Top Local Places

Računovodstvo Robič s.p.

Zgornje Rute 58, Gozd Martuljek, Slovenia
Business services

Description

ad

Računovodske storitve dvostavno knjiženje in kontiranje v glavno knjigo in pomožne poslovne knjige, obračunavanje plač in drugih stroškov iz zaposlitve,
vodenje registrov osnovnih sredstev in obračunavanje amortizacije,
vsa zunanja in notranja poročanja,
izdelava periodičnih in letnih računovodskih izkazov in davčnih obračunov,  seznanjanje stranke o novostih iz zakonodaje s predlaganimi rešitvami,
  davčno svetovanje in druge storitve s področja računovodstva pri tekočem   poslovanju,

KONTAKT

Quiz