Top Local Places

Hiše Rogaška

Tržišče, Rogaska Slatina, Slovenia
Real Estate
advertisement

Description

ad

Želja po svojem lastnem domu v majhnem naselju treh enostanovanjskih hiš v kraju Rogaška Slatina, le par minut peš do vrtca, šole in  železniške postaje. Investitor Ecosol d.o.o., Rogaška cesta 23, 3240 Šmarje pri Jelšah, je pri podjetju AB objekt d.o.o., Dobrnež 1a, 3210 Slovenske Konjice naročil PGD projektno dokumentacijo. Ob upoštevanju prostorskih aktov občine Rogaška Slatina za gradnjo stanovanjskih hiš investitor gradi 3 samostojne enote na samostojnih parcelah ki so komunalno urejene, za njih je že poravnan komunalni prispevek in pridobljena vsa soglasja za komunalne priklope.

Recommended Before and After transformation