Top Local Places

Zbornica - Zveza

Ob železnici 30 A, Ljubljana, Slovenia
Nonprofit Organization

Description

ad

Zbornica – Zveza je strokovno, nevladno in nepridobitno združenje, ki združuje več kot 16.000 medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov. Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije

KONTAKT

Opening Hours

torek
08:00 - 11:00
sreda
08:00 - 11:00
četrtek
08:00 - 11:00, 14:00 - 17:00

RECENT FACEBOOK POSTS

facebook.com

Po desetih letih prizadevanj vodstva Mednarodnega sveta medicinskih sester je bila na mesto vodje zdravstvene nege pri Svetovni zdravstveni organizaciji ponovno imenovana medicinska sestra, in sicer Elizabeth Iro, predsednica združenja Cook Island Nursing Association.

facebook.com

Zakorakaj k zdravju je letošnji slogan projekta Pravi moški skrbi zase, ki poudarja pomen redne telesne dejavnosti. Neaktiven življenjski slog je namreč eden od najpomembnejših dejavnikov, ki lahko vodijo v različne bolezni, med drugim tudi raka. Naj bo vaš cilj vsaj ena ura hoje na dan!

facebook.com

Program 08.00–09.00 Registracija udeležencev Uvodni sklop: Teoretične osnove EKG-zapisa, moderator: Matej Mažič 09.00–09.20 Snemanje EKG-zapisa: triki, zmote in pasti, Branko Kešpert, mag. zdr. nege 09.20–09.40 Ocena srčnega ritma: postopek šestih korakov, Vitka Vujanović, dr. med. 09.40–10.00 12-kanalni EKG-zapis: celosten pogled na srce, Jasna Skamen, dr. med. 10.00–10.20 ST-spojnica, Jasna Skamen, dr. med. 10.20–10.30 Vprašanja in razprava 10.30–11.00 Odmor I. sklop – Učne delavnice: prepoznavanje aritmij, akutni koronarni sindrom 13.00–14.00 Odmor za kosilo II. sklop – Učne delavnice: urgentno zdravljenje aritmij III. sklop – Učne delavnice: simulacije in primeri iz prakse 17.40–18.10 Preverjanje znanja udeležencev 18.10–18.30 EKG – primeri dobre prakse, Matej Mažič, dipl. zn.ž 18.45–19.00 Zaključne misli seminarja, podelitev potrdil, Matej Mažič, dipl. zn., Tomaž Kavzer, dipl. zn. 19.00 Zaključek strokovnega srečanja Organizator: Sekcija reševalcev v zdravstvu Več: http://www.zbornica-zveza.si/sl/strokovna-srecanja/interpretacija-ekg-zapisa-v-predbolnisnicnem-okolju-5

facebook.com

Posvet diplomiranih medicinskih sester v ambulanti družinske medicine – referenčni ambulanti Program 11.30–12.00 Registracija 12.00–12.10 Uvodni pozdrav, Zbornica – Zveza 12.10–12.20 Uvodne besede o projektu RA, doc. dr. Antonija Poplas Susič 12.20–12.30 Kakovost dela v RADM, dr. Vesna Zupančič 12.30–13.45 Beleženje storitev na področju obravnav preventivnih presejanj, Barbara Bukovnik, Nataša Medved 13.45–14.00 Fitoterapija, naravne rešitve za zdravo življenje, Simon Šutalo, Marko Stopar 14.00–14.20 Odmor z osvežitvijo 14.20–15.35 Beleženje storitev na področju obravnav kroničnega bolnika, Barbara Bukovnik, mag. Jožica Eder 15.35–16.00 Razprava, predlogi, vprašanja, organizacijski odbor 16.00 Zaključek srečanja Organizator: Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v družinski medicini Več: http://www.zbornica-zveza.si/sl/strokovna-srecanja/posvet-diplomiranih-medicinskih-sester-v-ambulanti-druzinske-medicine-2

