Top Local Places

BIT Vizija doo

Bernetičeva ulica 4, Koper, Slovenia
Senior Center

Description

ad

Socialni servis je samoplačniška storitev, saj zanjo Zakon o socialnem varstvu ne predvideva koncesije. Namenjena je vsem tistim posameznikom ali družinam, Socialni servis je socialno varstvena dejavnost, ki jo opravljajo zasebniki na podlagi izdanega dovoljenja za opravljanje te dejavnosti s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ) RS. Vsak zasebnik, ki opravlja socialno varstveno dejavnost in jo opravlja legalno in legitimno, je vpisan v register zasebnikov, ki ga vodi omenjeno ministrstvo. Izdano dovoljenje zagotavlja uporabnikom kvaliteto in strokovnost opravljenih storitev, pomeni pa predvsem tudi to, da je zasebnik pri pristojnih organih nadzora (Socialna Zbornica RS in MDDSZ RS) izkazal zadostno strokovno znanje, profesionalen odnos, ustrezen program dela, zadovoljive kadre (neposredne izvajalce) ter etičen in moralen odnos tako do uporabnikov storitev kot tudi opravljanja storitve na splošno.

Samo opravljanje dejavnosti je tesno vezano na zakonsko podlago (Zakon o socialni varnosti) ter pravilnike, ki dejavnosti usmerjajo v taki smeri, ki je za uporabnika najbolj prijazna. Prav tako je zagotovljen nadzor s strani Socialne zbornice ter Socialne inšpekcije, ki nas zasebnike budno spremljajo in nadzorujejo. Tako ima vsak uporabnik možnost in pravico nekorektno ter nestrokovno ravnanje izvajalca prijaviti ustreznim organom. Pri tem je seveda pomembno poudariti, da v primerjavi s tistimi, ki to delo opravljajo nelegalno in nelegitimno, smo izvajalci z dovoljenjem MDDSZ RS s tem, ko smo dovoljenje pridobili, izkazali spoštovanje tako do samih uporabnikov, kot tudi do pravnega reda ter hkrati izkazali pripravljenost v vsakem trenutku jamčiti za kvaliteto ter korektno opravljeno delo.


Naj poudarimo še to, da je opravljanje tovrstne dejavnosti v prvi vrsti neprofitna dejavnost ter predvsem zaradi tega zahteva visoko mero emotivnosti ter požrtvovalnosti. V našem servisu se trudimo slediti našemu poslanstvu in viziji, ker verjamemo, da le tako lahko postanemo in ostanemo najboljši. Vzajemnost in zaupanje med uporabniki in nami nam predstavlja pot k skupnem zadovoljstvu.

RECENT FACEBOOK POSTS

facebook.com

Gibanje in dobro počutje: Razmigajte telo!

facebook.com

Depresija - morilec starejših

facebook.com

BIT Vizija doo

BIT Vizija doo
facebook.com

Trgovina BIT Medica

Trgovina BIT Medica
facebook.com

Sleherni izmed nas se bodisi zaradi starosti, bolezni ali nesrečnega spleta dogodkov prej ali slej znajde v življenjskem obdobju ali trenutni situaciji, ko se zdijo vsakdanja drobna opravila kot nepremagljiva ovira. BIT Vizija d.o.o. PE BIT Medica vam v teh trenutkih stoji ob strani in vam ponuja široko ponudbo medicinskih in tehničnih pripomočkov, ki jih boste zaradi zdravstvenih ali drugih razlogov potrebovali zase ali za svoje bližnje. omogočamo izposojo in prodajo zdravstvenih pripomočkov za nego na domu. BIT Medica je pogodbeni dobavitelj ZZZS. Zavarovanec je upravičen do medicinskega pripomočka, če mu ga predpiše zdravnik z "Naročilnico za medicinsko tehnični pripomoček". NAHAJAMO SE NA LOKACIJI: BAZOVIŠKA CESTA 17, 6240 KOZINA ( Nakupovalni center Eurospin ) Izvajamo tudi meritve KRVNEGA SLADKORJA, HOLESTEROLA TER GLEŽENJSKI INDEKS ( pokazatelj za PAOB - Periferna arterijska bolezen je tihi ubijalec, saj je prisotna brez vidnih simptomov. Ta se vrsto let razvija počasi in bolnik ne čuti nobenih težav. Rizična skupina so ledvični bolniki in sladkorni bolniki ter ljudje z več dejavniki tveganja (previsoka telesna teža, visok krvni tlak, dednost – BOLEZEN SRCA IN OŽILJA v družini, občutek mraza in hladna koža, stikajoča bolečina v nogah ali mečih, krči, šepanje, rane ali razjede, ki se slabo celijo).

facebook.com

Podjetje BIT Vizija d.o.o. omogoča svojcem in starostnikom brezskrbno preživljanje časa v svojem domu. Naši sodelavci vam nudijo pomoč pri starostniki, invalidnim osebam, po rehabilitaciji...... Zaradi povečane potrebe po 24 urni oskrbi vas vabimo k sodelovanju. V kolikor meniš, da bi tovrstno delo lahko opravljal (opravljala) tudi sam (sama), ali poznaš koga, ki bo to počel (počela), nam piši ali nas pokliči:040 233 700 Andreja Raca Pišite na ZS ali na info@bit-vizija.si Potrebujemo sodelavce po celi Sloveniji Hvaležni bomo tudi, če boste to objavo delili med svoje prijatelje.

facebook.com

facebook.com

HARTMANN Slovenija

HARTMANN Slovenija
facebook.com

Vizita.si

facebook.com

HARTMANN Slovenija

HARTMANN Slovenija
facebook.com

seniorji.info - Imam merilnik in si merim krvni sladkor. Zelo mi skače. Zakaj?

facebook.com

Darja Molan

facebook.com

Quiz

BLIZU BIT Vizija doo