Top Local Places

PGD Griže

Migojnice 5, Grize, Slovenia
Nonprofit Organization

Description

ad

Prostovoljno Gasilsko Društvo Griže
Operativna enota Griže
Migojnice 5
3302 Griže Glavni povod za ustanovitev gasilskega društva je bil velik požar spomladi leta 1919 v zaselku Migojnice, ko je iskra parne lokomotive zanetila požar na slamnati strehi. Takrat so krajani spoznali, kako pomembno je imeti na vasi gasilce, ki so opremljeni s pripadajočo opremo. Leta 1920 so kupili brizgalno črpalko na ročni pogon in nato leta 1924 sezidali gasilski dom. Kasneje so nabavili motorno brizgalno (leta 1935 in 1972), prvi avto so imeli že leta 1939, nato pa so vozni park vedno bolj opremljali. Tako so leta 1993 prevzeli gasilsko vozilo GV-1 in AC 16/50. Društvo je bilo med prvimi v Savinjski dolini, ki so ustanovila Mladinsko komisijo, da so lažje in kakovostno opravljali delo z mladimi. Leta 1999 smo prevzeli društveni prapor. Operativni člani so danes pripravljeni pomagati krajanom in občanom ob požarih in drugih elementarnih nesrečah, saj se stalno usposabljajo in izobražujejo, tako da so kos vsem nalogam.

RECENT FACEBOOK POSTS

facebook.com

Požari v stanovanjskih stavbah 4.11.2017 20:26 ŽALEC Ob 20.26 je v naselju Griže v občini Žalec zagorela hrana v kuhinji stanovanjskega objekta. Gasilci PGD Griže, Vrbje, Zabukovica in Gotovlje so požar pogasili, prezračili prostore in jih preventivno pregledali s termovizijsko kamero. Operativna enota Griže je delovala z GVC 16/25, AC 16/50, GVZ-1 in EPV.

facebook.com

V soboto 26.8.2017 ob 15:00 bomo v našem društvu pripravili dan odprtih vrat. Za Vas smo pripravili tri delavnice in sicer boste lahko razširili obzorja na področjih: -AED (avtomatski eksterni defibrilator) -gašenje začetnih požarov -javljalniki ogljikovega monoksida. Vse podane informacije bodo podprte tudi s praktičnim prikazom, prav tako pa se boste lahko sami preizkusili na omenjenih področjih. Pričakujemo Vas v čim večjem številu v želji, da Vas poučimo za varnejše okolje. Z gasilskim pozdravom NA POMOČ!

facebook.com

OBVESTILO: Na podlagi 8. člena Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Uradni list RS, št. 20/14), Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje R A Z G L A Š A veliko požarno ogroženost naravnega okolja od 1. aprila 2017 na območju celotne države. Z dnem razglasitve velike požarne ogroženosti je v naravnem okolju poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano tudi kuriti, kuriti kresove, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar ter izvajati ognjemete. Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in Policija bosta v času razglašene velike požarne ogroženosti naravnega okolja izvajala poostren nadzor. Prosimo, da razglas dosledno upoševate in morebitne požare v naravi takoj prijavite na ReCO na številko 112!

facebook.com

Vetrolom 24.2.2017 7:30 ŽALEC Ob 7.30 je v Migojnicah, občina Žalec, močan veter razkril dva kvadratna metra strehe stanovanjskega objekta. Gasilci PGD Griže so z nadomestno opeko prekrili streho. Tehnična in druga pomoč 24.2.2017 9:04 ŽALEC Ob 9.04 so v Migojnicah, občina Žalec, gasilci PGD Griže odstranili drevo, ki je ogrožalo stanovanjski objekt in bližnje parkirišče. Tehnična in druga pomoč 24.2.2017 10:31 ŽALEC Ob 10.31 je v Grižah, občina Žalec, veter odkril del strehe na stanovanjski hiši. Posredovali so gasilci PGD Griže in Žalec, ki so s pomočjo avto lestve prekrili okoli 12 kvadratnih metrov strehe. Operativna enota Griže je delovala z GVC 16/25, AC 16/50, GVZ in EPV.

