Top Local Places

Lektoriranje POS.SVET

Dobrova pri Dravogradu 21, Dravograd, Slovenia
Professional services

Description

ad

Hitro, kvalitetno in natančno LEKTORIRANJE različnih besedil.
NA KOROŠKEM nudimo tudi INŠTRUKCIJE iz SLOVENŠČINE.

Hitro, kakovostno in cenovno ugodno lektoriranje seminarskih in diplomskih nalog ter drugih besedil.

Storitev lektoriranja vključuje:

•   celovito slovnično in pravopisno pregledovanje,
•   odpravljanje slovničnih in tipkarskih napak,
•   pregled slogovne ustreznosti glede na področje besedila,
•   pregled pravilnosti in razumljivosti besedila,
•   predloge za izboljšanje besedila.

Cenik lektoriranja:

lektoriranje seminarskih nalog - 1,2 EUR/stran*,
lektoriranje diplomskih nalog - 1,3 EUR/stran*,
lektoriranje magistrskih nalog in doktorskih disertacij   - 1,7 EUR/stran*,
lektoriranje drugih besedil - 1,6 EUR/stran*.

*  Avtorska stran je 1500 znakov brez presledkov. Število znakov lahko preverite s pomočjo programa Word, tako da izberete Orodja in nato Štetje besed. Dobljeno število delite s 1500 in dobite število avtorskih strani.

Na željo stranke lahko ta tudi prejme lekturo z vidnimi popravki.
---------------------------------------------------------------------------
Nudimo tudi kakovostne inštrukcije slovenščine za osnovne in srednje šole.

Inštrukcije so namenjene vsem, ki se želijo pripraviti na tekoča preverjanja znanja, popraviti ali izboljšati oceno, želijo osvojiti in utrditi posamezne učne snovi.


Nudimo:

• sprotno ponavljanje in utrjevanje znanja,
• pripravo na ustno in pisno preverjanje znanja,
• pripravo na popravni izpit,
• pripravo na zaključni izpit ali maturo.

Cenik inštrukcij (šolska ura):

osnovna šola - 7 EUR,
srednja šola - 12 EUR.

RECENT FACEBOOK POSTS

facebook.com

Se pišejo besede na -ski, -ški vedno z malo začetnico? Načeloma to pravilo drži in pridevnike na -ski ali -ški pišemo z malo začetnico.Vendar obstajajo tri izjeme, ko pišemo besede na -ski, -ški z veliko začetnico: a) Kadar stojijo na prvem mestu v povedi: Slovenski jezik je moj materni jezik. b) Kadar stojijo na prvem mestu v večbesednih lastnih imenih: Slovenska Bistrica, Slovenska knjiga (ime založništva), Slovenska beseda (naslov knjige) … c) Kadar gre za enobesedna lastna imena: na Slovenskem – pomen: v Sloveniji; na Koroškem – pomen: v Koroški; na Avstrijskem – pomen: v Avstriji.

facebook.com

Ste vedeli: pike ne pišemo na koncu alinejnega naštevanja, če naštevanih enot ne ločimo z vejicami ali stavčnih s podpičji. Če jih pišemo, je na koncu tudi pika.

facebook.com

Lektoriranje diplomskih in magistrskih nalog ter drugih besedil – POS.SVET | Hitro, ugodno,...

Najdete nas tudi na novi spletni strani: http://lektoriranje-diplomskih.si/.

facebook.com

Lektoriranje diplomskih in magistrskih nalog ter drugih besedil – POS.SVET | Hitro, ugodno,...

Najdete nas tudi na novi spletni strani: http://lektoriranje-diplomskih.si/.

facebook.com

Veste, da sta para v - iz in na - s/z? Na goro - z gore; na sestanek - s sestanka; v hišo - iz hiše; v mesto - iz mesta; v Ljubljani - iz Ljubljane; na Havajih - s Havajev; na Brodu - z Broda ...

facebook.com

Veste, da so pri navedenih zapisih vedno presledki? – 2,5 m – dimenzije 30 x 20 cm.

facebook.com

Veste, da je pravilen zapis datuma s presledki med številkami in da je tako tudi pri zapisu odstotkov? Npr. 25. 1. 2016 in 25 %.

facebook.com

Quiz

BLIZU Lektoriranje POS.SVET

C-Media Ltd.

Dravograd, Slovenia
Media/news/publishing

Pgd Dravograd

Dravograd, Slovenia
Non-Profit Organization

Carmis

Dravograd, Slovenia
Transportation Service