Top Local Places

Enota za šport Litija

Ponoviška cesta 12, Litija, Slovenia
Government organization

Description

ad

Skrbimo za ustvarjanje pogojev in zagotavljanje možnosti za razvoj športa v Litiji. Enota za šport skrbi za ustvarjanje pogojev in zagotavljanje možnosti za razvoj športa, posameznih športnih panog, društvene dejavnosti, športne rekreacije, športa mladih ter kakovostnega in vrhunskega športa, vzdrževanje in upravljanje javnih športnih objektov, igrišč, njihovih naprav in opreme, opravljanje razvojnih, strokovno tehničnih in administrativnih del za potrebe športnikov, športnih klubov, društev in njihovih zvez, občine in širše skupnosti, zagotavljanje pogojev in možnosti za izobraževanje, razvoj in uveljavljanje športnikov, športnih delavcev, društev in organizacij ter promocijo občine s športno dejavnostjo.

KONTAKT

Opening Hours

ponedeljek
07:00 - 15:00
torek
07:00 - 15:00
sreda
07:00 - 15:00
četrtek
07:00 - 15:00
petek
07:00 - 15:00

Quiz