facebook.com

Tehnična in druga pomoč 28.1.2017 9:46 ŽALEC Ob 9.46 je v Grižah, občina Žalec, v stanovanjski hiši počila cev vodovodne napeljave. Posredovali so gasilci PGD Griže, ki so iz kuhinjskih prostorov posesali približno 2 kubika vode. Na kraju je bil dežurni delavec Komunalnega podjetja Žalec, ki je zaprl glavni ventil. Operativna enota Griže je delovala z GVC 16/25, GVZ in EPV.

facebook.com

Photos from PGD Griže's post

Požari v stanovanjskih stavbah 9.1.2017 17:20 ŽALEC Ob 17.20 je v Pongracu v občini Žalec zagorelo v stanovanjski hiši. Posredovali so gasilci PGD Zabukovica, Griže, Kasaze-Liboje, Žalec, Šempeter, Vrbje, Gotovlje in Ložnica, ki so odkrili strešno kritino, pogasili ogenj ter pregledali prostore s termo kamero. Ostrešje je uničeno v celoti, nekaj prostorov v hiši pa je poškodovanih. V pripravljenosti so bili gasilci PGD Prebold in Ločica ob Savinji. Gasilci PGD Zabukovica so ostali na požarni straži. Operativna enota Griže je delovala z GVC 16/25, AC 16/50, GVZ-1 in EPV.

Photos from PGD Griže's post
facebook.com

Zastrupitve zaradi plinov in tekočin 31.12.2016 22:35 ŽALEC Ob 22.35 so v naselju Zabukovica, občina Žalec, je bilo v večstanovanjskem objektu zaznati vonj po plinu. Gasilci PGD Zabukovica, Liboje, Griže, Vrbje in Gotovlje so opravili ogled in z detektorjem za pline opravili meritev, vendar prisotnosti plina ni bilo zaznati. Ker je bilo v zraku neznana dražljiva snov, so gasilci opravili evakuacijo ljudi iz bližnjih treh večstanovanjskih objektov in objekte prezračili. Zaradi vdihavanja neznane snovi je bilo sedem oseb in devet gasilcev prepeljanih v oskrbo v SB Celje. Operativna enota Griže je delovala z GVC 16/25, AC 16/50, GVZ in EPV.

facebook.com

Photos from PGD Griže's post

Požari v naravi oziroma na prostem 27.12.2016 14:42 ŽALEC Ob 14.42 je v Pongracu, občina Žalec, zagorelo na gnojišču. Posredovali so gasilci PGD Griže. Ogenj so pogasili z vodo. Operativna enota Griže je delovala z GVC 16/25, AC16/50, GVZ in EPV.

Photos from PGD Griže's post
facebook.com

Zakaj ne bi pomagali in 0,5 odstotka dohodnine podarili humanitarnim društvom?

Ker se zadnje dni veliko govori na temo 0,5% dohodnine, smo se v društvu odločili, da vam namignemo in nam z minimalnim trudom pomagate pridobiti še kako potrebna sredstva. Denar bo namenjen za nakup nujno potrebne zaščitne opreme in za dokončanje del v novem gasilskem domu. Vse kar morate storiti je, da na obrazec "ZAHTEVA za namenitev dela dohodnine za donacije" vpišete pod naziv upravičenca "Prostovoljno gasilsko društvo Griže" in davčno številko: 73149411 ter pošljete na finančni urad. Vsakemu, ki bo svoj del dohodnine namenil našemu društvu se iskreno zahvaljujemo. Na pomoč!

facebook.com

Photos from PGD Griže's post

V tednu, ki je bil za nami smo 1. skupina operativne enote Griže zaključili s sklopom vaj za primer požara stanovanjske hiše.

Photos from PGD Griže's post
facebook.com

Timeline Photos

Včeraj na prvi decembrski dan smo se gasilci prostovoljnega gasilskega društva Griže oglasili v vrtcu v Grižah. Otrokom smo predstavili naše delo.

Timeline Photos
facebook.com

Poplave meteorne vode 19.11.2016 16:30 ŽALEC Ob 16.30 je v Pongracu, občina Žalec, meteorna voda zalila prostore stanovanjske hiše. Posredovali so gasilci PGD Griže in Zabukovica, ki so izčrpali vodo iz objekta. Operativna enota Griže je delovala z GVC 16/25, AC 16/50 in EPV.

facebook.com

Quiz