facebook.com

Posvet diplomiranih medicinskih sester v ambulanti družinske medicine – referenčni ambulanti Program 11.30–12.00 Registracija 12.00–12.10 Uvodni pozdrav, Zbornica – Zveza 12.10–12.20 Uvodne besede o projektu RA, doc. dr. Antonija Poplas Susič 12.20–12.30 Kakovost dela v RADM, dr. Vesna Zupančič 12.30–13.45 Beleženje storitev na področju obravnav preventivnih presejanj, Barbara Bukovnik, Nataša Medved 13.45–14.00 Fitoterapija, naravne rešitve za zdravo življenje, Simon Šutalo, Marko Stopar 14.00–14.20 Odmor z osvežitvijo 14.20–15.35 Beleženje storitev na področju obravnav kroničnega bolnika, Barbara Bukovnik, mag. Jožica Eder 15.35–16.00 Razprava, predlogi, vprašanja, organizacijski odbor 16.00 Zaključek srečanja Organizator: Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v družinski medicini Več: http://www.zbornica-zveza.si/sl/strokovna-srecanja/posvet-diplomiranih-medicinskih-sester-v-ambulanti-druzinske-medicine-1

facebook.com

Posvet diplomiranih medicinskih sester v ambulanti družinske medicine – referenčni ambulanti Program 11.30–12.00 Registracija 12.00–12.10 Uvodni pozdrav, Zbornica – Zveza 12.10–12.20 Uvodne besede o projektu RA, doc. dr. Antonija Poplas Susič 12.20–12.30 Kakovost dela v RADM, dr. Vesna Zupančič 12.30–13.45 Beleženje storitev na področju obravnav preventivnih presejanj, Barbara Bukovnik, Nataša Medved 13.45–14.00 Fitoterapija, naravne rešitve za zdravo življenje, Simon Šutalo, Marko Stopar 14.00–14.20 Odmor z osvežitvijo 14.20–15.35 Beleženje storitev na področju obravnav kroničnega bolnika, Barbara Bukovnik, mag. Jožica Eder 15.35–16.00 Razprava, predlogi, vprašanja, organizacijski odbor 16.00 Zaključek srečanja Organizator: Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v družinski medicini Več: http://www.zbornica-zveza.si/sl/strokovna-srecanja/posvet-diplomiranih-medicinskih-sester-v-ambulanti-druzinske-medicine-0

facebook.com

Posvet diplomiranih medicinskih sester v ambulanti družinske medicine – referenčni ambulanti Program 11.30–12.00 Registracija 12.00–12.10 Uvodni pozdrav, Zbornica – Zveza 12.10–12.20 Uvodne besede o projektu RA, doc. dr. Antonija Poplas Susič 12.20–12.30 Kakovost dela v RADM, dr. Vesna Zupančič 12.30–13.45 Beleženje storitev na področju obravnav preventivnih presejanj, Barbara Bukovnik, Nataša Medved 13.45–14.00 Fitoterapija, naravne rešitve za zdravo življenje, Simon Šutalo, Marko Stopar 14.00–14.20 Odmor z osvežitvijo 14.20–15.35 Beleženje storitev na področju obravnav kroničnega bolnika, Barbara Bukovnik, mag. Jožica Eder 15.35–16.00 Razprava, predlogi, vprašanja, organizacijski odbor 16.00 Zaključek srečanja Organizator: Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v družinski medicini Več: http://www.zbornica-zveza.si/sl/strokovna-srecanja/posvet-diplomiranih-medicinskih-sester-v-ambulanti-druzinske-medicine-referencni

facebook.com

Cepljenje nedvomno omogoča zaščito pred nalezljivimi boleznimi, vendar mora biti za kolektivno zaščito cepljenih vsaj 95 odstotkov populacije, raje še več. Če je to doseženo, povzročitelj določene nalezljive bolezni ne bo mogel zaokrožiti, je v aktualni, oktobrski številki revije Viva - portal za zdravo življenje pojasnil doc. dr. Marko Pokorn, infektolog in pediater s Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana.

facebook.com

Glavni dejavnik tveganja za možgansko kap, na katerega lahko vplivamo, je povišan krvni tlak. Na možnost kapi vplivajo tudi kajenje, slab način življenja, povišan holesterol. Pomemben dejavnik za možgansko kap je tudi nereden utrip srca, zaradi česar nastane v srcu strdek, ki nato pride do možganov.

