogoče. Da pa bi to dosegli, se moramo podati po edini pravi poti. In prava je tista, ki od nas zahteva največ: v prvi vrsti poštenje do sebe, trdo delo in izhod iz cone udobja.

facebook.com

[Slavljenje povprečnosti-revija Bodi zdrava, marec 2016, izr. prof. dr. Lucija Mulej Mlakar] Kako postati uspešen? Kako delovati, da bi dobili priznanje sveta, sočloveka, ljudi, sebe? To so morda vprašanja, ki na prvi pogled nimajo resnega odmeva v stanju, ki mu rečemo povprečnost. Vendar si vsak, ki je povprečen, želi slave, izstopanja in veljave. Zlata sredina, zmernost in vzdržnost so poti, po katerih hodi tradicija, z namero, da nas obvaruje skrajnosti. Vsi veliki verski in filozofski sistemi nas svarijo pred ekscesi, pretiravanji in stanji, ko se izgubi harmonija. Robovi niso varni, po njih hodijo velika imena, ki se prav vsa ne vpišejo v zgodovino, zlasti tedaj, če so ta velika imena žrtve primitivnih apetitov povprečnežev in njihove bede. Celoten članek si lahko preberete na: http://www.molga.si/wp-content/uploads/slavljenje-povprecnosti.pdf

facebook.com

Utrinek iz BNI predstavitve...

facebook.com

Danes, ob 19. uri, v Trubarjevi hiši literature Ljubljana, dr. Lucija Mulej Mlakar in Tatjana Pregl Kobe. Vabljeni na pogovorni večer!

facebook.com

Lepo vabljeni, v četrtek 28. januarja, ob 19. uri!

facebook.com

Quiz