Top Local Places

Stara Sušica, Košana, Slovenia

Stara Sušica, Pivka, Slovenia
Eco Tour Agency

Description

ad

Eko potovanja, bio vrtnarjenje, Etnološke zbirke, Poletni tabor, Kresovanje, Zdravilni izvirki, Arheološke znamenitosti, Kolesarjenje STARA SUŠICA je najstarejše naselje v občini Pivka. Ime ji daje presihajoči potok – teče med vasema Stara in Nova Sušica – ki ob večjih nalivih izbruhne iz kraške jame Gabranca, se združi z drugimi potoki in se pri kraju Ribnica izlije v reko Reko.
Vasica leži pod hribom Gradišče, naslonjena na flišna Brda s pogledom na Košansko dolino in hribe kot so Vremščica, Tabor, Primož, Osojnica in oddaljenejši Snežnik. Najbližji večji kraj je Košana /fara/, Pivka /7 km/, Ilirska Bistrica /12 km, Divača /15 km/. Glede na geografski položaj pa gravitira proti morju – nekoč so bili prebivalci močno gospodarsko povezani s Trstom in Reko. Sodi med manjše vasi v občini Pivka, saj šteje le 50 prebivalcev.
ZGODOVINA: Da gre za staro naselje pričajo ostaline iz preteklosti. Na davno naseljenost so pokazala izkopavanja v PARTIH. Med izkopavanji 1957. leta so odkrili ostanke naselja in pokopališč iz železne dobe. Druga izkopavanja so odkrila predmete iz rimske dobe. V poznejših obdobjih so se ljudje naseljevali nižje, proti sedanji vasi, predvsem zaradi vodnih virov in obdelovalne zemlje. Verjetno najstarejša hiša v vasi Stara Sušica je BASCOVA z letnico 1790 – del portala z moško glavo pa ima letnico 1784. Hiša je bila po pripovedovanju bogata, z več kravami in več sto ovcami, ki so jih v zimskih mesecih pasli vse do Furlanije. Med najstarejše sodijo še Šobcova, Tomažetova/ zdaj Zgonarjeva/ in Lekačeva. V 15. stoletju so v to dolino vpadali Turki in tako kot v mnogih krajih po Sloveniji so tudi tod zgradili protiturške tabore, del tega je še vedno v KOŠANI. Največji /žal porušen/ pa je bil ŠILENTABOR. Največji zgodovinski pečat pa je tej dolini dal duhovnik v Košani JANEZ PLEMENITI RAMPELI, ki je z lastnim denarjem leta 1644 zgradil cerkvico sv. JANEZA KRSTNIKA in še nekaj cerkva v okolici.Vas je pripadala različnim fevdalnim gospodom, ki so jim kmetje dajali dajatve v naravi, denarju in delu. V 16. stoletju so fevdalni gospodje sezidali graščino RAVNE, ki je menjavala različne gospodarje – zadnji RAVNAHI so tod živeli do 2. svetovne vojne. Leta 1807 je bila tudi v Košanski dolini huda lakota. Sledila je še kolera, zaradi katere je umrlo v fari okoli 400 prebivalcev. Slabe letine zaradi suše so pahnile prebivalce v hudo revščino, zadolževanje in posledično množično izseljevanje.


Med prvo svetovno vojno je prebivalstvo še dodatno trpelo. Vse mlade fante so rekrutirali v avstrijsko vojsko, kjer so umirali v jarkih Rusije, Galicije, Karpatov in na Soški fronti. V vasi so bili nastanjeni vojaki in konji, ki so prihajali in odhajali na Soško fronto, V bojih sta padla dva domačina. Po razpadu Avstro- Ogrske je Primorska pripadla Italiji. V šoli je bil ukinjen slovenski jezik, močan je bil tudi gospodarski pritisk na prebivalce, pomankanje dela, prepoved kuhanja in prodaje žganja, ki je bil pomemben vir dohodka. V obdobju med obema vojnama, predvsem a po drugi svetovni vojni, se je še več vaščanov odločilo za beg in boljši kruh v tujino – Kanado, Avstralijo, Ameriko. (vir:Občina Pivka)

RECENT FACEBOOK POSTS

facebook.com

VABLJENI VSI NA PRVI SHOD Z ANSAMBLOM IN BOGATO POSTREŽBO - (organiziral vaški pomladek )

VABLJENI VSI NA PRVI SHOD Z ANSAMBLOM IN BOGATO POSTREŽBO - (organiziral vaški pomladek )
facebook.com

Vascom TV

Vascom TV
facebook.com

NOV KORAK PRI VPISU NA UNESCO - Radio 94

facebook.com

Vedeti, kaj ješ, je privilegij

facebook.com

VABILO - Gospodarski forum - Aleša Mižigoj (Medex) - pivka.si

facebook.com

Visit Pivka

Visit Pivka
facebook.com

DA NE BI SPREMINJALI VODNE DIREKTIVE! - Radio 94

ZAŠČITIMO NAŠE VODNE VIRE

facebook.com

platforma Sloga | Razmišljanje: 18. cilj trajnostnega razvoja?

facebook.com

Park vojaške zgodovine Pivka/Park of military history Pivka

Park vojaške zgodovine Pivka/Park of military history Pivka
facebook.com

Občina Pivka

Občina Pivka
facebook.com

Destilator

Evo eden od financiranih projektov LAS.....Vodstvo Vaške skupnosti Staa Sušica leta 2017 ni želel sodelovati v tem in podobnih projektih. Nažalost.....Mogoče bo novo vodstvo imelo posluha za "razvoj podeželja"

Destilator
facebook.com

Občina Pivka

Občina Pivka
facebook.com

Quiz