facebook.com

Debelost pri otrocih in mladostnikih v Sloveniji v zadnjih letih ne narašča več. Kljub temu je debelosti med mladimi še vedno veliko. Ena od posledic debelosti je odpornost na inzulin, ki postaja pri otrocih in mladostnikih vedno večja težava, saj je to predstopnja sladkorne bolezni tipa 2.

facebook.com

Program 8.00–8.30 Registracija Teoretična znanja za izvajanje temeljnih postopkov oživljanja 08:30 Algoritem TPO, pristop k osebi, ki ne kaže znakov življenja 08:50 Pomen vključevanja AED v TPO, delovanje AED 09:10 Kdaj oživljamo odrasle drugače in kako oživljamo otroke 09:25 Ukrepanje ob tujkih v zgornjih dihalnih poteh 09:40 Etične dileme in odgovornost izvajalcev TPO 09:50 Razprava, izmenjava mnenj 10:00 Odmor – priprava na delavnice Praktične veščine za izvajanje temeljnih postopkov oživljanja 10:30 TPO odraslih z AED, tujki v dihalnih poteh /skupine do 10 udeležencev/ 11:10 TPO otrok, tujki v dihalnih poteh /skupine do 10 udeležencev/ 11:50 Odmor – priprava na izvedbo scenarijev 12:00 reševanje dogodkov TPO odraslih z AED, TPO otrok, tujek v dihalni poti /skupine do 10 udeležencev se razdelijo k inštruktorjem, izvedejo tri scenarije/ /udeleženci ne menjajo inštruktorjev, inštruktorji menjajo opremo, scenarij traja 15 min/ Preverjanje znanja in veščin za izvajanje temeljnih postopkov oživljanja 13:00 Pisno preverjanje znanja (test, 20 vprašanj, ponujeni štirje odgovori) 13:30 Praktično preverjanje veščin izvajanja oživljanja 14:30 Seznanitev udeležencev z rezultati preverjanja, re-test Zaključna razprava in podelitev potrdil o udeležbi Organizator: Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana Več: http://www.zbornica-zveza.si/sl/strokovna-srecanja/temeljni-postopki-ozivljanja-z-uporabo-aed-19

facebook.com

Program 07.30–08.00 Registracija, navodila udeležencem Teoretična znanja za izvajanje temeljnih postopkov oživljanja 08.00 Algoritem TPO, pristop k osebi, ki ne kaže znakov življenja 08.20 Pomen vključevanja AED v TPO, delovanje AED 08.40 Kdaj oživljamo odrasle drugače in kako oživljamo otroke 09.00 Ukrepanje ob tujkih v zgornjih dihalnih poteh 09.10 Etične dileme in odgovornost izvajalcev TPO 09.20 Razprava, izmenjava mnenj 09.40 Odmor – okrepčilo, priprava na delavnice Praktične veščine za izvajanje temeljnih postopkov oživljanja 10.10 TPO odraslih z AED, tujki v dihalnih poteh 10.50 Reševanje dogodkov TPO odraslih z AED /skupine do 10 udeležencev/ 11.10 TPO otrok, tujki v dihalnih poteh 11.50 Reševanje dogodkov TPO otrok, tujek v dihalni poti /skupine do 10 udeležencev/ 12.10 Odmor za okrepčilo – priprava na izvedbo scenarijev Preverjanje znanja in veščin za izvajanje temeljnih postopkov oživljanja 12.30 Pisno preverjanje znanja (test, 20 vprašanj, ponujeni štirje odgovori) 13.00 Praktično preverjanje veščin izvajanja oživljanja 13.45 Seznanitev udeležencev z rezultati preverjanja, re-test 14.00 Zaključna razprava in podelitev potrdil o udeležbi Organizator: Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Koper v sodelovanju z Zbornico – Zvezo, Sekcijo reševalcev v zdravstvu Več: http://www.zbornica-zveza.si/sl/strokovna-srecanja/temeljni-postopki-ozivljanja-z-vkljucenim-aed-48

facebook.com

Quiz

BLIZU Zbornica - Zveza