Top Local Places

Študentsko - mladinski klub Klinka

Trg svobode 16B, Gornja Radgona, Slovenia
Community organization
advertisement

Description

ad

Uradne ure:
vsak petek in soboto od 17:00 do 18:00

Sedež organizacije:
Trg svobode 16B
9250 Gornja Radgona

Pisarna: Trg Svobode 16b ŠMKK deluje na območju UE Gornja Radgona, torej v Občinah Gornja Radgona, Apače, Radenci in Sv. Jurij ob Ščavnici.
Zavedamo se, kaj pomeni predstavljati mladih vredno organizacijo zato želimo svojim članom ponuditi čim bolj raznolike dejavnosti, pri tem pa se želimo prilagajati njihovim potrebam. Nočemo in ne želimo konkurirati ali podvajati stvari, ki se že dogajajo, ampak ponuditi aktivnosti, ki še jih ni in tako prebuditi tiste mlade, kateri še do sedaj niso našli svojega mesta v obstoječih organizacijah in društvih ter pritegniti vse, ki si želijo dodatnih aktivnosti.

Zavedamo se, da naše delovanje še ne seže v vse občine Ue Gornja Radgona, a si z nenehnim delom prizadevamo, da bi nam to uspelo in bi se lahko pohvalili, da se naši projekti izvajajo v vseh občinah.

Naše poslanstvo temelji tudi na sodelovanju in povezovanju z drugimi društvi in organizacijami, ki se ukvarjajo z mladimi tako v sami občini, kot tudi v regiji in državi ter s sorodnimi organizacijami v EU.

--------------------------------------------------------------------------------------

Student-Youth Club KLINKA operates in the area of administrative unit Gornja Radgona, namely in the municipalities of Gornja Radgona, Apače, Radenci and Sv. Jurij ob Ščavnici.

We know what it means to represent young people trust-worthy organization and we want to offer our members the most diverse activities, while we take good care of their needs. We do not want and we won’t compete with things that are already happening, our wish is to provide activities that are not available in our local environment. We would also like to awake the young ones, who until now have not found their place in existing organizations and associations, and engage all who want additional activities.


Our mission is based on cooperation and networking with other associations and organizations working with young people both within the same municipality as well as in the region and country, and with their EU counterparts.

Opening Hours

petek
17:00 - 18:30
sobota
10:00 - 11:30

Recommended Before and After transformation